• dr. Stipe Ćorluka
 • (ortoped | traumatolog)
Razina pomoći 5,00 (61)
Ljubaznost 5,00 (62)
Zakonitost i etičnost 4,98 (62)
Vrijeme čekanja 4,98 (61)
Osoblje 4,98 (62)

O nama

Dr. Stipe Ćorluka  rođen je  9. travnja 1986. u Zagrebu. Diplomirao je 2011. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno dovršava doktorsku disertaciju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Identifikacija čimbenika koji utječu na profesionalna oštećenja vrata i donjeg dijela leđa liječnika dentalne medicine u Hrvatskoj“.
Od 2014. do 2019. proveo je specijalističko usavršavanje iz ortopedije i traumatologije tijekom kojega je poseban naglasak stavio na kirurgiju kralježnice. U lipnju 2017. kao stipendist američko-austrijske zaklade dobio je nagradu za izvrstan prikaz kliničkoga slučaja tijekom godišnjega seminara iz kirurgije kralježnice Otvorenoga medicinskoga instituta u Salzburgu u Austriji. Tijekom 2018. dva mjeseca boravio je i educirao se u jednoj od najvećih svjetskih sveučilišnih klinika, »Charite« u Berlinu, gdje je ostvario suradnju na području liječenja infekcija kralježnice.
Po završetku specijalizacije
nastavio je svoj rad kao specijalist ortopedije i traumatologije na Zavodu za ozljede i bolesti kralježnice pri Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, kao najvećem centru kirurgije kralježnice u jugoistočnoj Europi.
U rujnu 2023.g pridružio se timu Centra za bolesti kralježnice Specijalne bolnice Sveta Katarina, najveće privatne bolnice u Republici Hrvatskoj.
Do sada je aktivno sudjelovao na više desetaka međunarodnih kongresa, simpozija i seminara s pozvanim predavanjima te usmenim prezentacijama i posterima.
Stalni je član organizacije AO Spine Knowledge Forum Degenerative, znanstvenog foruma koji se bavi unaprjeđenjem liječenja degenerativnih stanja kralježnice pri najvećoj svjetskoj organizaciji za kirurgiju kralježnice (AO Spine). U sklopu te istaknute međunarodne organizacije voditelj je istraživačkih skupina na temu ishoda liječenja degenerativne spondilolisteze slabinske kralježnice te izbora optimalne kombinacije implantata i koštanog nadomjestka u ALIF procedurama. Objavio je više znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama iz područja ortopedije i traumatologije.
Redovito sudjeluje u organizaciji velikih međunarodnih kongresa iz kirurgije kralježnice, te je istraživač u brojnim svjetskim istraživanjima i autor je više radova iz stručnog područja.
Svoj znanstveni interes usmjerio je na napredne i minimalno invazivne kirurške tehnike u liječenju kralježnice odraslih osoba, a posebno se bavi minimalno invazivnim prednjim pristupima slabinskoj kralježnici te ugradnjom umjetnih intervertebralnih diskova vratne i lumbalne kralježnice.
Godišnje obavi preko 200 operativnih zahvata te je usvojio napredne pristupe i tehnike kojima minimalno invazivnim metodama može pacijentu ponuditi trajno rješenje uz ubrzani protokol oporavka.
Viši je predavač na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta.

Članstva u udrugama i dužnosti:
AO Spine
Hrvatsko vertebrološko društvo HLZ

Dodatne edukacije:

 1. 09/2019 - Zimmer Biomet Institute Interaction Meeting : Hot Topics and Controversies in Cervical Surgery - Amsterdam, Nizozemska
 2. 04/2019 - AOSpine Advanced Course—Minimally Invasive Spine Surgery, Maribor, Slovenija
 3. 10/2017 - Maribor Spine: International Symposium and Hands-on Course on Spine Instrumentation, Maribor, Slovenija
 4. 10/2017 - Maribor Spine Meeting: AOSpine Advanced Symposium - Spinal tumors, Maribor, Slovenija
 5. 07/2017 - Advances in the Treatment of Vertebral Compression Fractures KyphonBalloon Kyphoplasty, Salzburg, Austrija
 6. 06/2017 - Salzburg Weill Cornell Seminar in Spinal Surgery (Awarded for Excellent Case Presentation), Salzburg, Austrija
 7. 11/2016 - AOTrauma Course - Basic Principles of Fracture Management, Zagreb, Hrvatska
 8. 09/2016 - Minimally invasive methods in the treatment of degenerative diseases of the lumbar spine - Checklist diagnosis and choice of treatment methods, Zagreb, Hrvatska

Konferencije, simpoziji i kongresi:

 1. 04/2013 - Fourth International Symposium of Orthopaedics and Traumatology, Mostar, Bosna i Hercegovina
 2. 05/2014 - Disadvantages of Minimally Invasive Spine Surgery Symposium, Zagreb, Hrvatska
 3. 04/2015 - South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology (SEEFORT), Dubrovnik, Hrvatska 
 4. 10/2017 - Eurospine 2017, Dublin, Irska
 5. 11/2017  - Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenija
 6. 11/2017 - 38th SICOT Orthopaedic World Congress, Cape Town, Južna Afrika 
 7. 05/2018 - 7th Global Spine congress, Singapur
 8. 09/2018  - Eurospine 2018, Barcelona, Španjolska 
 9. 05/2019 - 8th Global Spine Congress, Toronto, Kanada
 10. 11/2021 - 9th Global Spine Congress, Paris, Francuska 
 11. 12/2021 - Spine Experts Group 2021 Meeting, Skopje, Sjeverna Makedonija 
 12. 04/2022 - 6th Croatian Trauma Society Congress, Vodice, Hrvatska 
 13. 06/2022 - 10th Global Spine Congress, Las Vegas, USA 
 14. 09/2022 - International Combined Orthopaedic Research Society meeting, Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo 
 15. 10/2022 - North American Spine Society 38th annual meeting, Chicago, USA 
 16. 11/2022 - SOROT 2022 conference - Romanian Orthopaedic and Traumatology society annual conference, Brasov, Rumunjska
 17. 04/2023  - SOTA 2023, Beograd, Srbija
 18. 05/2023 - SpineWeek 2023, Melbourne, Australija
 19. 05/2023 - 11th Global Spine Congress, Prag, Češka
 20. 10/2023 -  20th SOROT 2023 Congress - Sinaia, Rumunjska

Autorstva/znanstveni radovi:

 1. Sorta-Bilajac I, Baždarić K, Brkljačić Žagrović M, Jančić E, Brozović B, Čengić T, Ćorluka S and Agich G. J. How nurses and physicians face ethical dilemmas - the Croatian experience. Nursing Ethics. 2011;18(3):341-55.
 2. Čengić T, Ćorluka S, Petrović T, Vlaić J, Baranović S, Kovačić K and Kolundžić R. Intraoperative gamma hand-held probe navigation in resection of osteoid osteoma tumor. Acta Clin Croat. 2013;52(2):261-5.
 3. Čengić T, Brkljačić M, Sorta-Bilajac Turina I, Ćorluka S, Mavrinac M, Rotim A, Racz A. Can Croatian medicine do without palliative medicine? - study investigating the need for formal education. Coll Antropol. 2013; 37(4):1133-7.
 4. Ćorluka S, Jurina P. Sixty-sixth anniversary of the Clinical Hospital for Traumatology, Sestre Milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia. Acta Clin Croat. 2014; 53(2):258-9.
 5. Drugović D, Ćorluka S. Palijativna skrb u sklopu primarne zdravstvene zaštite. U: Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina: Temeljna načela i organizacija; Klinički pristup terminalnom bolesniku; Medicinska etika. Prvo izdanje. Zagreb: Markulin d.o.o.; Sveučilište u Rijeci; Zaklada onkologija; 2013. 42-47. (Book)
 6. Bilić V, Ćorluka S, Stipić D. Stražnji pristup u operacijskom liječenju bolesnika s vratoboljom. Fizikalna i rehabilitacijska medicina [Internet]. 2017 [pristupljeno 19.01.2021.];30(3-4):154-154. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/235094
 7. Canseco JA, Schroeder GD, Patel PD, Grasso G, Chang M, Kandziora F, Vialle EN, Oner FC, Schnake KJ, Dvorak MF, Chapman JR, Benneker LM, Rajasekaran S, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Cervical Classification Validation Group. Regional and experiential differences in surgeon preference for the treatment of cervical facet injuries: a case study survey with the AO Spine Cervical Classification Validation Group. Eur Spine J. 2021 Feb;30(2):517-523. doi: 10.1007/s00586-020-06535-z. Epub 2020 Jul 22. PMID: 32700126.
 8. Karamian BA, Schroeder GD, Holas M, Joaquim AF, Canseco JA, Rajasekaran S, Benneker LM, Kandziora F, Schnake KJ, Öner FC, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Subaxial Injury Classification System Validation Group. Variation in global treatment for subaxial cervical spine isolated unilateral facet fractures. Eur Spine J. 2021 Jun;30(6):1635-1650. doi: 10.1007/s00586-021-06818-z. Epub 2021 Apr 2. PMID: 33797624.
 9. Lambrechts MJ, Schroeder GD, Karamian BA, Canseco JA, Oner FC, Benneker LM, Bransford RJ, Kandziora F, Rajasekaran S, El-Sharkawi M, Kanna R, Joaquim AF, Schnake K, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Upper Cervical Injury Classification International Members; AO Spine Upper Cervical Injury Classification International Members. Effect of surgical experience and spine subspecialty on the reliability of the AO Spine Upper Cervical Injury Classification System. J Neurosurg Spine. 2022 Aug 19:1-11. doi: 10.3171/2022.6.SPINE22454. Epub ahead of print. PMID: 35986731.
 10. Karamian BA, Schroeder GD, Lambrechts MJ, Canseco JA, Oner C, Vialle E, Rajasekaran S, Dvorak MR, Benneker LM, Kandziora F, Schnake K, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Subaxial Classification Group Members. An international validation of the AO spine subaxial injury classification system. Eur Spine J. 2023 Jan;32(1):46-54. doi: 10.1007/s00586-022-07467-6. Epub 2022 Nov 30. PMID: 36449081.
 11. Muthu S, Viswanathan VK, Rodrigues-Pinto R, Cabrera JP, Ćorluka S, Martin CT, Collins MJ, Agarwal N, Wu Y, Wang JC, Meisel HJ, Buser Z; AO Spine Knowledge Forum Degenerative. Do the Choice of Fusion Construct With and Without Autograft Influence the Fusion and Complication Rates in Patients Undergoing 1 or 2-Level Anterior Cervical Discectomy and Fusion Surgery? A PRISMA-Compliant Network Meta-Analysis. Global Spine J. 2023 Feb 1:21925682231154488. doi: 10.1177/21925682231154488. Epub ahead of print. PMID: 36723507.
 12. Kadović M, Ćorluka S, Dokuzović S. Nurses' Assessments Versus Patients' Self-Assessments of Postoperative Pain: Knowledge and Skills of Nurses for Effective Pain Management. Int J Environ Res Public Health. 2023 Apr 28;20(9):5678. doi: 10.3390/ijerph20095678. PMID: 37174196; PMCID: PMC10178430.
 13. Dokuzović S, Muthu S, Pavešić J, Španić M, Ivandić S, Eder G, Bošnjak B, Prodan K, Lončar Z, Ćorluka S. Conservative Treatment for Spontaneous Resolution of Postoperative Symptomatic Thoracic Spinal Epidural Hematoma—A Case Report. Medicina. 2023; 59(9):1590.


Broj telefona +385 99 4851 852

Ugovor s HZZO

 • Ne Postoji

Načini plaćanja

 • Premium
 • Diners
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa

Iskustva drugih

 • 7.4.2024. u 20:27 SATI
 • Korisnik: korisnik60410
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Došao sam do doktora po preporuci.Dugo sam se mucio sa problemom vratnih kralježaka c4-c5,c5-c6 te su svi doktori govorili kako mi to ne stvara problem nego moja glava.Kada sam dosao do doktora Ćorluke i nakon pregleda magneta je bila dogovorena operacija koja mi je "spasila život".Sada nakon 2 godine operacije se osjećam super.Vratio se treninzima u teretani i sad imam opet kvalitetan život koji dugo vremena nisam imao.Od početka do kraja svega doktor je bio uz mene i sve detaljno objašnjavao i vodio me kroz sve.Od srca hvala

 • 3.4.2024. u 18:34 SATI
 • Korisnik: korisnik60352
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Nakon niza mišljenja, konačno sam stigla do doktora Stipe Ćorluka, koji je svojom stručnošču potvrdio moju dijagnozu. Operirao me prije četri godine i od mene napravio osobu koja se svaki dan budi sa osmjehom na licu a ne više u neizdrživim bolovima. O njemu bi mogla napisati cijelu knjigu, o tom nesebičnom čovjeku, koji je svoj život posvetio pomaganju ljudima, koji stoji iza svake svoje riječi, koji je za svakog pacijenta uvijek tu. Kako se kaže, dar sa neba.. Jedan jedini, za mene neponovljivi, najbolji od najboljih.I da ja kao obična seljanka mogu utjecati na izbor, iz dna duše ću reči: Stipe Ćorluka najbolji doktor.. Mirjana Djurašin

 • 10.3.2024. u 19:27 SATI
 • Korisnik: korisnik59422
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Za Dr Ćorluka samo riječi hvale.Čovjek od riječi i djela.Stručan i savjestan,a pacijentima u njihovim teškim situacijama olakšava da se lakše nose s bolestima.

 • 6.3.2024. u 11:37 SATI
 • Korisnik: korisnik59866
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Dr.Stipe Ćorluka je dokaz da u Hrvatskoj uistinu imamo vrhunske specijaliste i liječnike. Nakon dugogodišnje borbe i traženja rješenja nisam odustala od sebe znajući da negdje postoji netko tko zna,može i želi mi pomoći. Upravo tada sam upoznala dr.Ćorluku koji je u prvom našem razgovoru mi dao do znanja da mi može i hoće pomoći. Jednostavan,stručan , ljubazan i nadasve vrhunski specijalist. Hvala dr.Ćorluki što se ponovno smijem i što je u još jednu obitelj vratio mir. Sve preporuke. Silvija Sertić

 • 22.2.2024. u 10:30 SATI
 • Korisnik: korisnik59634
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Prije svega odličan stručnjak.Jsko siguran u sebe i svoj rad..hrabar..uglavnom sve najbolje o njemu kao doktoru i čovjeku.

Učitaj još komentara

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija

dr. Stipe Ćorluka

(ortoped, traumatolog)