Obrazni luk

Obrazni luk

 

 

Kod izrade protetskih nadomjestaka sve više se polaže na estetiku, međutim, ne smijemo zaboraviti da takvi nadomjesci moraju zadovoljiti i sve funkcionalne kriterije.


 

 

Da bi se kvalitetno izradio zubni nadomjestak, nužno je koristiti OBRAZNI LUK.


Obrazni luk je naprava koja nam najpreciznije bilježi odnose između gornje i donje čeljusti i temporomandibularnog zgloba. To nam je vrlo bitan parametar pri izradi kvalitetnog protetskog nadomjeska. Tako zabilježeni odnos između gornje i donje čeljusti se prenosi u laboratoriju u artikulator. Artikulator nam simulira čeljust i čeljusni zglob. S njim u laboratoriju možemo imitirati sve kretnje čeljusti pacijenta, što nam  omogućuje izradu vrlo preciznih i kvalitetnih zubnih nadomjestaka.


Registracija zagriza pomoću obraznog luka nije neugodna za pacijenta. Jedan dio obraznog luka se stavi u ulazni kanal zvukovoda, a drugi na bazu nosa. Na pomični dio obraznog luka se stavi silikonska masa, koja se zatim aplicira na gornju čeljust pacijenta i kada se masa stvrdne, imamo točan odnos između gornje i donje čeljusti, koji zatim prenosimo u artikularor.

 

 

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija