Najbolji liječnici po preporukama pacijenata

Najbolji liječnici po preporukama pacijenata

Nakon analize nekoliko desetaka tisuća ocjena i komentara objavljujemo popis liječnika i stomatologa koje vi, pacijenti i posjetitelji naše stranice, najviše cijenite i preporučujete.

 

Na popis su uvršteni liječnici i stomatolozi koji imaju prosječnu ocjenu 4,0 ili veću, na skali od 1 do 5, imaju najmanje 10 ocjena te pretežno pozitivne i konstruktivne komentare.

 

Popis po specijalizacijama:

Dermatovenerologija: Lucija Vanjaka Rogošić - Split; Krešimir Kostović - Zagreb

Dječja kirurgija: Zenon Pogorelić - Split; Antun Kljenak, Zoran Bahtijarević - Zagreb; Nado Bukvić - Rijeka; Dalibor Divković - Osijek,

Endokrinologija: Gorana Mirošević, Josip Žmire, Darko Kaštelan - Zagreb

Fizijatrija: Mirjana Jukica - Split, Stjepko Bućan, Dragica Lekić, Blaženka Nekić - Zagreb

Gastroentorologija: Silvija Čuković Čavka, Davor Radić, Tajana Filipec Kanižaj - Zagreb; Miloš Lalovac - Dubrovnik

Ginekologija: Tihana Mazalin, Ante Vuković, Mislav Herman, Antun Balaša, Snježana Belak, Boris Franulović, Nataša Mihelčić Labura, Sanja Boras, Nataša Šemnički, Irena Belić, Ivan Bolanča, Milan Kos, Držislav Kalafatić, Erden Radončić, Martina Ujević, Miro Šimun Alebić, Mario Podgajski, Ulla Marton, Dario Majnarić, Josip Valetić, Berivoj Mišković, Renata Dragun, Marina Šprem Goldštajn, Tomislav Čanić, Đurđa Žigmundovac Klaić, Zdravko Jeleković, Neven Tučkar, Jasenka Grujić Koračin, Dubravko Barišić, Darko Husar, Dražen Butorac, Ilija Alvir, Goran Vujić, Ratko Matijević, Mario Ćurić, Dubravka Dedeić, Tomislav Hafner, Nassabain Khaled, Dražen Lučinger, Zlatko Topalović, Vito Starčević, Ivan Grbavac, Danka Mirić Tešanić, Darko Tomica, Alenka Sirovec, Romana Dmitrović, Mario Kerner, Snježana Škrablin, Višnja Tadić - Zagreb

Jelena Marušić, Dino Markovina, Tanja Vukušić, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Ante Radić, Vladimir Šparac, Teo Budimir, Vedran Hrboka - Split

Ivan Saftić, Miodrag Vezmar, Hrvoje Vlašić, Aleks Finderle - Rijeka

Mirjana Rubin, Andrijana Muller Vranješ, Renata Bečarević, Mirjana Jakobović - Osijek

Ivan Vlastelić - Crikvenica; Zoran Cikatić, Zoran Tešanović, Marko Gardašanić - Dubrovnik

Darko Gusić - Gospić; Duško Pall, Robert Živčić, Nikola Tuškan - Karlovac; Krešimir Musić - Požega; Nenad Škvorc - Samobor; Željko Blažinkov,

Jozo Brnić, Filomena Tolić Kovačić, Tomislav Grgurević - Slavonski Brod; Borislav Dokuzović, Hrvoje Brijačak - Varaždin; Josip Tonković - Virovitica; Dinko Kulišić, Zdenko Matas - Zadar

Hematologija: Sandra Bašić Kinda, Pavle Rončević, Radmila Ajduković Stojisavljević, Inga Mandac Rogulj - Zagreb

Infektologija: Dubravka Lišnjić - Osijek

Interna medicina: Robert Matutinović - Split

Kardiologija: Edvard Galić, Miomir Vesković - Zagreb; Ante Anić - Zadar

Kirurgija: 

Torakalna: Igor Nikolić, Dinko Stančić Rokotov - Zagreb

- Maksilofacijalna: Predrag Knežević, Naranđa Aljinović Ratković - Zagreb

- Abdominalna: Leonardo Patrlj, Pavo Kostopeč, Stipislav Jadrijević - Zagreb,

- Plastična i estetska: Ivo Džepina, Zoran Veir, Rado Žic, Miroslav Kinčl - Zagreb; Zvonko Zadro - Karlovac

- Vaskularna: Mladen Petrunić - Zagreb

- Opća kirurgija: Ivan Koprivčić - Osijek; Dražen Tufeković - Karlovac

- Neurokirurgija: Damir Tomac, Jurica Maraković, Miroslav Vukić, Goran Mrak, Hrvoje Jednačak, Pavle Miklić, Darko Chudy, Vjekoslav Jeleč, Tonko Marinović - Zagreb

Mikrobiologija: Javorka Leko Grbić - Split

Neurologija: Mario Mihalj - Split; Željka Peterlin - Zagreb

Nuklearna medicina: Ivan Mihaljević - Osijek

Obiteljska medicina: Ljubica Lazić Vuletić, Tajana Lovnički Kontent, Mladen Prlina, Ružica Lauc, Damir Dasović, Aida Jelaska, Tamara Perleta Stambolija, Nada Majić, Vera Šoštarić Želalić, Ivana Lalić, Jelena Ević, Vjekoslava Amerl Šakić, Vanja Gojak Marjanović, Stella Ćorić Čapo, Dubravka Došen, Biserka Jankolija, Dario Čurik, Vlatka Nevistić, Valentina Nakić, Hrvoje Uremović, Davor Mlikotić, Ljuba Rauški Naglić, Verica Brozović Kisić - Zagreb

Jadranka Bandalo Žebčević, Lovorka Jurić Bošković - Split

Nataša Kilvain, Željana Strišković, Jadranka Šoić, Eda Karlović, Petra Jurišić, Nina Bašić Marković, Ljiljana Radović Antolović, Damir Ševeljević, Aleksandar Ljubotina, Ines Diminić Lisica - Rijeka

Aleksandra Vojvodić, Ljiljana Ismić, Zrinjka Dananić, Bojana Cigić - Osijek

Janja Radić - Bakar; Snježana Vučić Peris - Karlovac; Doris Pallaoro Šarotić, Ilko Tranfić - Kaštela

Darko Dobrić - Knin; Gordana Gredelj Perin - Koprivnica; Ljiljana Šepić - Opatija; Rajka Šimunović -  Požega; Magda Martinčević Diminić - Pula; Ivana Prpić Znidarčić - Samobor; Darka Šeremet, Emina Mehičić - Slavonski Brod; Jadranka Komadina Gačić - Viškovo; Ana Dunatov - Zadar; Franjo Turalija, Nevenka Jurišić - Zaprešić; Mirjana Hranjec Banovec - Zelina

Oftalmologija: Borna Šarić, Nenad Vukojević, Miro Kalauz, Rajko Kordić, Zlatko Juratovac - Zagreb

Onkologija: Ljerka Eljuga, Fedor Šantek - Zagreb

Oralna kirurgija: Brankica Borisov, Krešimir Johman - Zagreb; Marijan Baranović - Slavonski Brod; Leonard Bergovec - Čakovec

Ortodoncija: Ebtehaj Navaey - Samobor

Ortopedija: Mislav Čimić, Mislav Jelić, Miroslav Hašpl, Miljenko Franić, Ivan Bojanić, Tomislav Đapić, Danijel Matek - Zagreb; Danijel Lopac - Gospić

Otorinolaringologija: Ivica Klapan, Renato Janušić, Boris Filipović, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Ivan Ožegović, Mihael Ries, Ivana Marinac, Tin Znaor - Zagreb; Robert Tafra - Split; Bojan Fanfani - Karlovac, Siniša Stevanović - Virovitica; Branko Strihić - Nova Gradiška

Pedijatrija: Oskar Lučev, Stipe Čular, Milivoj Jovančević, Marinka Marić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Diana Puževski, Metka Regan - Zagreb

Meira Kraus, Snježana Kapor Jeričević, Blanka Labura - Split;

Neven Čače, Gordana Tomašić Čubranić - Rijeka

Livija Ceher Ebner - Osijek; Marija Čatipović - Bjelovar; Dušanka Rodin, Vera Vukčević - Dubrovnik; Ksenija Komadina - Gospić; Stana Gardijan - Jastrebarsko; Ilonka Artuković - Samobor

Psihijatrija: Goran Jurcan, Dubravko Kužina, Saša Jevtović, Aldenita Matić, Aran Tomac, Zorana Kušević, Majda Grah - Zagreb; Anđelko Beg - Split; Spomenko Ilić - Virovitica

Radiologija: Dalibor Gruičić, Drago Odak, Vinko Viđak, Željko Herceg, Sunčana Žuteković - Zagreb

Stomatologija: Vladimir Basić, Ivica Pelivan, Darko Čajić, Blanka Radujković, Janko Naka, Ivo Gašparac, Mirela Venturini Pejić, Inga Vučković, Tajana Kušeta Antić, Davor Matković, Marija Stilinović Bjelica, Rifet Herić, Berislav Mostarac, Nina Farkaš, Nenad Klasić, Jadranka Labura, Petar Bajan, Zoran Kalina, Mladen Kolombo, Renata Lončar Drugović, Marin Čeprnja, Siniša Varga, Nino Balenović, Nina Sever, Snježana Antunović, Igor Ivanković, Zlatan Vajzović, Blaženko Crnojević, Ivana Golubić Bago, Nives Romana Beketić Lušić, Marija Sović  - Zagreb

Nikola Miletić, Željka Poljanić, Goran Grenko - Rijeka

Zvonimir Mihaljević, Dijana Tomičić, Josip Čes, Mirela Veselinović - Osijek

Ivan Vanjaka, Nenad Savić - Kaštela; Damira Piškulić - Koprivnica; Ines Žunar - Varaždin; Sonja Gazić Pokupec - Velika Gorica; Ninoslav Jolić - Vukovar; Sergej Kuštera - Zadar

Urologija: Neven Kapun - Zagreb

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija