Zanima Vas tko su najbolji doktori i stomatolozi u Hrvatskoj?

Pogledajte što ljudi misle o njima i iskoristite te informacije za dobrobit Vašeg zdravlja. Pomozite drugim ljudima tako što ćete ostaviti komentare i ocjene!

PET/CT

  • Objavljen: 01. Prosinac, 2014

PET/CT (pozitronska emisijska tomografija/kompjutorizirana tomografija) je nuklearnomedicinska dijagnostička metoda kojom se pomoću radiofarmaka prikazuje primarno funkcija tkiva i organa, odnosno metabolizam i stupanj metaboličke aktivnosti stanica. To je najosjetljivija molekularna slikovna metoda današnjice, standard u praćenju bolesnika s različitim vrstama malignih tumora. PET/CT je osobito koristan za lokalizaciju tumora, pogotovo kada su ranijom dijagnostičkom obradom nađene metastaze, a nepoznato je primarno sijelo tumora. S obzirom da se ovom metodom snima praktički čitavo tijelo bolesnika u jednom aktu, primarna je dijagnostička metoda za određivanje stupnja proširenosti bolesti, dakle njome se može jasno vidjeti gdje se sve u tijelu nalaze eventualne metastaze i koliki je stupanj aktivnosti maligne bolesti. PET/CT-om se, dakle, prati i procjenjuje uznapredovalost bolesti, otkriva lokalni recidiv osnovne bolesti (povrat primarnog tumora) ili rezidua bolesti (npr. ev. zaostalo tumorsko tkivo nakon kirurškog zahvata). PET/CT je od osobitog značaja za praćenje učinka liječenja, tj. ovom se metodom jasno može vidjeti da li je kirurškim zahvatom u cijelosti uklonjeno tumorsko tkivo, da li je kemoterapija bila djelotvorna, kao i liječenje zračenjem, jer u tom slučaju, pogotovo ako postoji prvi nalaz s kojim se postterapijske snimke uspoređuju, nema više aktivnosti osnovne bolesti.

PET CT MEDIKOL ZAGREB

Za slikovni prikaz se najčešće koristi radiofarmak F-18-FDG (radioaktivnim izotopom fluora obilježena fluorodeoksiglukoza), pojednostavljeno "obilježeni šećer", koji se injicira intravenski te služi za prikaz metabolizma glukoze u stanicama, tj. daje uvid u aktivnost maligne bolesti, ili metaboličku aktivnost srca i mozga kod neonkoloških indikacija.

Osim FDG-a mogu se koristiti i neki drugi radiofarmaci specifični za druge tumore, kao npr. PET/CT s F-18 kolinom (F-18-FCH), najčešće u bolesnika s karcinomom prostate.

PET/CT snimanjem je standardno obuhvaćeno cijelo tijelo od tjemena do proksimalnih dijelova natkoljenica, a kod pojedinih indikacija (dijagnoze poput melanoma, sarkoma i sl.) do stopala.

Sastavni dio pretrage je i CT (kompjutorizirana tomografija) - dijagnostička metoda tijekom koje se snimani dio tijela izlaže rentgenskom zračenju, što omogućuje detaljan anatomski prikaz kosti, mekih tkiva i krvnih žila. Kompjutorizirana tomografija kao sastavni dio PET-a može biti tzv. "low dose" CT, tj. CT niske rezolucije, koji prvenstveno služi u tehničke svrhe, za korekciju atenuacije PET snimaka (jer se zračenje koje nastaje nakon aplikacije radiofarmaka na različite načine atenuira u različitim tkivima i organima), te potom i za određivanje točne anatomske lokalizacije lezija, tkiva i organa u kojima se na PET-u registrira nakupljanje aktivnosti. Kompjutorizirana tomografija se može raditi i kao tzv. dijagnostički CT, dakle uz primjenu oralnog i intravenskog kontrastnog sredstva, prikaz tzv. arterijske i venske faze, čime se detaljnije mogu vidjeti i morfološki okarakterizirati pojedine lezije i promjene u tkivima i organima.

PET/CT nalaz se procjenjuje kvalitativno, vizualno, tj. opisuju se područja s pojačanim ili patološkim nakupljanjem radiofarmaka, te kvantitativno, na način da se iz podataka o težini, visini i površini tijela bolesnika te aplicirane doze radiofarmaka izračuna tzv. SUV (engl. standardised uptake value, tj. standardizirani iznos nakupljanja aktivnosti), koji je onda i glavni parametar kod praćenja terapije, tj. procjene učinka liječenja (razmatra se za koliko je vrijednost SUV-a manja na kontrolnom PET/CT-u u usporedbi s prvim nalazom koji je učinjen prije početka liječenja – u slučaju učinkovitog liječenja vrijednost SUV-a je značajno manja nego na prvom pregledu, te uglavnom manja i od fiziološkog nakupljanja aktivnosti u vaskularim strukturama i pojedinim parenhimatoznim organima).

Prilikom izvođenja pretrage bolesnik je izložen ionizirajućem zračenju, no ozračenje tijela je u medicinski prihvatljim okvirima te korist od pretrage višestruko nadmašuje njezinu potencijalnu štetnost. Zbog navedenog razloga je pretraga zabranjena kod trudnica. Kontrastna sredstva koja se primjenjuju za CT sadrže jod, te je stoga njihova primjena kontraindicirana u pacijenata alergičnih na jodne kontraste. Kod pacijenata koji su primili kontrastno sredstvo tijekom CT snimanja postoji mala mogućnost razvijanja alergije na kontrastna sredstva, a nije neobično i ne znači alergijsku reakciju kratkotrajni metalni okus u ustima te osjećaj trnaca i topline duž čitavog tijela nakon intravenske primjene kontrastnog sredstva. Određena ograničenja pri izvođenju pretrage postoje i kod bolesnika koji boluju od bubrežne bolesti, šećerne bolesti, na terapiji su inzulinom, metforminom, boluju od hipertireoze, te ako su ograničeno pokretni ili nepokretni, kod žena koje doje, te, ranije spomenuto, kod alergije na jodna kontrastna sredstva i pojedine lijekove, što se, međutim, sve obavezno pita bolesnika prije same pretrage, dapače već kod naručivanja na pretragu, kada medicinsko osoblje daje pacijentu detaljne upute o samoj pretrazi i načinu pripreme za istu, te mu se navedeno još jednom ponavlja dan prije pretrage, kod potvrđivanja termina za PET/CT.

Bolesnik kod dolaska u PET/CT Centar treba pripremiti zdravstvenu iskaznicu, uputnicu i medicinsku dokumentaciju, uključujući nalaze glukoze, uree i kreatinina te CD prethodno učinjenih pretraga, nazive lijekova koje trenutno uzima te popis terapijskih postupaka koje je ranije imao (kirurški zahvat, kemoterapija, radioterapija).

Od iznimne je važnosti da bolesnik na dan pretrage bude natašte, tj. ako je pretraga u kasnijem, poslijepodnevnom terminu, da ne jede najmanje 4-6 sati prije termina, te da ne pije ništa osim obilčne vode. Naime, kako bolesnik dobiva obilježenu glukozu (šećer), ista se "natječe" u organizmu s vlastitom glukozom bolesnika za vezanje na ciljna tkiva, tj. stanice, te ukoliko je razina glukoze u krvi uvećana, manje će se injicirane, obilježene glukoze moći vezati za ciljne, prvenstveno tumorske stanice, a pojačana će biti akumulacija glukoze u organima poput mišića, što značajno može otežati interpretaciju nalaza, pa čak dovesti i do tzv. "lažno" negativnog nalaza, tj. situacije u kojoj je neka lezija u organizmu metabolički aktivna (dakle maligna), no do iste nije došlo dovoljno obilježene glukoze te nakupljanje aktivnosti u leziji nije bilo dovoljno za procjenu stupnja malignosti bolesti. Bolesnik na dan pretrage može uzeti svoju uobičajenu terapiju, ukoliko od medicinskog osoblja ne dobije pri naručivanju drugačije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, npr. kod dijabetičara, ovisno i o protokolu snimanja. Najmanje 24 sata prije pretrage se savjetuje ne uzimati alkohol, kofein i nikotin, te izbjegavati jaku tjelesnu aktivnost. Pri dolasku u PET/CT Centar te obavljanja administrativnih obveza na prijemnom pultu, medicinska sestra bolesniku uzima mali uzorak krvi za analizu razine glukoze te postavlja intravenski put za davanje radiofarmaka i eventualnu primjenu i.v. kontrastnog sredstva. Nakon razgovora s medicinskom sestrom s bolesnikom se razgovara liječnik, specijalist nuklearne medicine ili radiologije, koji će dodatno razjasniti pretragu, uzeti sve dodatne anamnestičke podatke, pregledati potrebnu medicinsku dokumentaciju, te kojemu se mogu postaviti sva dodatna pitanja, nakon čega bolesnik potpisuje suglasnost za pretragu. Prilikom naručivanja te dolaska u Centar svaki bolesnik dobiva i tzv. informirani pristanak, na kojem su jasno napisane osnovne informacije o pretrazi i sve što je potrebno znati za vrijeme prije, tijekom i nakon pretrage.

Snimanje se vrši 60 minuta nakon intravenskog injiciranja radiofarmaka, tijekom kojeg vremena bolesnik mora mirovati i ne pričati, jer svaka aktivnost mišića, pa tako i glasnica, dovodi do nakupljanja radiofarmaka u tim strukturama, što onda može otežati interpretaciju nalaza (otežano je razlikovanje nakupljanja aktivnosti u tumorskom tkivu od ev. blisko smještene strukture koja pojačano fiziološki nakuplja aktivnost). Samo snimanje traje 15-20 minuta. Uobičajeni položaj tijekom snimanja je s rukama iznad glave. Kada se provjeri tehnička ispravnost i korektnost snimaka, bolesnik odlazi kući. Kako bolesnik zbog primanja radioaktivnog izotopa još uvijek zrači, zamoljen je ne zadržavati se u prostorijama PET/CT centra nakon obavljene pretrage, dakle sve što želi pitati u vezi same pretrage te načina preuzimanja nalaza treba obaviti prije same pretrage. Isti dan, nakon obavljene pretrage i napuštanja PET/CT centra, također zbog zračenja, ne preporuča se biti u blizini trudnica i male djece, te piti što više tekućine, kako bi se pospješila što brža eliminacija radiofarmaka iz organizma.

 

Članak napisal dr. S. Divošević

Pogledajte sve objavljene članke