3D navigacija u dentalnoj implantologiji

dr.med.dent. Antonia Tarle, stomatolog
3D navigacija u dentalnoj implantologiji

Ovakve impresivne pothvate omogućio je napredak tehnologije koji nam svakodnevno otvara nove mogućnosti i ruši granice mogućeg. Do sada su ovaj tehnološki razvoj i inovacije bili rezervirani samo za najkompliciraniju kirurgiju, međutim, napokon možemo reći kako je i implantologija postala jedna od područja koje napreduje istim koracima.

3D navigacija novost je u dentalnoj implantologiji

Ona nam omogućuje da puno preciznije i sigurnije planiramo i postavljamo dentalne implantate. Ono što je do sada bilo nemoguće ili vrlo rizično, sada postaje gotovo rutinski zahvat. Ova napredna tehnologija prati ugradnju implantata u realnom vremenu i pomaže implantologu da sa sigurnošću u svakom trenutku zna gdje postavlja implantat, u kojem odnosu na bliske anatomske strukture te mu na taj način gotovo daje ''rendgenski vid''.

Uz 3D navigaciju, osim preciznosti kod postavljanja implantata i u najzahtjevnije situacije, može se raditi postavljanje implantata bez nepotrebnog ''otvaranja i rezanja'' te se samim time oporavak i cijeljenje rane od implantata znatno skraćuje.

Planiranje ugradnje implantata

Već neko vrijeme ova impresivna nova tehnologija koristi se u dentalnoj implantologiji i pokazuje izvrsne rezultate. Studije i analize pokazuju kako je ugradnja implantata uz navigacijski sustav mnogo preciznija nego klasična ugradnja. Za korištenje ovog sustava nije potrebno dodatno zračenje niti posebna priprema. Dovoljna je obična 3D slika područja u koje se planira ugradnja implantata.

Kod planiranja ugradnje implantata sa ovim sustavom puno je lakše odmah i predvidjeti i isplanirati protetski rad te se time znatno olakšava konačna izrada krunica ili mostova. Ovo posebno dolazi do izražaja kod planiranja all-on-4 i all-on-6 zahvata gdje je količina kosti ograničena te je vrlo bitno precizno isplanirati ali i ugraditi implantate. S ovakvim sustavima možemo sa sigurnošću reći kako se implantat može ugraditi i u situacijama kada to klasična implantologija ne može.Ovakve impresivne pothvate omogućio je napredak tehnologije koji nam svakodnevno otvara nove mogućnosti i ruši granice mogućeg. Do sada su ovaj tehnološki razvoj i inovacije bili rezervirani samo za najkompliciraniju kirurgiju, međutim, napokon možemo reći kako je i implantologija postala jedna od područja koje napreduje istim koracima.


Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija