Kako funkcionira portal najdoktor.com?

Kako funkcionira portal najdoktor.com?Poštovani i cijenjeni doktori i doktorice, pacijenti i pacijentice, korisnici i korisnice portala najdoktor.com, obraćamo vam se u svrhu pojašnjenja istinskog smisla i cilja postojanja ovog portala, a sve iz razloga otklanjanja nedoumica, problema i nezadovoljstava sa kojima se kao stvaratelji ovog portala susrećemo.

 Portal najdoktor.com osnovan je po uzoru na slične portale u razvijenim državama svijeta samo i jedino sa ciljem razmjene iskustava među pacijentima i pacijenticama međusobno te komunikaciji između pacijenta/pacijenata i odabranog ili željenog doktora/doktorice. Nadalje, portalom se želi postići javna pohvala najboljim doktorima i doktoricama i pružanje mogućnosti da svi doktori i doktorice, prisutni na portalu, kroz komentare pacijenata i pacijentica, uvide što bi, eventualno, trebali promijeniti u svom radu i pristupu pacijentima.

 Zahvaljujući tome što su pacijenti prepoznali sve ranije navedeno i bili spremni odvojiti svoje dragocjeno vrijeme da podjele vlastita iskustva, portal je razvijen do statusa jedinstvenog mjesta razmjene iskustava o doktorima u Republici Hrvatskoj, u prilog čemu govori, uz veliki broj komentara, i broj posjeta portalu koji trenutno bilježi broj od 250.000 tisuća mjesečno.

 Nadalje slijedom svega navedenog, koristimo ovu priliku i da, a sve u svrhu očuvanja istinskog smisla i cilja postojanja ovog portala, doprinosu odnosa doktora i pacijenata i zaštite doktora i doktorica, naglasimo slijedeće.

 1.  na i za svaki objavljeni komentar doktor/doktorica ima puno pravo, i portal isto pozdravlja, javiti se portalu i tražiti od portala da pozove pacijenta da vlastitim imenom i prezimenom 'potpiše' sporni komentar.

 a) ukoliko to pacijent ne učini, u svrhu zaštite doktora/doktorice, portal će sporni komentar izbrisati sa portala;

 b) ukoliko pacijent 'potpiše' vlastitim imenom i prezimenom sporni komentar, portal predlaže doktoru/doktorici ili da prihvati sporni komentar ili javno odgovori na isti. Ukoliko doktor/doktorica i dalje sporni komentar ne prihvaća, doktor/doktorica ima puno pravo, i portal isto pozdravlja, tražiti od portala uklanjanje njegovog/njezinog profila trajno i u cijelosti sa svim pozitivnim i negativnim komentarima sa portala (portal počiva na načelu da je bolje da profil doktora/doktorice ne postoji na portalu nego da se stvara iskrivljena slika o istom/istoj doktoru/doktorici, njegovom/njezinom liku i djelu).

 Portal poziva sve doktore i doktorice na mirno rješavanje svih problema koje imaju na i sa portalom, kao i sve doktore i doktorice koji/koje ne žele biti zastupljeni na portalu, iz bilo kojeg razloga i po vlastitom nahođenju, da se slobodno jave na mail:  info@najdoktor.com.

Vaši profili biti će uklonjeni bez ikakvog dodatnog pitanja, rasprave i diskusije u najkraćem mogućem roku.

 Broj doktora i doktorica koji su, od dana postojanja ovog portala, na vlastiti zahtjev i na ranije navedeni način uklonjeni sa portala je nešto više od 3 %  od ukupnog broja doktora i doktorica.

 2. doktori i doktorice koji su bili na portalu a više nisu, kao i doktori i doktorice koje pacijenti i korisnici portala sugeriraju/predlože a portal njihove profile, u za to ostavljenom roku, ne objavi niti iste doda u registar, jesu doktori i doktorice koji i koje ne žele biti na portalu odnosno doktor/doktorica ne želi da pacijenti iznose vlastita iskustva sa istim/istom. Uzrok navedenom stoji svakome na osobnu procjenu i portal ni na koji način u isto ne ulazi.

3. portal radi i uvijek će raditi maksimalno i najviše na zaštiti svih doktora i doktorica, pacijenata i pacijentica, korisnika i korisnica portala koji dobronamjerno posjećuju portal ali i na zaštiti uredništva portala od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih pacijenata i korisnika portala koji su se registrirali iz pogrešnih razloga. Portal si zadržava pravo ukidanja korisničkog računa registriranih korisnika kao krajnju mjeru u slučaju kada to portal smatra potrebnim.


Zaključno, nadamo se da ćemo portal i dalje razvijati kao mjesto na kojem ćete svi vi, poštovani i cijenjeni doktori i doktorice, pacijenti i korisnici portala najdoktor.com, moći dobiti što je više moguće potrebnih informacije i isti doživljavati kao mjesto gdje ćete moći podijeliti vlastita iskustva o svim dobrim doktorima i doktoricama, onima istima koji svoju plemenitu struku smatraju pozivom u službi pacijenata te eventualne kritike vide i doživljavaju kao poticaj za razvoj sebe kao boljeg doktora i doktorice.  

 

Uredništvo najdoktor.com

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija