O portalu najdoktor (česta pitanja)

Koja je svrha portala?

Portal najdoktor vodi Udruga Najdoktor s ciljem unaprijeđenja cijelokupnog zdravstvenog sustava u RH te razvoja demokracije kroz dostupnost informacijama kakva nije bila moguća prije globalne informatizacije.

Kako funkcionira portal najdoktor?

Korisnici stranice (građani RH) predlažu liječnike/ce i stomatologe/inje (u daljnjem tekstu doktori) putem obrasca ˝Dodaj doktora˝ u svrhu dodavanja doktora u bazu podataka. Ukoliko se doktor odobri otvara se nova stranica portala (profil dotičnog doktora). Od tog trenutka profil doktora postaje javno dostupan te upisom njegovog imena i prezimena u tražilicu portala pristupa se profilu doktora te pacijent može kroz pisanje komentara i pridjeljivanje ocijena podjeliti svoje iskustvo s ostalim korisnicima portala najdoktor tj. svim zainteresiranim građanima RH.

Ok, ali kakvu korist imam ja kao pacijent od svega toga?

Ideja je da kada pojedini doktor skupi veći broj komentara i ocijena od strane njegovih pacijenata, iz presjeka svih tih komentara i ocijena može se isčitati okvirna slika o tome kakav je taj doktor. Uz pomoć korištenja filtera za usporedbu pacijent kad treba doktora za svoj novonastali zdravstveni problem ili zbog nezadovoljstva s trenutnim doktorom može profiltrirati te usprediti ocijene i komentare doktora prema specijalizaciji te geografskoj lokaciji (županija, grad, općina/kvart) u skladu sa svojim potrebama.

I kako se na ovaj način unaprijeđuje zdravstveni sustav?

Udruga Najdoktor je udruga građana te nema nikakve instrumente ni da nagradi one doktore koji se kroz komentare i ocijene pokazuju kao kvalitentni, te sa druge strane nema nikakve instrument da sankcionira one koji se pokažu kao nekvalitetni.

Međutim, kroz koncept portala kao platforme namjenjene svim građanima RH sinergijskim djelovanjem potičemo promjene u zdravstvenom sustavu na bolje kroz nekoliko načina:

  • Oni doktori koji imaju pretežno pozitivne komentare dobivaju na ovaj način potvrdu ispravnosti načina svog rada, zahvalu, emocionalnu potporu svojih zadovoljnih pacijenata te poticaj da nastave na isti način kao i do sada.
  • Oni koji imaju pretežno negativne komentare imaju priliku iz tih komentara dobiti povratnu informaciju te korigirati svoj način rada. Također u svrhu zaštite i jednakopravnosti pacijenta i doktora imaju pravo zatražiti očitovanje pacijenta imenom i prezimenom za bilo koji komentar te mogućnost javnog odgovora na isti.
  • Na ovaj način pacijenti imaju mogućnosti usporedbe doktora, oni odabiru doktore koji imaju pretežito pozitivne ocijene i komentare. S obzirom na neuređenost zdravstvenog sustava tu imamo situaciju između dvije krajnosti. Jedna krajnost doktori (bolnički) koji koliko god radili (ili ne radili) imaju jednaka primanja dok s druge strane čisti privatnici čija primanja isključivo ovise o broju pacijenata. Stoga postojanje portala najdoktor prvenstveno pogoduje povećanju kvalitete privatnih i poluprivatnih (sustav glavarina) zdravstvenih ustanova, tj. svih onih kojima je cilj povećanje broja pacijenata jer ih ˝tjera˝ na povećanje kvalitete svoje usluge. Za sada se možemo samo nadati da će se u budućnosti i za doktore koji primaju plaću neovisno o učinku uvesti vrednovanje prema učinku i veću mogućnost odabira doktora od strane pacijenta te bi tako i u toj kategoriji portal bio koristan alat za razvoj zdravstvenog sustava RH.

Slažem se sa svim ovim do sada izrečenim, kako mogu ja doprinijeti razvoju ove ideje?

Globalna informatizacija nam daje među ostalim mogućnosti da se organiziramo, informiramo i utječemo na društvene promjene kao nikada prije. Jedan takav primjer je portal najdoktor.com, pokrenut uz jako malo novca i puno truda razvija se u relevantan čimbenik donošenja odluka pacijenata s jedne strane te doktora s druge strane.

Mi kao udruga smo tu da razvijemo što kvalitetniji portal kao platformu u svrhu ostvarivanja svih ovih ciljeva. Međutim, odgovornost da damo svoj doprinos je na svima nama tako da podijelimo svoja iskustva kroz komentare i ocijene o svim doktorima koji su nas ikada liječili. Ne samo o onima s kojima smo imali iznimno pozitivno ili iznimno negativno iskustvo a najčešće je to tako jer što je intenzivnija emocija to je i veća motivacija za pisanje komentara nego sa svima kojima smo imali iskustvo kao njihovi pacijenti u nekom životnom trenutku. Stoga Vas pozivamo da i Vi date svoj doprinos prisjetite se svih doktora koji su Vas liječili u nekom životnom trenutku (ili Vas i dalje lijeće) te podijelite svoje iskustvo tako da im napišete komentar i pridijelite pripadajuće ocijene.

Da li se moram registrirati na portal da bi komentirao i ocijenio doktora?

Proces ocjenjivanja i komentiranja smo pojednostavnili. Potrebno je da pronađete traženog doktora u tražilici upisivanjem prezimena doktora. Tako dolazite na profil traženog doktora. Klikom na gumb ocijeni/komentiraj otvara se formular za komentiranje te ocjenjivanje doktora. Nakon što doktoru pridijelite ocijene te napišete komentar potrebno je da upišete Vašu mail adresu. Tada na Vaš mail stiže obavijest o napisanom komentaru u kojoj se traži jednostavna potvrda da klikom na gumb ˝Potvrđujem˝ s čime ste potvrdili da ste Vi autor komentara te ste ujedno tako potvrdili da se radi o Vašoj mail adresi. U tom trenutku Vaš komentar i ocijene postaju vidljive ostalim korisnicima na profilu doktora. Vaš mail, Vaša IP adresa se pohranjuju te nisu vidljivi drugim korisnicima nigdje na portalu. Također, pohranjuje se kolačić (cookie) na Vaše računalo. Razlog tome jest da se osigura identificiranje korisnika ukoliko dođe do bilo kakvog sudskog spora.

O spornim komentarima pacijenata

Portal najdoktor.com osnovan je po uzoru na slične portale u razvijenim državama svijeta s ciljem razmjene iskustava među pacijentima i pacijenticama međusobno te komunikaciji između pacijenata i odabranog ili željenog doktora. Portalom se želi potaknuti javnu pohvalu najboljim doktorima i pružanje mogućnosti da svi doktori, prisutni na portalu, kroz komentare i ocijene pacijenata, uvide što bi, eventualno, trebali promijeniti u svom radu i pristupu pacijentima.

Nadalje, u svrhu očuvanja istinskog smisla i cilja postojanja ovog portala važno je da naglasimo sljedeće:

Na i za svaki objavljeni komentar doktor ima puno pravo, i portal isto pozdravlja, javiti se portalu i tražiti od portala da pozove pacijenta da vlastitim imenom i prezimenom 'potpiše' sporni komentar.

  • a) ako to pacijent ne učini, u svrhu zaštite doktora, portal će sporni komentar izbrisati s portala;
  • b) ako pacijent 'potpiše' vlastitim imenom i prezimenom sporni komentar, portal predlaže doktoru ili da prihvati sporni komentar ili javno odgovori na isti. Ako doktor i dalje sporni komentar ne prihvaća, doktor ima puno pravo, i portal isto pozdravlja, tražiti od portala uklanjanje njegovog profila trajno i u cijelosti sa svim pozitivnim i negativnim komentarima s portala (portal počiva na načelu da je bolje da profil doktora ne postoji na portalu nego da se stvara iskrivljena slika o istom doktoru, njegovom liku i djelu).

Portal poziva sve doktore na mirno rješavanje svih problema koje imaju na i s portalom, kao i sve doktore koji ne žele biti zastupljeni na portalu, iz bilo kojeg razloga i po vlastitom nahođenju, da se slobodno jave na mail: info@najdoktor.com. Vaši profili bit će uklonjeni bez ikakvog dodatnog pitanja, rasprave i diskusije u najkraćem mogućem roku.

O uklonjenim doktorima s portala najdoktor.com

  1. broj doktora koji su, od dana postojanja ovog portala, na vlastiti zahtjev i na ranije navedeni način uklonjeni s portala je nešto više od 3 % od ukupnog broja doktora u RH.
  2. doktori koji su bili na portalu a više nisu, kao i doktori koje pacijenti i korisnici portala sugeriraju/predlože a portal njihove profile, u za to ostavljenom roku, ne objavi niti iste doda u registar, jesu doktori koji i koje ne žele biti na portalu odnosno doktor ne želi da pacijenti iznose vlastita iskustva s istim. Uzrok navedenom stoji svakome na osobnu procjenu i portal ni na koji način u isto ne ulazi.
  3. portal radi i uvijek će raditi maksimalno i najviše na zaštiti svih doktora, pacijenata i pacijentica, korisnika i korisnica portala koji dobronamjerno posjećuju portal ali i na zaštiti uredništva portala od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih pacijenata i korisnika portala koji su se registrirali iz pogrešnih razloga. Portal si zadržava pravo blokiranja korisnika kao krajnju mjeru u slučaju kada to portal smatra potrebnim.

Nadamo se da ćemo portal i dalje razvijati kao mjesto na kojem ćete svi vi, poštovani i cijenjeni doktori, pacijenti i korisnici portala najdoktor.com, moći dobiti što je više moguće potrebnih informacije i isti doživljavati kao mjesto gdje ćete moći podijeliti vlastita iskustva o svim dobrim doktorima, onima istima koji svoju plemenitu struku smatraju pozivom u službi pacijenata te eventualne kritike vide i doživljavaju kao poticaj za razvoj sebe kao boljeg doktora.

Kako usporediti više doktora u svrhu odabira najboljeg za svoje potrebe

Ako želite usporediti ocijene i komentare više različitih doktora da bi odabrali najboljeg za svoje potrebe najlakše ćete to postići da koristite filter za usporedbu (ikona povećalo) doktora koji se nalazi u gornjem desnom rubu ekrana.

Klikom na isti te odabirom ˝Usporedi doktore/ice˝ otvara se izbornik za filtriranje koji nudi mogućnost filtriranja doktora u četiri kategorije.

Prva razina filtriranja je odabir specijalizacije doktora koja Vam je potrebna. Ako odaberete isključivo specijalizaciju izlistat će Vam se svi doktori odabrane specijalizacije u RH.

Naravno, u većini slučajeva zanimat će Vas isključivo doktori koji rade u blizini Vašeg doma. Tome služe sljedeća dva filtera.

Primjenom filtera ˝Županije˝ izlistavaju se samo doktore prethodno odabrane specijalizacije te jedne ili više odabranih županija.

Ako želite usporediti doktore iz još užeg geografskog područja možete aktivirati i treći filter ˝Grad/kvart˝. U padajućem izborniku se nude gradovi i općine ili kvartovi (Grad Zagreb) koji se nalaze u odabranoj/im županiji/ama.

Napomena: Filter ˝Grad/kvart˝ postaje aktivan tek nakon odabira jedne ili više županija.

Posljednja razina filtriranja naziva ˝Ustanova˝ nudi mogućnost dodatnog filtrirana samo doktora koji rade u određenoj/im zdravstvenoj/im ustanovi/ama.

Napomena: Filter ˝Ustanova˝ postaje aktivan tek nakon odabira jednog ili više gradova i općina ili kvartova (Grad Zagreb).

Ovisno o odabranim filterima izlistat će Vam se određeni broj doktora.

Ako želite veći broj doktora za usporedbu uvijek se možete vratiti na filtere te proširiti geografsko područje usporedbe doktora uključivanjem dodatnih županija i/ili gradova/općina/kvartova.

Ako želite manji broj doktora za usporedbu imate dvije mogućnosti:

  • možete se vratiti na filtere te suziti geografsko područje usporedbe doktora isključivanjem određenih županija i/ili gradova/općina/kvartova.
  • druga mogućnost je da uključite jedan ili više dodatnih filtera (prosječna ocijena, broj komentara, doktor godine…

Sedam savjeta kako odabrati najboljeg doktora za svoje potrebe

Kroz višegodišnje iskustvo pregledavanja više desetaka tisuća komentara smatramo da Vam možemo pomoći kako odabrati doktora za svoje potrebe.

Iz raznih razloga neki doktori imaju više komentara a neki manje. Naravno, što pojedini doktor ima više ocjena i komentara to se može iz presjeka svih komentara i ocjena dobiti realnija slika o liku i djelu pojedinog doktora. Međutim ovdje je potrebno naglasiti slabosti ovakvog sustava i neke načine na koje možete dodatno provjeriti relevantnost slike o određenom doktoru koja se može iščitati iz samih komentara i ocjena diljem interneta.

Naime, jedan dio doktora je jako zainteresiran za sliku koju dobiva javnost o njemu kroz komentare i ocijene pacijenata na internet općenito. Takvi doktori često angažiraju razne prijatelje, kolege, rodbinu, zaposlenike da kroz pisanje komentara i ocjena ˝popravljaju˝ sliku o njemu. Ovo je češće slučaj kod doktora koji rade privatno jer su zaključili da u sklopu svog ˝marketinškog miksa˝ trebaju uložiti napore da ostave što pozitivniji dojam kroz komentare i ocijene koje dobivaju.

Kako dodatno provjeriti relevantnost slike o pojedinom doktoru?

Prije nego se odlučite za određenog doktora predlažemo Vam sljedeće:

Uvijek upišite doktorovo ime u google

Uvijek upisati doktorovo ime i prezime u google te potražiti da li ima drugih komentara o doktoru na drugim portalima i forumima. Ako su slični kao na portalu najdoktor.com dobivate dodatnu potvrdu vjerodostojnosti ocjena i komentara

O nekim doktorima zbog raznih razloga uopće ne možete pronaći komentare na internetu. Katkad je razlog tome što se iz raznih razloga jednostavno nitko nije odlučio napisati komentar za tog određenog doktora. S druge strane neki doktori svoju lošu reputaciju na internetu ˝popravljaju˝ tako da kad se pojavi neki komentar za njih kontaktiraju administratore tog portala ili foruma ili te traže brisanje tog sadržaja nerijetko uz prijetnju tužbe. Prema zakonima (GDPR) a i da izbjegnu potencijalnu tužbu uglavnom svi brišu sve negativne komentare na koje se dotični doktor žali. Tako ostaju samo pozitivni komentari o istome se stvara iskrivljena slika.

Takav problem portal najdoktor rješava tako da prema svojim pravilima a koji su u skladu sa zakonom, doktorima koji se žale na neki komentar a pacijent je stao ispred svog komentara imenom i prezimenom ne daje mogućnost uklanjanja samo tog komentara nego može ili prihvatiti komentar ili odgovoriti ili ako ne želi ni jedno ni drugo brišemo profil doktora u cijelosti s portala sa svim komentarima i ocjenama istog. Naime, portal počiva na načelu da je bolje da profil doktor ne postoji na portalu nego da se stvara iskrivljena slika o istom doktoru, njegovom liku i djelu. Takvih slučajeva je do sada bilo oko 3% od ukupnog broja doktora u RH.

˝Google reviews˝ - vrijedan izvor informacija

Ako doktor radi u ordinaciji ili manjoj poliklinici tada upisivanjem imena ordinacije/poliklinike u google možete pregledati ˝google reviews˝ koje ima ta ustanova i doktori koji rade u njoj. Naravno ovo nema velikog smisla kad se radi o ustanovi u kojoj radi veliki broj doktora jer su tada male šanse da ćete baš naići na komentar koji se odnosi na doktora za kojeg ste zainteresirani.

Vjerujte konkretnim iskustvima, a ne epitetima

Osim ukupnog broja i odnosa pozitivnih i negativnih komentara bitan je i sami sadržaj pojedinog komentara. Naime, stvarni pacijenti često opišu konkretno iskustvo s kronologijom događaja i konkretnim detaljima. Kod lažnih komentara s obzirom na to da ne postoji konkretno iskustvo komentar se sastoji samo od pozitivnih epiteta npr. pošten, drag, odličan, najjeftiniji, najbolji, najljubazniji, izniman, predivan, prezadovoljan, oduševljen, preporučujem…

Raspodjela komentara u vremenu

U mnogim slučajevima kad doktori ˝angažiraju posrednike˝ da im pišu pozitivne komentare to se događa u obliku periodične kampanje, tj, odjednom traže veći broj onih koje mogu to tražiti da im napišu komentar stoga dobiju veći broj pozitivnih komentara u vrlo kratkom vremenu. Što naprimjer znači da je najčešće vjerodostojniji onaj profil doktora koji je dobio deset komentara u pet godina nego onaj koji je dobio trideset komentara u mjesec dana.

Više reklame – veća cijena

Ovaj savjet se odnosi isključivo u slučaju kad tražite privatnog doktora. Jedan dio privatnih doktora ulaže velika sredstva u reklamiranje te njihove reklame možete vidjeti svugdje. Iako to ne govori ništa o tome kakvu kvalitetu pružaju u svakom slučaju trebate biti svjesni da oni moraju nadoknaditi te troškove kroz povećane cijene svojih usluga. Stoga Vam predlažemo da vjerujete iskustvima drugih pacijenata te usporedite cijene kod više doktora za istu uslugu, umjesto da budete baš Vi ti koji financiraju njihovo masovno reklamiranje.

Komentari na njegovoj internet stranici – nema smisla uzimati kao relevantne

Jedan dio doktora u sklopu vlastite internet stranice često na jednom djelu objavljuju iskustva svojih pacijenata. Te komentare nema smisla uzimati u obzir jer prvo nemate nikakve mogućnosti provjeriti da li su to komentari stvarnih pacijenata te drugo sadržaj na internet stranici doktora je u potpunosti pod kontrolom vlasnika stranice te sigurno nikada neće objaviti nikakav negativan komentar stoga Vam ti komentari ne bi trebali imati ikakvu relevantnost pri odabiru doktora.

Veliki popust – često velika prevara

Jedan dio doktora pokušava privući nove pacijente oglašavanjem popusta najčešće na raznim portalima za grupnu kupnju. To samo po sebi nije problem, međutim kad se radi o jako velikim popustima 70%, 80% ili katkad i više možete biti sigurni da tu nešto nije u redu. Tada se često radi o doktorima koji su izgubili veliki dio svojih pacijenata zbog toga što su imali loša iskustva s njima te se tako pokušaju izvući iz problema. Kao i njihovi prijašnji pacijenti vjerojatno ćete na kraju na ovaj ili onaj način biti razočarani. S druge strane ima mnogo kvalitetnih doktora koji uvijek imaju iste cijene osim eventualno za neke socijalne kategorije (studenti, umirovljenici..) jer smatraju da nije pošteno jednom pacijentu naplatiti jednu cijenu a drugom drugu za istu uslugu

U današnje doba praktički sve usluge i proizvodi se ocjenjuju i komentiraju od strane konzumenata istih tako da ovi savjeti vrijede univerzalno, kako pri izboru doktora tako tako pri odabiru bilo kojeg proizvoda ili usluge.

Želimo Vam uspješan odabir doktora za Vaše potrebe!

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija