• dr. Stipe Ćorluka
 • (ortoped | traumatolog)
Razina pomoći 5,00 (49)
Ljubaznost 5,00 (49)
Zakonitost i etičnost 4,98 (49)
Vrijeme čekanja 4,98 (48)
Osoblje 4,98 (49)

O nama

Dr. Stipe Ćorluka  rođen je  9. travnja 1986. u Zagrebu. Diplomirao je 2011. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno dovršava doktorsku disertaciju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Identifikacija čimbenika koji utječu na profesionalna oštećenja vrata i donjeg dijela leđa liječnika dentalne medicine u Hrvatskoj“.
Od 2014. do 2019. proveo je specijalističko usavršavanje iz ortopedije i traumatologije tijekom kojega je poseban naglasak stavio na kirurgiju kralježnice. U lipnju 2017. kao stipendist američko-austrijske zaklade dobio je nagradu za izvrstan prikaz kliničkoga slučaja tijekom godišnjega seminara iz kirurgije kralježnice Otvorenoga medicinskoga instituta u Salzburgu u Austriji. Tijekom 2018. dva mjeseca boravio je i educirao se u jednoj od najvećih svjetskih sveučilišnih klinika, »Charite« u Berlinu, gdje je ostvario suradnju na području liječenja infekcija kralježnice.
Po završetku specijalizacije
nastavio je svoj rad kao specijalist ortopedije i traumatologije na Zavodu za ozljede i bolesti kralježnice pri Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, kao najvećem centru kirurgije kralježnice u jugoistočnoj Europi.
U rujnu 2023.g pridružio se timu Centra za bolesti kralježnice Specijalne bolnice Sveta Katarina, najveće privatne bolnice u Republici Hrvatskoj.
Do sada je aktivno sudjelovao na više desetaka međunarodnih kongresa, simpozija i seminara s pozvanim predavanjima te usmenim prezentacijama i posterima.
Stalni je član organizacije AO Spine Knowledge Forum Degenerative, znanstvenog foruma koji se bavi unaprjeđenjem liječenja degenerativnih stanja kralježnice pri najvećoj svjetskoj organizaciji za kirurgiju kralježnice (AO Spine). U sklopu te istaknute međunarodne organizacije voditelj je istraživačkih skupina na temu ishoda liječenja degenerativne spondilolisteze slabinske kralježnice te izbora optimalne kombinacije implantata i koštanog nadomjestka u ALIF procedurama. Objavio je više znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama iz područja ortopedije i traumatologije.
Redovito sudjeluje u organizaciji velikih međunarodnih kongresa iz kirurgije kralježnice, te je istraživač u brojnim svjetskim istraživanjima i autor je više radova iz stručnog područja.
Svoj znanstveni interes usmjerio je na napredne i minimalno invazivne kirurške tehnike u liječenju kralježnice odraslih osoba, a posebno se bavi minimalno invazivnim prednjim pristupima slabinskoj kralježnici te ugradnjom umjetnih intervertebralnih diskova vratne i lumbalne kralježnice.
Godišnje obavi preko 200 operativnih zahvata te je usvojio napredne pristupe i tehnike kojima minimalno invazivnim metodama može pacijentu ponuditi trajno rješenje uz ubrzani protokol oporavka.
Viši je predavač na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta.

Članstva u udrugama i dužnosti:
AO Spine
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ

Dodatne edukacije:

 1. 09/2019 - Zimmer Biomet Institute Interaction Meeting : Hot Topics and Controversies in Cervical Surgery - Amsterdam, Nizozemska
 2. 04/2019 - AOSpine Advanced Course—Minimally Invasive Spine Surgery, Maribor, Slovenija
 3. 10/2017 - Maribor Spine: International Symposium and Hands-on Course on Spine Instrumentation, Maribor, Slovenija
 4. 10/2017 - Maribor Spine Meeting: AOSpine Advanced Symposium - Spinal tumors, Maribor, Slovenija
 5. 07/2017 - Advances in the Treatment of Vertebral Compression Fractures KyphonBalloon Kyphoplasty, Salzburg, Austrija
 6. 06/2017 - Salzburg Weill Cornell Seminar in Spinal Surgery (Awarded for Excellent Case Presentation), Salzburg, Austrija
 7. 11/2016 - AOTrauma Course - Basic Principles of Fracture Management, Zagreb, Hrvatska
 8. 09/2016 - Minimally invasive methods in the treatment of degenerative diseases of the lumbar spine - Checklist diagnosis and choice of treatment methods, Zagreb, Hrvatska

Konferencije, simpoziji i kongresi:

 1. 04/2013 - Fourth International Symposium of Orthopaedics and Traumatology, Mostar, Bosna i Hercegovina
 2. 05/2014 - Disadvantages of Minimally Invasive Spine Surgery Symposium, Zagreb, Hrvatska
 3. 04/2015 - South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology (SEEFORT), Dubrovnik, Hrvatska 
 4. 10/2017 - Eurospine 2017, Dublin, Irska
 5. 11/2017  - Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenija
 6. 11/2017 - 38th SICOT Orthopaedic World Congress, Cape Town, Južna Afrika 
 7. 05/2018 - 7th Global Spine congress, Singapur
 8. 09/2018  - Eurospine 2018, Barcelona, Španjolska 
 9. 05/2019 - 8th Global Spine Congress, Toronto, Kanada
 10. 11/2021 - 9th Global Spine Congress, Paris, Francuska 
 11. 12/2021 - Spine Experts Group 2021 Meeting, Skopje, Sjeverna Makedonija 
 12. 04/2022 - 6th Croatian Trauma Society Congress, Vodice, Hrvatska 
 13. 06/2022 - 10th Global Spine Congress, Las Vegas, USA 
 14. 09/2022 - International Combined Orthopaedic Research Society meeting, Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo 
 15. 10/2022 - North American Spine Society 38th annual meeting, Chicago, USA 
 16. 11/2022 - SOROT 2022 conference - Romanian Orthopaedic and Traumatology society annual conference, Brasov, Rumunjska
 17. 04/2023  - SOTA 2023, Beograd, Srbija
 18. 05/2023 - SpineWeek 2023, Melbourne, Australija
 19. 05/2023 - 11th Global Spine Congress, Prag, Češka 

Autorstva/znanstveni radovi:

 1. Sorta-Bilajac I, Baždarić K, Brkljačić Žagrović M, Jančić E, Brozović B, Čengić T, Ćorluka S and Agich G. J. How nurses and physicians face ethical dilemmas - the Croatian experience. Nursing Ethics. 2011;18(3):341-55.
 2. Čengić T, Ćorluka S, Petrović T, Vlaić J, Baranović S, Kovačić K and Kolundžić R. Intraoperative gamma hand-held probe navigation in resection of osteoid osteoma tumor. Acta Clin Croat. 2013;52(2):261-5.
 3. Čengić T, Brkljačić M, Sorta-Bilajac Turina I, Ćorluka S, Mavrinac M, Rotim A, Racz A. Can Croatian medicine do without palliative medicine? - study investigating the need for formal education. Coll Antropol. 2013; 37(4):1133-7.
 4. Ćorluka S, Jurina P. Sixty-sixth anniversary of the Clinical Hospital for Traumatology, Sestre Milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia. Acta Clin Croat. 2014; 53(2):258-9.
 5. Drugović D, Ćorluka S. Palijativna skrb u sklopu primarne zdravstvene zaštite. U: Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina: Temeljna načela i organizacija; Klinički pristup terminalnom bolesniku; Medicinska etika. Prvo izdanje. Zagreb: Markulin d.o.o.; Sveučilište u Rijeci; Zaklada onkologija; 2013. 42-47. (Book)
 6. Bilić V, Ćorluka S, Stipić D. Stražnji pristup u operacijskom liječenju bolesnika s vratoboljom. Fizikalna i rehabilitacijska medicina [Internet]. 2017 [pristupljeno 19.01.2021.];30(3-4):154-154. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/235094
 7. Canseco JA, Schroeder GD, Patel PD, Grasso G, Chang M, Kandziora F, Vialle EN, Oner FC, Schnake KJ, Dvorak MF, Chapman JR, Benneker LM, Rajasekaran S, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Cervical Classification Validation Group. Regional and experiential differences in surgeon preference for the treatment of cervical facet injuries: a case study survey with the AO Spine Cervical Classification Validation Group. Eur Spine J. 2021 Feb;30(2):517-523. doi: 10.1007/s00586-020-06535-z. Epub 2020 Jul 22. PMID: 32700126.
 8. Karamian BA, Schroeder GD, Holas M, Joaquim AF, Canseco JA, Rajasekaran S, Benneker LM, Kandziora F, Schnake KJ, Öner FC, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Subaxial Injury Classification System Validation Group. Variation in global treatment for subaxial cervical spine isolated unilateral facet fractures. Eur Spine J. 2021 Jun;30(6):1635-1650. doi: 10.1007/s00586-021-06818-z. Epub 2021 Apr 2. PMID: 33797624.
 9. Lambrechts MJ, Schroeder GD, Karamian BA, Canseco JA, Oner FC, Benneker LM, Bransford RJ, Kandziora F, Rajasekaran S, El-Sharkawi M, Kanna R, Joaquim AF, Schnake K, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Upper Cervical Injury Classification International Members; AO Spine Upper Cervical Injury Classification International Members. Effect of surgical experience and spine subspecialty on the reliability of the AO Spine Upper Cervical Injury Classification System. J Neurosurg Spine. 2022 Aug 19:1-11. doi: 10.3171/2022.6.SPINE22454. Epub ahead of print. PMID: 35986731.
 10. Karamian BA, Schroeder GD, Lambrechts MJ, Canseco JA, Oner C, Vialle E, Rajasekaran S, Dvorak MR, Benneker LM, Kandziora F, Schnake K, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Subaxial Classification Group Members. An international validation of the AO spine subaxial injury classification system. Eur Spine J. 2023 Jan;32(1):46-54. doi: 10.1007/s00586-022-07467-6. Epub 2022 Nov 30. PMID: 36449081.
 11. Muthu S, Viswanathan VK, Rodrigues-Pinto R, Cabrera JP, Ćorluka S, Martin CT, Collins MJ, Agarwal N, Wu Y, Wang JC, Meisel HJ, Buser Z; AO Spine Knowledge Forum Degenerative. Do the Choice of Fusion Construct With and Without Autograft Influence the Fusion and Complication Rates in Patients Undergoing 1 or 2-Level Anterior Cervical Discectomy and Fusion Surgery? A PRISMA-Compliant Network Meta-Analysis. Global Spine J. 2023 Feb 1:21925682231154488. doi: 10.1177/21925682231154488. Epub ahead of print. PMID: 36723507.
 12. Kadović M, Ćorluka S, Dokuzović S. Nurses' Assessments Versus Patients' Self-Assessments of Postoperative Pain: Knowledge and Skills of Nurses for Effective Pain Management. Int J Environ Res Public Health. 2023 Apr 28;20(9):5678. doi: 10.3390/ijerph20095678. PMID: 37174196; PMCID: PMC10178430.
 13. Dokuzović S, Muthu S, Pavešić J, Španić M, Ivandić S, Eder G, Bošnjak B, Prodan K, Lončar Z, Ćorluka S. Conservative Treatment for Spontaneous Resolution of Postoperative Symptomatic Thoracic Spinal Epidural Hematoma—A Case Report. Medicina. 2023; 59(9):1590.


Broj telefona +385 99 4851 852

Ugovor s HZZO

 • Ne Postoji

Načini plaćanja

 • Premium
 • Diners
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa

Iskustva drugih

 • 15.11.2023. u 21:15 SATI
 • Korisnik: korisnik58121
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Velike pohvale dr. Stipe Čorluki i njegovom stručnom timu na izuzetno profesionalnom odnosu i stručnosti prilikom mojeg operativnog zahvata kralježnice gdje mi je ugradio novi disk L5-s1. Ovim putem želim se zahvaliti dr. Stipe Čorluki na izuzetnom jako dobro i profesionalnom obavljenom zahvatom kralježnice, nikada se neću moći dovoljno odužiti za to, veliko HVALA doktoru želim sve najbolje od srca i puno zdravlja, sreće, poslovnog i privatnog uspjeha. Damir Pukšić

 • 7.11.2023. u 18:45 SATI
 • Korisnik: korisnik39667
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Sve pohvale za Dr.Ćorluku,stručnost,ljubaznost...Objasni sve što vam treba,kako treba i kako dalje nastaviti što se tiče bolesti,operacije,oporavka,terapije.... Simpatičan,ozbiljan u vezi sa svojim poslom i pristup prema svemu.

 • 7.11.2023. u 12:03 SATI
 • Korisnik: korisnik57924
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Kod doktora Čorluke sam bila više puta od operacije do danas.Mogu reći sve najbolje o njemu kao osobi i kao liječniku.Dubravka Ćurik

 • 5.11.2023. u 8:34 SATI
 • Korisnik: korisnik57895
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Sa velikim zadovoljstvom i poštovanjem želim zahvaliti dr. Stipi Čorluki koji je lječio mog oca. Najme nakon jednog nesmotrenog pada desio se multifragmentirani lom L1 kralješka. Sa svim strahovima mog oca i mene dolazimo kod dr. Ćorluke koji ga operira i isti dan diže na noge. Doktore hvala šta ste bili dostupni za sva pitanja,jasni i konkretni ali sa velikom empatijom i to Vas čini drugačijim, čini Vas čovjekom koji ima znanje koje koristi da bi pomogao i bio na usluzi osobi koja Vas treba.Bili ste prijatelj a samo ste radili svoj posao. HVALA VAM.

 • 3.11.2023. u 7:52 SATI
 • Korisnik: korisnik57855
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Dr.Stipe Ćorluka je prije svega čovjek sa velikim Č i doktor sa velikim D.Trebao bi biti primjer na kojeg bi se trebali ugledati i ostali doktori.Doktor koji ima empatiju prema pacijentu,pa se vec kod samog pregleda osjecate bolje,jer osjetite da niste samo " broj" ,jer odnos prema pacijentu mu je super.Doktor koji se istinski trudi da vam poboljsa kvalitetu zivota.Dr.Stipe Ćorluka= najdoktor...preporuka svima

Učitaj još komentara

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija

dr. Stipe Ćorluka

(ortoped, traumatolog)