Menstrualni ciklus

dr. Alex Jukić, ginekolog
Menstrualni ciklus

Menstruacija označava ljuštenje sluznice maternice (endometrija), koje se u normalnim uvjetima odvija svakih 28 +/- 7 dana. Označava reproduktivno razdoblje svake žene, koje traje od pojave prve menstruacije (menarche) sve do trajnog izostanka menstruacije (menopauza).

Menstrualni ciklus označava vremenski razmak između dvije menstruacije, odnosno razdoblje od prvog dana posljednje menstruacije do prvog dana sljedeće menstruacije.

Menstrualni ciklus odvija se u 2 faze – folikularnoj i lutealnoj, a pod utjecajem je nekoliko hormona:


Folikularnu fazu obilježava rast i sazrijevanje folikula te formiranje vodećeg, dominantnog folikula s jajnom stanicom. Tijekom ove faze najveći utjecaj ima pojačano djelovanje hormona FSH, koji je izravno odgovoran za rast i razvoj, u početku nekoliko folikula, a potom samo jednog – vodećeg dominantnog folikula. Uslijed rasta i sazrijevanja dominantnog folikula, pojačano se luči i estradiol, prilikom čega dolazi do zadebljanja (proliferacije)  sluznice maternice, a pri kraju folikularne faze žene mogu zamijetiti obilniju i prozirnu cervikalnu sluz. Duljina folikularne faze može varirati te samim time izravno utječe na duljinu menstrualnog ciklusa, a u zavisnosti od brzine sazrijevanja folikula pod utjecajem više različitih hormona i faktora rasta. Folikularno razdoblje najviše varira u periodu nakon nastupa prve menstruacije (menarhe), te prema kraju reproduktivnih godina, blizu menopauzi, kada postaje kraće, a potom dulje.

 Ovulacija  označava prsnuće vodećeg folikula te posljedično oslobađanje jajne stanice. Valom porasta razine luteinizirajućeg hormona (LH) i folikul stimulirajućeg hormona (FSH) započinje ovulacijsko razdoblje. Izbacivanje jajne stanice (ovulacija) zbiva se obično unutar 16 do 32 sata nakon početka toga vala. Tijekom tog vala, razina estradiola doseže vrhunac, a razina progesterona započinje rasti. Ukoliko menstrualni ciklus traje 28 dana, ovulacija se događa sredinom ciklusa, odnosno 14. dana ciklusa. Međutim, ovulacija može nastupiti i nekoliko dana ranije ili kasnije, imajući u vidu činjenicu da samo manji postotak žena ima redoviti menstrualni ciklus u trajanju od točno 28 dana.

Lutealnu fazu karakterizira stvaranje tzv. “žutog tijela” (corpus luteum), koje je zapravo prsnuti folikul. Tijekom ove faze održavaju se niže razine hormona FSH i LH kako bi se blokirala ponovna ovulacija u istom menstruacijskom ciklusu. Corpus luteum počinje lučiti progesterone te, uz estradiol, utječe na pripremu sluznice za implantaciju i potiče sekretornu sposobnost sluznice maternice. Za razliku od folikularne faze, kada cervikalna sluz postaje primjetno obilnija, za vrijeme lutealne faze ona postaje gušća i oskudnija. Ukoliko ne dođe do oplodnje, padaju razine hormona te dolazi do ljuštenja sluznice maternice, čime započinje menstruacijsko krvarenje i novi menstrualni ciklus.  

Sve promjene koje se događaju tijekom menstruacijskog ciklusa u organizmu žene pod kontrolom su finih regulacijskih mehanizama koji obuhvaćaju endokrinološku aktivnost hipotalamusa, hipofize i jajnika, koji su ipak  djelom podložni i vanjskim utjecajima kao što su stres, raspoloženje, tjelesna težina i osjetilni dojmovi. Stoga za rješavanje problema neredovitih menstrualnih ciklusa, osim uobičajene hormonske terapije, postoji mogućnost primjene ostalih komplementarnih metoda koje mogu ublažavati efekte vanjskih faktora.


Kratki video menstrualnom ciklusu pogledajte ovdje!Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija