• prof.dr.sc. Ana Tikvica Luetić
 • (ginekolog)
Razina pomoći 5,00 (39)
Ljubaznost 5,00 (39)
Zakonitost i etičnost 5,00 (39)
Vrijeme čekanja 4,92 (38)
Osoblje 4,87 (39)

O nama

Luetić ginekologiju osnovala je prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, dr. med., u lipnju 2021. godine, ponukana željama pacijentica za pregledima i konzultacijama u mirnoj radnoj atmosferi privatne ordinacije. Ordinacija je smještena u visokom prizemlju u Gradišćanskoj ulici, a ta je lokacija izabrana zbog dobre prometne povezanosti (južni pristup iz Prilaza baruna Filipovića, 4 min hoda od autobusne stanice Selska, 6 min hoda od tramvajske stanice Sveti Duh).

Obratite nam se s punim povjerenjem za sva ginekološka pitanja, redovite ginekološke preglede te vođenje trudnoće od najranije dobi. Cilj nam je ponuditi vrhunsku uslugu u brizi o vašem cjelovitom ginekološkom i reproduktivnom zdravlju, s naglaskom na kvalitetu ultrazvučnog pregleda.

Kod nas ste u sigurnim i stručnim rukama.

O DOKTORICI:

prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić 
dr. med., univ. mag.
specijalistica ginekologije i porodništva i subspecijalistica humane reprodukcijeŽivotopis

Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Dubrovniku. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te, s prosječnom ocjenom 4,81, bila među 10 % najuspješnijih studenata. Za vrijeme studija sam bila demonstratorica na katedrama za anatomiju i fiziologiju te sam sudjelovala u organizaciji više studentskih kongresa. Na trećoj godini studija primila sam nagradu iz patofiziologije za “extraordinary and unique curiosity for the subject and the cum laude fulfilment of the exam requirements”.

Obvezni pripravnički staž odradila sam u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” te 2005. položila državni ispit. Potom sam radila kao znanstveni novak ‒ asistent na Katedri za anatomiju i u Laboratoriju za mineralizirana tkiva Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Već tada sam radom u pretkliničkim istraživanjima duboko ušla u problematiku endokrinologije, posebice postmenopauze i osteoporoze. Sudjelovala sam u organizaciji više međunarodnih znanstvenih skupova te sam na njima i izlagala. Na Europskom simpoziju za mineralizirana tkiva (2007) dobila sam nagradu za prezentaciju o endokrinologiji koštanog tkiva, tj. mogućoj terapiji osteoporoze koja nastaje u menopauzi. Sudjelovala sam u nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata iz čega je proizašla i moja doktorska disertacija, također na temu hormonskoga utjecaja na koštanu fiziologiju. Usavršavala sam se na nekoliko europskih sveučilišta te smatram kako je takvo pretkliničko iskustvo izuzetno važno kao temelj kvalitetnoga rada kasnije u klinici i s pacijentima.

God. 2007. započela sam specijalizaciju iz ginekologije i porodništva na zagrebačkoj Klinici za ginekologiju i porodništvo, Kliničke bolnice Sveti Duh, gdje sam položila specijalistički ispit 2013. Od tada u kontinuitetu radim kao specijalistica ginekologije i porodništva. Još tijekom specijalizacije napisala sam više od deset znanstvenih radova, pretežno o primjeni ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, a koji su objavljeni u prestižnim svjetskim časopisima. Autorica sam više poglavlja u znanstvenim te znanstveno-pupularnim knjigama. Tijekom specijalizacije posebice sam se bavila fetalnim ponašanjem koje se može pratiti 2D i 3D/4D ultrazvukom, o čemu sam pisala i izlagala na domaćim i stranim znanstvenim skupovima. Također tijekom specijalizacije završila sam stručni poslijediplomski studij o primjeni ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, čime sam stekla titulu sveučilišne magistre. Kao specijalistica godinama sam radila u ambulantama specijaliziranim za trudnice, visokorizičnoj trudničkoj ambulanti, ginekološkoj ambulanti, onkološkoj ambulanti, kolposkopskoj ambulanti, te sam se bavila i postmenopauzalnom medicinom.

God. 2016. započela sam užu specijalizaciju, tj. subspecijalizaciju iz humane reprodukcije i endokrinologije, te se od tada subspecijalistički bavim neplodnošću u antisterilitetnoj ambulanti Kliničke bolnice Sveti Duh. Usavršavala sam se u različitim klinikama za neplodnost u Hrvatskoj i Europi. Također sam završila nekoliko tečajeva o metodama tzv. prirodne plodnosti kojima se nastoji restorirati reproduktivno zdravlje para. Navedenu kombinaciju znanja iz konvencionalne medicine humane reprodukcije i drugačijeg pristupa prirodnoj plodnosti smatram svojom velikom prednošću u svakodnevnom radu s pacijentima. Veliki dio mojeg bolničkog profesionalnog rada ispunjava skrb o trudnicama, rad u rađaonici i minimalno invazivna ginekološka kirurgija.

God. 2014. izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva ‒ polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2020. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odjelu za sestrinstvo, Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) u Zagrebu 2016. Godine. Predajem ginekologiju i porodništvo na Medicinskom fakultetu HKS-a te sam voditeljica izbornog kolegija “Neplodnost: pošast današnjice” koji je rado biran od strane studenata. Na Fakultetu sam također bila nositeljica znanstvenog projekta o ulozi ultrazvuka u ginekologiji. Mentorica sam više studentskih diplomskih i završnih radova te sam redovito odlično ocijenjena u studentskim anketama.

Članica sam mnogobrojnih strukovnih i stručnih liječničkih organizacija te redovito recenziram domaće i međunarodne znanstvene publikacije. Sudjelujem u izobrazbi mladih liječnika i specijalizanata. Rado se odazivam pozivima za stručna izlaganja na radiju, televiziji i drugim medijima, najviše sa svrhom promicanja brige o ginekološkom zdravlju. Na godišnjoj razini redovito primam nagrade za najboljega ginekologa prema izboru pacijenata.

Aktivno se služim engleskim i talijanskim jezikom, a u slobodno se vrijeme bavim sportom i humanitarnim radom.

Znanstveni radovi

Publikacije

Tikvica A, Kusan Jukic M, Pintaric I, Medic M, Hudicek-Martincic G, Kosec V, Salihagic-Kadic A. Nitric oxide synthesis in placenta is increased in intrauterine growth restriction and fetal hypoxia. Coll Antropol 2008;32(2):565-70.
Sampath TK, Simic P, Moreno S, Bukanov N, Draca N, Kufner V, Tikvica A, Blair A, Semenski D, Brncic M, Burke SK, Vukicevic S. Sevelamer Restores Bone Volume and Improves Bone Microarchitecture and Strength in Aged Ovariectomized Rats. Endocrinology 2008;149(12):6092-102.
Kurjak A, Tikvica A, Stanojevic M, Miskovic B, Ahmed B, Azumendi G, Di Renzo GC. The assessment of fetal neurobehavior by three-dimensional and four-dimensional ultrasound. J Matern Fetal Neonatal Med 2008;21(10):675-84.
Kurjak A, Tikvica A, Miskovic B, Stanojevic M, Ahmed B, Vasilj O. Fetal behavior in high risk pregnancies assessed by two-dimensional (2D) and three-dimensional/four- dimensional (3D/4D) ultrasound: a review. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2008;2:35-47.
Alhassan M, Bassioni I, Tikvica A, Ahmed B. Large hepatic hemangioma complicated with severe polyhidramnios and Kasabach-Merritt syndrome. Gynecol Perinatol 2008;17:225-227.
Simic P, Grgurevic L, Orlic I, Tikvica Luetic A, Zuvic M, Vukicevic S. Skeleton regulates pancreatic function via bone morphogenetic protein-6 (BMP-6). Calcified Tissue International 2008;82:50.
Kurjak A, Tikvica Luetic A, Miskovic B, Chervenak FA. When does a fetus become a person? Periodicum biologorum 2009;111:337-340.
Draca N, Simic, P, Tikvica Luetic A, Rogic D, Dumic I, Vukicevic S. Effect of Bone Morphogenetic Protein (BMP)-2 and BMP-7 on bone metabolism in Thyroid-Parathyroid Deprivated (TPTX) rats. Bone 2009; 44:335-336.
Draca N, Giljevic Z, Kusic Z, Simic P, Tikvica Luetic A, Jovancevic M, Vukicevic S. TSH and vitamin D synergistically effect bone loss in rats with removed thyroid and parathyroid glands. Bone 2009;44:213.
Miskovic B, Vasilj O, Stanojevic M, Ivankovic D, Kerner M, Tikvica A. The comparison of fetal behavior in high risk and normal pregnancies assessed by four dimensional ultrasound. J Matern Fetal Neonatal Med 2010;23(12):1461-7.
Ivezic SS, Jukic V, Hotujac L, Jukic MK, Tikvica A. [The organization of mental health care in community]. Lijec Vjesn. 2010;132(1-2):38-42.
Strkalj Ivezic S, Kusan Jukic M, Tikvica A, Pavicic Baldani D. Diagnostic and therapeutic algorithm for the treatment of premenstrual dysphoric disorder. Acta Med Croatica. 2010;64(3):183-90.
Ahmed B, Fakhry AB, Luetic AT, Kurjak A. Pattern and prenatal diagnosis of skeletal dysplasias in Qatar population. J Matern Fetal Neonatal Med 2010;23(12):1500-3.
Luetic AT, Miskovic B. Is hyperthyroidism underestimated in pregnancy and misdiagnosed as hyperemesis gravidarum? Med Hypotheses 2010;75(4):383-6.
Jukic MK, Luetic AT, Skudar-Lukinovic V, Andreis I. The antimetastatic effect of macrophages restored by indomethacin: concomitant tumor immunity model. Coll Antropol 2010;34(3):899-904.
Erceg Ivkosic I, Habek D, Ferencak V, Tikvica A, Marijanovic I, Miskovic B. Association between Infection Aspects in Women with Squamous Intraepithelial Lesions and Peniscopic Findings in Their Male Sexual Partners. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2010;70:215-218.
Kurjak A, Luetic AT. Fetal neurobehavior assessed by threedimensional/four- dimensional sonography. Zdrav Vestn 2010;79:790-99.
Kurjak A, Luetic AT, Stanojevic M, Talic A, Zalud I, Al-Noobi M, Perva S, Abushama M, Tomasovic S, Zaputovic S, Honemeyer U. Further Experience in the Clinical assessment of Fetal Neurobehavior. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2010;4:59-71.
Draca N, Tikvica A, Eljuga D, Semenski D, Brncic M, Vukicevic S. Biomechanical properties of bones from rats treated with sevelamer. Coll Antropol. 2011;35(2):557-63.
Miric Tesanic D, Tikvica Luetic A, Habek D, Stanojevic M, Grujic Koracin J. Prenatal Diagnosis of Ambient Cistern Cyst. Ultraschall in Med 2012;33(7):350-351.
Miskovic B, Predojevic M, Stanojevic M, Tikvica A, Kurjak A, Ivankovic D, Vasilj O. KANET Test-experience of Zagreb Group. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2012;2:166-170.
Draca N, Lazic R, Simic P, Dumic-Cule I, Luetic AT, Gabric N. Potential beneficial role of sevelamer hydrochloride in diabetic retinopathy. Med Hypotheses. 2013;25:00024-8.
Dumic-Cule I, Draca N, Luetic AT, Jezek D, Rogic D, Grgurevic L, Vukicevic S. TSH prevents bone resorption and with calcitriol synergistically stimulates bone formation in rats with low levels of calciotropic hormones. Horm Metab Res. 2014;46(5):305-12.
Dumic-Cule I, Brkljacic J, Rogic D, Bordukalo Niksic T, Tikvica Luetic A, Draca N, Kufner V, Trkulja V, Grgurevic L, Vukicevic S. Systemically available bone morphogenetic protein two and seven affect bone metabolism. Int Orthop. 2014;38(9):1979-85.
Tikvica Luetic A, Habek D, Prka M, Stanojevic M, Blazevic T, Golub A, Djulabić L. Comparison of the effect of different vacuum cups on maternal and neonatal outcomes. Gynaecologia et Perinatologia 2014;23:111-115.
Tomasović Mrčela N, Borovac JA, Vrdoljak D, Grazio S, Tikvica Luetic A, Tomek- Roksandić S. When elders choose: Which factors could influence the decision-making among elderly in the selection of health tourism services? Med Hypotheses. 2015;85(6):898-904.
Despot A, Luetic AT. Letter to the Editor: Ultrasound Detection of the Disconnected Distal Catheter of a Ventriculoperitoneal Shunt in the Pelvic Region. Ultraschall Med. 2015;36(4):393.
Habek D, Marton I, Prka M, Tikvica Luetic A. B-Lynch uterine compression suture – successful procedure for refractory severe peripartal hemorrhage. Gynaecologia et Perinatologia. 2015;24:146-149.
Tikvica Luetic A. First Experience in Clinical Application of KANET. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2015; 9:96-99.
Tikvica Luetic A, Habek D, Stanojevic M, Miric Tesanic D, Padovan-Stern R. Prenatal Diagnosis of a Fetal Epidural Hematoma. Z Geburtshilfe Neonatol. 2016 Dec;220(6):262-264.
Habek D, Tikvica Luetic A, Pavelic Turudic T, Marton I, Prka M, Penava N. Invasive malplacentation of lower uterine segment in first trimester patient with obstetric shock development. Signa Vitae. 2016;12:119-20.
Habek D, Marton I, Prka M, Luetic A. Manual rotation in cases of the intrapartal arrest of fetal head. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2017;219:66-67.
Tikvica Luetic A, Habek D, Penava N. Hyperreactio luteinalis after Pregnancy with Severe Twin-to-twin transfusion syndrome: a Case Report. Open Access J Gynecol Opstet. 2017 (1):001.
Tikvica Luetic A, Habek D, Miric Tesanic D. Allantoic cyst of the umbilical cord detected in the first trimester with good pregnancy outcome. Case Reports in Perinatal Medicine 2017;0009.
Habek D, Marton I, Prka M, Luetic A, Zivkovic K. Umbilical cord wrapping and enlargement in monochorionic monoamniotic twins with lethal outcome. Gynaecologia et Perinatologia. 2017;26(2):115-116.
Habek D, Tikvica Luetic A, Marton I, Prka M, Pavlovic G, Kuljak Z, Svanjug D, Muzina Z. Modified Ritgen Maneuver in Perineal Protection – Sixty-Year Experience. Acta Clin Croat. 2018;57(1):116-121.
Habek D, Marton I, Luetic AT, Prka M, Kuljak Z, Živković K, Cenkovčan M, Mazuran B. Acute Abdomen Syndrome Due To Spontaneous Intraperitoneal Bladder Rupture Following Vaginal Delivery. Z Geburtshilfe Neonatol. 2018;222(1):34-36.
Cerkez Habek J, Vukovic Bobic M, Habek D, Tikvica Luetic A, Kosuta M. Intima media thickness in women with preeclampsia. Med Jad 2018;48(1-2):39-42.
Habek D, Cerovac A, Luetić A, Marton I, Prka M, Kulaš T, Ujević B. Modified Stark's (Misgav Ladach) caesarean section: 15 - year experience of the own techniques of caesarean section. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;247:90-93.  
Tikvica Luetić A., Gusić N, Habek, D. Utjecaj alogene transplantacije hematopoetskih stanica na reproduktivno zdravlje žena: kratki osvrt. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti, 2020; 543:57-62.  
Živković N, Cerovac A, Mađar I, Živković K, Grubišić Čabo V, Tikvica Luetić A, Habek D. Large Primary Ovarian Leiomyoma Causing Acute Abdomen in a Perimenopausal Woman: A Case Report and Literature Review. Journal of Gynecologic Surgery. 2020;37:107-117.
Živković, K., Marton, I., Tikvica Luetić, A. Gašparov S, Horvat Pavlov K, Sović LJ, Cerovac A.  Torquated large ovarian lymphoma as a cause of acute abdomen: a case report of diffuse large B-cell ovarian lymphoma with a germinal center B-cell-like phenotype. Wien Med Wochenschr. 2021;(10): 1007.
Habek D, Tikvica Luetić A. Primary identification and reparation of the “buttonhole” tears is necessary. Int Urogynecol J. 2021;32(1):227-228.
Prka M, Despot A, Brnčić Fischer A, Haller H, Tikvica Luetić A, Habek D. A new method for volumetric measurement of the normal female cervix by three-dimensional transvaginal ultrasound. Int J Gynaecol Obstet. 2021;154(2):366-367.  
Pavoković D, Elveđi Gašparović V, Tupek T, Gregorić A, Tikvica Luetić A, Habek D. Perinatal outcome in twins. A hospital based comparative study at a single third-level care centre in Croatia. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2021;48(3):631-636.  


Prezentacije

2nd Zagreb International Medical Summit for Medical Students and Young Doctors (ZIMS), October 10- 27, 2002, Zagreb, Croatia.  Tikvica A, Pintarić I, Jukić MK, Medić M, Martinčić GH, Košec V, Kadić AS. Could Nitric Oxide Mediate Haemodynamic response to fetal hypoxia in placenta? (poster).
6th International Conference on Bone Morphogenetic Proteins, October 11 15, 2006, Cavtat, Zagreb, Croatia.  Šimić P, Grgurević L, Tikvica A, Macek B, Oppermann H, Vukičević S. Efficacy of gastrointestinally applied BMP- 6 in newborn and aged ovariectomized rats (predavanje).
34 th European Symposium on Calcified Tissues, May 5-9, 2007, Copenhagen, Denmark.  Šimić P, Grgurevic L, Tikvica A, Erjavec I, Zuvic M, Vukicevic S. BMP-6 passes through the gastrointestinal system in newborn rats (poster);  Draca N, Tikvica A, Simic P, Brncic M, Semenski D, Sampath KT, Vukicevic S. Sevelamer restores bone quality in ovariectomized rats (poster).
Symposium on Developments in Experimental Mechanics, 2007, Sibiu, Romania.  Semenski D, Brncic M, Draca N, Tikvica A, Vukicevic S. Mechanical testing of the bones of aged ovariectomized rats (poster).
9. Dani klinike Sveti Duh, 1. prosinca 2007., Zagreb, Hrvatska.  Kurjak A, Tikvica A. Ultrazvučno praćenje rane trudnoće (predavanje).
XXIV International Congress "The Fetus as a Patient", June 12-14, 2008, Frankfurt/Main, Germany.  Kurjak A, Tikvica A. When does fetus become a person? (predavanje).
XXIV. Perinatal days "Ante Dražančić", November 24-26, 2008, Zagreb, Croatia.  Kurjak A, Mišković B, Tikvica A, Stanojević M, Turudić-Pavelić T, Košuta M. Functional development of fetal brain (predavanje);  Bekavac Vlatković I, Stanojević M, Dukić V, Sirovec A, Blagaić V, Tikvica A. Potentional causes of fetal cerebral atrophy: a case report (predavanje).
35 th European Symposium on Calcified Tissues, May 24-28, 2008, Barcelona, Spain.  Simic P, Grgurevic L, Orlic I, Tikvica A, Zuvic M, Vukicevic S. Skeleton regulates pancreatic function via bone morphogenetic protein-6 (BMP-6) (predavanje).
36 th European Symposium on Calcified Tissues, May 23-27, 2009, Wienna, Austria.  Vukicevic S, Dumic I, Simic P, Draca N, Tikvica A, Rogic D. Effect of bone morphogenetic protein (BMP)-2 AND BMP-7 on bone metabolism in thyroid- parathyroid deprivated (TPTX) rats (poster);  Vukicevic S, Giljevic Z, Kusic Z, Draca N, Simic P, Tikvica A, Jovancevic M. TSH and vitamin D synergistically effect bone loss in rats with removed thyroid and parathyroid glands (predavanje).
25th Perinatal days "Ante Dražančić", September 29-2, 2010, Split, Croatia 24-26, 2008, Zagreb, Croatia.  Habek D, Tikvica Luetic A, Erceg Ivkošic I, Miškovic B, Bekavac Vlatkovic I, Zalac D. Sindrom akutnog abdomena u trudnoci (predavanje).
11. Dani klinike Sveti Duh, 4. prosinca 2010., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetić A, Ujević B. Vulvarni apsces: prikaz slučaja (predavanje).
32. celostatni konference Sekce ultrazvukove diagnostiky Česke gynekologicke a porodnicke společnosti ČLS JEP, October 8-9, 2011, Brno, Češka.  Habek D, Tikvica Luetic A, Stanojevic Milan. Prenatal diagnosis of cisterna ambiens cyst (poster).
Salzburg Columbia University Seminar “Maternal & Infant health, 2. rujna, 2012., Salzburg, Austria.  Tikvica Luetic A. Large hepatic hemangioma complicated with severe polyhidramnios and Kasabach-Merritt syndrome (predavanje).
26 . Perinatalni dani "Ante Dražančić", 23-25. studenog 2012., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetic A, Habek D, Vasilj O, Ujevic B, Dukic V, Miskovic B. Nepotpuna mola hydatidosa i sindrom intraamnijske infekcije u trudnoci (predavanje).
1. Hrvatski kongres o trodimenzionalnom ultrazvuku u ginekologiji i opstetriciji, 8.-9. svibnja 2015., Poreč, Hrvatska.  Tikvica Luetic A. Ultrazvučni probir u prvom tromjesećju (predavanje).  Tikvica Luetic A. Neinvazivni prenatalni testovi probira iz krvi majke u odnosu na ultrazvučnu dijagnostiku (predavanje).
Stručno-znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: Dobra klinička praksa u ginekologiji i opstetriciji, 2.-3. listopada 2015., Bihać, Bosna i Hercegovina. Tikvica Luetic A. Na Pro tehnologija (predavanje).
Praktična primjena 3D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji, 12. – 14. svibanj 2016., Vodice, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. 2D i 3D ultrazvuk u 1. trimestru trudnoće (predavanje).
1. Hrvatski kongres forenzičke ginekologije I perinatologije s međunarodnim sudjelovanjem, 16.-18. rujna, 2016., Topusko, Hrvatska.  Tikvica Luetić A, Stanojević M. Oštećenja djeteta u porodu i forenzika (predavanje).
Prvi kurs iz akušerskih operacija, 31. ožujka do 1. travnja 2017., Sarajevo, Bosna i Hercegovina.  Tikvica Luetić A. OASIS (predavanje).  Tikvica Luetić A. Na-Pro tehnologija u svijetu humane reprodukcije (predavanje).
V Simpozij “Praktična primjena 3D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji”, 11. – 13. svibanj 2017., Vodice, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. 3D ultrazvuk u prvom tromjesječju trudnoće (predavanje).  Tikvica Luetić A. Protokoli ultrazvučnih pregleda u trudnoći (predavanje).
Pelveoperineološki znanstveni skup i radionica za liječnike i diplomirane primalje: Opstetrička perinealna ozljeda, Hrvatsko katoličko sveučilište, 13. svibnja 2017., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. Prednji razdori/razdori međice I. i II. stupnja (predavanje).
5th Slovenian Croatian Ultrasound Congress, 12-14. svibnja, 2017., Kranjska Gora, Slovenija.  Tikvica Luetić A. Ultrazvučno praćenje spontanog menstrualnog ciklusa (predavanje).
7. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja “Škola hitne medicine”, 10.-11. studenog 2017., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. Razdori mekog porođajnog puta i zbrinjavanje (predavanje).
8. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja “Škola hitne medicine”, 16.-17. veljače 2018., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. Razdori mekog porođajnog puta i zbrinjavanje (predavanje).
6. Simpozij : Praktična primjena 3D ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji, 12. – 13. travnja 2018., Medulin, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. SonoAVC i sindrom policističnih jajnika (predavanje).
V. međunarodni kongres Mediteranskog društva za inkontinenciju i dno male zdjelice (MIPS), 3.-5. svibnja, 2018., Rim, Italija.  Prka M, Marton I, Habek D, Tikvica Luetić A, Mišković B, Medved K. Trends in obstetric anal sphicter injuries rate in restrictive episiotomy setting- expereience of tertiary perinatal center (predavanje).
MIPS Educational Course and 2nd Mediterannean Meeting, 1.-3. prosinca 2018., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetić A. Do anterior perineal lacerations have an impact on incontinence? (predavanje).
Stručno-znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: Dobra klinička praksa u ginekologiji i opstetriciji, 6.-7. travnja 2019., Bihać, Bosna i Hercegovina.  Tikvica Luetic A. Porođaj u stavu zadkom u višeplodnim trudnoćama (predavanje).  Marton I, Tikvica Luetic A. Intraumbilikalna injekcija uterotonika u rješavanju zaostale posteljice (predavanje).
2. Simpozij: Multidisciplinarni pristup distociji fetalnih ramena i parezi pleksusa brahijalisa, 12-13. travnja 2019., Šibenik, Hrvatska.  Tikvica Luetic A. Perinatalna ozljeda porođajnog kanala kod distocije ramena i njeno zbrinjavanje (predavanje).
Simpozij Udruge Prirodna plodnost: Policistični jajnici, dijagnostika i mogućnost liječenja, 13. svibnja 2019., Zagreb, Hrvatska.  Tikvica Luetic A. Sindrom policističnih jajnika: dijagnostika I mogućnosti liječenja (predavanje).
Opstetrička pelveoperineologija, 6-7. travnja 2020, Zagreb, Hrvatska
Tikvica Luetić A. Opstetričke ozljede stidnice (predavanje).  
Webinar: Okrugli stol Jadran Galenskog Laboratorija, 18. ožujka 2021, Zagreb, Hrvatska.  
Tikvica Luetić A. Adrienne (predavanje).  
Webinar: Plivanje i menstrualno krvarenje, 04. svibnja 2021, Zagreb, Hrvatska.
Tikvica Luetić A. Plivanje i menstrualno krvarenje (predavanje).
Stručni sastanak Merck, 31. svibnja, 2021, Zagreb, Hrvatska.  
Tikvica Luetić A. Pergoveris: prikaz slučajeva (predavanje).


Poglavlja u knjigama


Kurjak A, Carrera JM, Stanojevic M, Tikvica A. (2008) Nuevo sistema de puntuacion mediante 3D y 4D, para la valoracion de la neuroconducta fetal, in Carrera JM, Kurjak A. (ed) Conducta fetal: Estudio ecografico de la neurologia fetal, Elsevier Masson, 319-326.
Pooh RK, Kurjak A, Tikvica A. (2009) Normal and abnormal brain vascularity, in Pooh RK, Kurjak A. (ed) Fetal neurology, New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 39-58.
Kurjak A, Pooh RK, Tikvica A, Stanojevic M, Miskovic B, Ahmed B, Azumendi G. (2009) Assessment of fetal neurobehavior by 3D/4D Ultrasound, in Pooh RK, Kurjak A. (ed) Fetal neurology, New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 221-286.
Kurjak A, Pooh RK, Tikvica A, Miskovic B, Stanojevic M, Ahmed B. (2009) Fetal behavior in high-risk pregnancies assessed by different forms of ultrasound techniques, in Pooh RK, Kurjak A. (ed) Fetal neurology, New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 287-314.
Tikvica A, Kurjak A (2013). Ultrazvuk u trudnoci, in Kurjak A, Stanojevic M. (ed) Prvi koraci roditeljstva, Zagreb: Medicinska naklada, 23-35.
Tikvica Luetić A, Stanojević M (2018). Oštećenja djeteta u porođaju i forenzika, u Habek D, Prka M, Marton I, Tikvica Luetić A. (ur) Forenzička ginekologija i perinatologija, Zagreb: Medicinska naklada, 548-558.
Tikvica Luetić A (2018). Porođaj kod kuće i forenzika, u Habek D, Prka M, Marton I, Tikvica Luetić A. (ur) Forenzička ginekologija i perinatologija, Zagreb: Medicinska naklada, 598-604.
Tikvica Luetić A, Habek D (2020). Opstetrički razdori stidnice i zdjelični hematoma, u Habek D i sur (ur) Opstetrička pelveoperineologija, Zagreb: Medicinska naklada, 63-78.  

Neplodnost predstavlja veliki problem na globalnoj razini, o kojem se malo ili nedovoljno govori. Procjenjuje se da u Hrvatskoj između 80 i 100 000 parova ima problem s neplodnošću. O uzrocima tog problema suvremenog društva, o sve češćem trendu 'odgođenog majčinstva', ali i o metodama liječenja neplodnosti pomoću FertilityCare sustava i NaPro tehnologije prirodne prokreacije pogledajte video ovdje!

U serijalu Grad na gori, dr. Ana Tikvica Luetić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta govori o problemu neplodnosti, njezinim uzrocima, o tome što je FertilityCare sustav u koji je aktivno uključena te je li on rezerviran isključivo za katoličke bračne parove. Video možete pogledati ovdje!


Usluge

Zdravstvene usluge ordinacije obuhvaćaju:

- Ginekologiju
- Trudnoću
- Neplodnost

*detaljnije informacije o svakom području možete vidjeti klikom na područje Vašeg interesa.


Cjenik zdravstvenih usluga ordinacije možete pregledati ovdje!

Ugovor s HZZO

 • Ne Postoji

Ugovor s osiguravajućim društvima

 • Merkur

Načini plaćanja

 • Maestro
 • Visa

Iskustva drugih

 • 29.6.2024. u 6:40 SATI
 • Korisnik: korisnik43186
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Prof. Luetić je svijetla točka hrvatskog zdravstva, prekrasna osoba i iznad svega vrhunska liječnica, koju osim profesionalizma krasi empatija, smirenost bez iznimke, ljubaznost uvijek i prema svima. Kod prof. Luetić došla sam sasvim slučajno u ambulati u Sv. Duhu, brzo je locirala problem, operirala me i danas se nalazim u visokoj trudnoći zahvaljujući upravo njoj. Ispred njezine ambulate je uvijek najveća gužva, a ona bez obzira na to, pacijenta dočeka nasmijana i smirena. Trudnoću vodim u ordinaciji Luetić, gdje se već osjećam kao doma. Prof. Luetić preporučujem svima, a Hrvatskoj želim što više ovakvih liječnika. Ar

 • 21.5.2024. u 19:57 SATI
 • Korisnik: barbara01
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Profesorica me pregledala kada mi je već nekoliko ginekologa reklo da ne mogu ostati u drugom stanju. Bila sam na rubu očaja. Doktorica je bila strpljiva i puna razumijevanja, pregled je bio bezbolan, pomogla mi je jako i sada sam trudna već 4 mjeseca. Za svaku preporuku.

 • 25.4.2024. u 8:39 SATI
 • Korisnik: korisnik60696
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Slučajno sam došla njoj u ruke, pregledana od rijetko ljubazne i pristupačne liječnice za koju sam naknadno čula da je uistinu stručna i profesionalna. Predivna, ljubazna, stručna i topla osoba. Da su svi liječnici takvi Hrvatska bi bila divno mjesto za živjeti. Želim našem zdravstvu puno takvih liječnika...... Hvala Vam!

 • 20.9.2023. u 14:12 SATI
 • Korisnik: korisnik56627
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Jako profesionalna, učinkovita i ljubazna mlada doktorica, sve pohvale njoj i simpatičnoj sestri. Vrlo detaljna i stručna. Potpuno zaboravite da ste na na nećemu što je inaće neugodan pregled! Ugodan ambijent i bez dugog čekanja. Svaka pohvala i preporuka.

 • 27.8.2023. u 16:15 SATI
 • Korisnik: Blondebitch
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Ljubazna, nježna, stručna. Ništa ne prepušta slučaju! Kod nje ćete biti u sigurnim rukama. Tople preporuke!

Učitaj još komentara

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija

prof.dr.sc. Ana Tikvica Luetić

(ginekolog)