Prijavi komentar

  1. Prijavljujete:

    Komentar:

    Doktorica je izvanredna u svakom pogledu,strucna ,prijatna i ljubazna,empaticna.

    Za doktora:

    Dunja Surić

  2. Vaša primjedba

    Upišite vašu primjedbu

    min 100 / max 3000 0
  3. Vaša e-mail adresa

    Upišite vašu e-mail adresu

    E-mail*

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija