• prof.dr.sc. Krešimir Rotim
 • (neurokirurg)
Razina pomoći 4,62 (29)
Ljubaznost 4,55 (29)
Zakonitost i etičnost 4,60 (30)
Vrijeme čekanja 4,54 (28)
Osoblje 4,67 (30)

O nama

Poliklinika Rotim je specijalizirana zdravstvena ustanova posvećena neurokirurgiji, liječenju boli, te fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Cilj je pružiti vrhunsku zdravstvenu skrb te najveću moguću udobnost pri svakom koraku oporavka kod pacijenta.

Neurokirurški tim svakom bolesniku pristupa individualno s naglaskom naholistički pristup, točnije postavljanje dijagnoze i izbor optimalne metode liječenja s obzirom na opće stanje, kliničku sliku, neurološki status i nalaze neuroradioloških pretraga bolesnika.
Ako je potrebno, neurokirurški tim primjenjuje minimalno invazivne dijagnostičko/terapijske zahvate (dijagnostička/terapijska spinalna intervencija).
Minimalno invazivni dijagnostički i terapijski jednodnevni zahvati u lokalnoj anesteziji otkrivaju uzroke i liječe bolove vratne (cervikalne), grudne (torakalne), slabinske (lumbalne) i križne (sakralne) kralješnice i posljedične bolove u udovima (ekstremitetima).

Minimalno invazivne dijagnostičke intervencije uključuju:

Anesteziranje malih (fasetnih) zglobovakralješaka
Anesteziranje sakroilijakalnog zgloba (SI zglob)
Stimulacijska diskografija

Minimalno invazivne terapijske intervencije uključuju:

Epiduralnu steroidnu injekciju (ESI)
Transforaminalnu epiduralnu steroidnu injekciju (TFESI)
Perkutanu lumbalnu dekompresiju diska (PLDD)

Neurokirurški tim educiran je i izvodi minimalno invazivne zahvate i operacije na kralježnici. Operacijski postupci izvode se u suradnji sa suradnom Ustanovom (SB Arithera).

Operacijski postupci uključuju:

1.Operacije hernija vratnog (cervikalnog) intervertebralnog diska prednjim pristupom uz fuziju i/ili instrumentaciju (ACDF),
2.Operacije slabinskog intervertebralnog diska upotrebom operacijskog mikroskopa (mikrodiskektomije),
3.Operacije slabinskog intervertebralnog diska upotrebom sistema tubularne retrakcije mišića + operacijskog mikroskopa (MET-RX metoda),
4.Operacije lateralne i centralne stenoze spinalnog kanala (interlaminektomija, hemilaminektomija, Young-ova laminoplastika, laminektomija)
5.Operacije iskliznuća (spondilolisteze) slabinskih kralješaka, nestabilnog segmenta slabinske kralješnice i tzv. sindroma neuspješne operacije slabinske kralješnice (eng. “failed back surgery sydrome”) koje se rješavaju stabilizacijskim instrumentiranim operacijskim tehnikama.


Prof.dr.sc. Krešimir Rotim je rođen 23. travnja 1967. u Vukovaru. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1985. godine te potom odlazi na odsluženje vojnog roka. Tijekom studija medicine nagrađen je trima Rektorovim nagradama za najbolji znanstveni rad. Diplomirao je 1991. godine, te od 1991. do 1993. godine radi u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova kao liječnik stažist, a potom i kao liječnik opće prakse. Sa specijalizacijom iz neurokirurgije započinje 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Tijekom specijalizacije stječe titulu magistra znanosti, 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Godine 1998. polaže specijalistički ispit te nastavlja raditi na Klinici za neurokirurgiju Kliničkoga bolničkoga centra Zagreb, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2000. obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2006. godine radi u Kliničkoj bolnici Dubrava, kao specijalist neurokirurgije. Godine 2006. izabran je za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“, koju dužnost obnaša i danas. Od 2008. do 2012. godine obnaša dužnost Ravnatelja KBC Sestre milosrdnice.

Od akademskih aktivnosti za izdvojiti je sudjelovanje u nastavi neurokirurgije na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je nositelj kolegija Neurokirurgija, zatim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je vodio više kolegija na dodiplomskom  i postdiplomskom doktorskom studiju. Od 2010. godine je nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kumulativnom radnom odnosu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2017. godine. Od 2016. godine do danas obnaša dužnost Dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te Pročelnika Katedre za anatomiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Godine 2012. završava postdiplomski studij „Upravljanje kvalitetom“ na Ekonomskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stječe stručni naziv Sveučilišnog specijaliste ekonomije (univ.spec.oecc.), a trenutno pohadja doktorski studij iz područja ekonomije na Hotelijersko-turističkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Od drugih dužnosti izdvaja se:

 • 2010. – danas – u dva navrata imenovan glavnim i odgovornim urednikom časopis Acta Clinica Croatica,
 • 2014. – 2021. – Predsjednik povjerenstva za reviziju Ministarstva branitelja RH
 • 2011. – 2015.  član Nacionalnog zdravstvenog vijeća,
 • 2015. – 2019. Predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike Srčana,
 • 2012. – 2016. član Odbora za znanost Hrvatskog Sabora,
 • 2013. – 2017.  član Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
 • 2019. – danas  – član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 • 2019. – danas  – dopredsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola
 • 2021.- član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo

Od ostalih društvenih aktivnosti; dugogodišnji je Predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza i Predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza. Organizator je brojnih stručnih i znanstvenih kongresa i konferencija u domovini i inozemstvu.

NAGRADE

 • Odlikovanje Predsjednika Republike Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski, 2010.
 • Večernjakov pečat, nagrada za Znanstvenika godine 2010.
 • Nagrada Grada Zagreba, 2018.
 • Odlikovanje Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“, 2017.
 • Odlikovanje Predsjednice Republike Redom Ante Starčevića, 2020.
 • Nagrada za izdavačku djelatnost „Akademik Andrija Štampar“ Medicinskog

Fakulteta u Osijeku

ČLANSTVA U UDRUGAMA

 • Dopredsjednik Svjetske neurokirurške federacije 2019-2021. (WFNS),
 • Član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu,
 • Član Svjetske neurokirurške akademije (WANS),
 • Predsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu

neurokirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,

 • Predsjednik Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora,
 • Predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora,
 • Predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2010. – 2014.,
 • Dopredsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora 2018. – 2023.
 • Predsjednik Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS) WFNS 2012. – 2017.,
 • Počasni Predsjednik SeNS

Autorstvo knjiga i udžbenika:

 • Rotim K i sur. Neurotraumatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
 • Rotim K, Kudelić N, Saftić R. Anatomija i fiziologija oka. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica; 2009.
 • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2010.
 • Rotim K i sur. Prometni traumatizam. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 • Rotim K, Beroš V. i sur. Cerebrovaskularna neurokirurgija. Zagreb: Sveučilište u Splitu, Medicinska naklada; 2015.
 • Rotim K, Gajski D. Priručnik za pripremu ispita iz anatomije. Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2015.
 • Vrdoljak DV, Rotim K, Biočina B. Kirurgija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2017.
 • Rotim K i suradnici. Anatomija: Zagreb: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2017.
 • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku; 2019.
 • Sajko T, i Rotim K. Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
 • Rotim K, Sajko T. Neurosurgery – A guide for medical students. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.
 • Lončar Z, Rotim K, ur. Bol, peti vitalni znak. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2016.
 • Rotim K, ur. Tumori kralježnice, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015., 2015. Tra 17. Zagreb: Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za med. znanosti, Klinika za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice, Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, 2015.

Autorstvo poglavlja u knjigama

 • Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede mozga u sportaša. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 • Pećina M, i sur. Sportska medicina: Ozljede i oštećenja kralježnice u sportu. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 • Grazio S, Buljan D, i sur. Križobolja: Kirurško liječenje hernije lumbalnog intervertebralnog diska. Zagreb: Naklada Slap; 2009.
 • Demarin V, Bašić Kes V, i sur. Glavobolja i druga bolna stanja: Minimalno invazivne metode liječenja slabinske hernije diska uporabom perkutane laserske dekompresije diska (PLDD). Zagreb: Medicinska naklada;2011.
 • Stanec M, Vrdoljak DV, Turić M . Kirurška onkologija: Neurokirurška onkologija. Zagreb: Medicinska naklada ; 2011.
 • Fountas K, Kapsalaki E.Z., et al Epilepsy surgery and intrinsic brain tumor surgery: Vagus nerve stimulation for refractory epilepsy. Cham: Springer; 2019.
 • Rotim K, Zmajevic Schönwald M. Electrophysiological Techniques for Cervical Spondylotic Myelopathy. In: Mehmet Zileli and Jutty Parthiban (eds.). Cervical Spondylotic Myelopathy and Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. Delhi and New York: Thieme; 2021. p. 71-94.

Ugovor s HZZO

 • Ne Postoji

Iskustva drugih

 • 25.4.2024. u 10:04 SATI
 • Korisnik: korisnik60719
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Veliki je stručnjak u svom poslu te vrhunski dijagnostičar, a isto tako i ljubazan čovjek. Doktor je jako predan pacijentu te se vidi da voli svoj posao. Sve pohvale za njegovu predanost te organiziranost i u najvećim gužvama!

 • 22.1.2024. u 1:51 SATI
 • Korisnik: korisnik59094
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

preljubazan i nadasve strucan doktor koji je lijecio moju kcerku,sve pohvale njemu a takodjer i osoblju

 • 5.12.2023. u 18:43 SATI
 • Korisnik: marinhvar
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Odmjeren i profesionalan pristup. Vrhunski odrađena operacija. pohvale profesoru i cijelom timu. Moja preporuka svima!

 • 21.8.2023. u 22:56 SATI
 • Korisnik: korisnik56680
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Spasio je život mojoj majci nakon teške aneurizme mozga. Ona danas u potpunosti normalno živi zahvaljujući ovom čovjeku. Hvala još jednom od srca.

 • 21.8.2023. u 9:45 SATI
 • Korisnik: korisnik56620
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Vrhunski kirurg, veliki čovjek, spasio mi je majku... jako stručan, strpljiv, razuman. Svaki puta nađe prave riječi i pravi način liječenja iako je dg vrlo teška. Jedan od rijetkih u našem zdravstvu. Cijenjeni doktore,veliko hvala!

Učitaj još komentara

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija

prof.dr.sc. Krešimir Rotim

(neurokirurg)