Pravila zaštite privatnosti

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Pojam “osobni podaci” odnosi se na sve podatke koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”). Stoga, radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa e-pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u takav posjed.

Portal najdoktor.com (dalje: “Portal najdoktor.com“ ili “mi“) djeluje u svojstvu voditelja obrade podataka u vezi s obradom osobnih podataka korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.najdoktor.com. To znači da Udruga Najdoktor odlučuje o načinu na koji se ti osobni podaci obrađuju i u koje svrhe se obrađuju, sve u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka EU 2016/679).

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke zakonito, pošteno transparentno. Posebno pazimo da prikupljamo i dalje obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni u vezi sa svrhama u koje se obrađuju te da ih ne obrađujemo na način koji nije u skladu s tim svrhama.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka

Korištenje internetske stranice www.najdoktor.com

Pristup internetskoj stranici www.najdoktor.com je slobodan i ne zahtijeva registraciju. Ukoliko se odlučite registrirati, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti stranice (npr. kreirati vlastitu stranicu, objavljivati svoje fotografije, predbilježiti se za primanje obavijesti putem elektroničke pošte i sl.)

Prilikom vaše registracije (kreiranja vašeg korisničkog računa) prikupljamo vaše osobne podatke odnosno adresu elektroničke pošte.

Osobne podatke koje prikupljamo kroz registraciju ne obrađujemo na ni jedan način. Obrada osobnih podataka koje ste nam pružili prilikom registracije (kreiranja vašeg korisničkog računa) te korištenjem funkcionalnosti i sadržaja putem istog temelji se na obradi nužnoj za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Osobne podatke koje nam pružite kreiranjem korisničkog računa i korištenjem funkcionalnosti i sadržaja putem istog obrađivat ćemo za vrijeme postojanja ove stranice, odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati osim ako nam ne dopustite njihovo daljnje čuvanje.

U postavkama svojeg korisničkog računa uvijek možete vidjeti koje smo vaše osobne podatke prikupili, možete ih ispraviti te prenijeti na svoje računalo ili drugi medij. Možete i obrisati svoj račun čime će svi vaši osobni podaci koje ste nam dostavili prilikom registracije biti izbrisani.

Kontaktiranje

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. U svrhu odgovaranja na upite možemo obrađivati vaše osobne podatke koji uključuju ime i prezime, e-mail adresu, telefonski broj. Takva obrada temelji se na poduzimanju radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili našem legitimnom interesu. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme potrebno za ispunjenje ove svrhe, ali ne duže od godine dana.

U slučaju da vi kao korisnik ne dostavite navedene osobne podatke kao što je e-mail adresa ili telefonski broj možda nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na vaš upit.

3. Primatelji osobnih podataka

Udruga Najdoktor će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudova).

Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba, a koji izvršitelji obrade primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama.

4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo zaštitili osobne podatke od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, zlouporabe te spriječili svaku neovlaštenu ili nezakonitu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga te koji zaposlenici su potpisali odgovarajuću izjavu o povjerljivosti. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje negoli je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5. Daljnja obrada u nove svrhe

Ako namjeravamo koristiti vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima, tada ćemo vam prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha i uvjeta obrade pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Ako i kadgod je potrebno, zatražit ćemo prethodnu privolu za takvu novu obradu

6. Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Čuvat ćemo osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade navedene gore te će se to razdoblje razlikovati ovisno o određenoj svrsi.

Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati takve osobne podatke u svrhe za koju ste dali svoju privolu.

Nakon što osobni podaci više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni, uništit ćemo ili anonimizirati te osobne podatke tako da više ne budu u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno mjerodavnim propisima, odnosno propisanim zastarnim rokovima za potrebe obrane od pravnih zahtjeva ili ostvarivanja naših prava u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.

7. Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • pristup podatcima koji se odnose na vas (pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima)
  • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni i potpuni
  • brisanje osobnih podataka, ako više nisu nužni u svrhe u koje Portal najdoktor.com obrađuje iste podatke (npr. zatvaranje korisničkog računa)
  • ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.
  • zatražiti pružanje vaših osobnih podataka te, ako je moguće, izravno prenošenje tih podataka drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo (npr. spremanje vaših podataka koji su nastali upotrebom korisničkog računa na vaše računalo ili drugi medij)
  • u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu podataka ako se obrada odvija na temelju privole (npr. za primanje promotivnih poruka)
  • pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka na kontakt: Selska cesta 136 , HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

8. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi za ostvarivanjem gore navedenih prava, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte info@najdoktor.com

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka Udruga Najdoktor će ispitaniku na njegov zahtjev pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

9. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na ovoj stranici pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija