Najbolji doktori u RH - 2015

Najbolji doktori u RH - 2015

Nakon što smo prošle godine po prvi puta objavili popis doktora u Republici Hrvatskoj koje je većina Vas svojim komentarima i ocjenama prepoznala kao najbolje,  zahvaljujući Vašem neumornom komentiranju i ocjenjivanju, ove godine smo u prilici objaviti još širi i potpuniji popis.

Kriterij pri odabiru je bio minimalno pet konstruktivnih pozitivnih komentara. U slučajevima da je doktor imao više od pet komentara, gledao se odnos pozitivnih i negativnih komentara. Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima doktori  ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata. Također, zbog tako velikog broja komentara nismo u mogućnosti pregledati profile svih doktora pa su na popisu samo doktori čiji se profili otvaraju minimalno dvadeset puta mjesečno. Slijedom navedenog,koristimo ovu priliku i ispričavamo se svima koji nisu na popisu a zaslužuju biti.

Zahvaljujemo Vam se i pozivamo Vas da i dalje ocjenjujete i komentirate doktore u Republici Hrvatskoj kako bi u budućnosti mogli iznositi još kvalitetnije i relevantnije popise.

Čestitamo svim doktorima koje ste Vi, dragi korisnici portala, odabrali kao najbolje.

Zbog lakše preglednosti, doktori su popisani po gradovima abecedno unutar svake, također abecedno poredane, specijalizacije.

* Crvenom bojom su označeni suradnici portala najdoktor.  

 

Dermatovenerologija:

Snježana Komadina Bauer, Ljiljana Škrinjar, Krešimir Kostović,  Dijana Celić, Nevia Delalle-Lozica,  Andrija Stanimirović - Zagreb

 

Dječja kirurgija:

Nado Bukvić – Rijeka

Zenon Pogorelić - Split

Zoran Bahtijarević,Tomislav Luetić,  Zoran Barčot, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car - Zagreb

 

Endokrinologija:

Marijan Tandara - Split

Dubravka Dvorščak - Varaždin

Ante Barbir, Igor Bjelinski, Darko Kaštelan, Gorana Mirošević, Josip Žmire, Davorka Herman-Mahečić - Zagreb

 

Fizijatrija:

Mirjana Jukica - Split

 Blaženka Nekić, Stjepko Bučan, Dragica Lekić, Maja Mirković, Spomenka Sremac Bohaček - Zagreb

 

Gastroenterologija:

Miliš Lalovac – Dubrovnik

Marinko Marušić, Davor Radić, Ivo Rotkvić, Mirjana Kalauz, Branko Bilić - Zagreb

 

Ginekologija:

Slavko Marić - Biograd na moru

Romana Švaljek Toth – Bjelovar

Ivan Vlastelić  - Crikvenica

Dubravko Jalšovec  - Čakovec

Željko Bačić, Zoran Cikatić, Zoran Tešanović  -  Dubrovnik

Mirjana Vrkljan-Radošević, Darko Gusić  - Gospić

Lenija Pavić-Lugović - Jastrebarsko

Robert Živčić - Karlovac

Linda Zanchi -  Kaštela

Nero Marinović - Omiš

Boris Uhač - Opatija

Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Zvjezdana Fuštin, Zoran Popović, Mirjana Rubin, Siniša Matković, Mirjana Jakobović,  Renata Bečarević - Osijek

Lina Štefanić - Poreč

Krešimir Musić – Požega

Margaret Ličinić-Modrušan - Pula

Tomislav Perkov – Pula

Miodrag Vezmar, Aleks Finderle, Miroslav Stamatović, Dubravka Kalinić, Oleg Petrović, Mirko Prodan, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Ivana Šimunović, Marinko Marić, Miljenko Manestar   - Rijeka

Nenad Škvorc - Samobor

Tomislav Grgurević - Slavonski Brod

Lidija Pejković , Ante Pecotić – Solin

Ivan Palada, Dino Markovina, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Zoran Meštrović, Tanja Vukušić-Pušić, Jakov Viđak, Teo Budimir, Ante Mršić, Jelena Marušić, Robert Vulić, Ivana Alujević-Jakus, Sandra Benzon, Tatjana Postrak-Jukić, Nives Luetić, Ante Radić, Marko Mimica, Vedran Hrboka, Damir Roje, Baldo Obad - Split

Filomena Tolić-Kovačić, Jozo Brnić, Ivan Jandrić, Željko Blažinkov - Slavonski Brod

Hrvoje Brijačak, Borislav Dokuzović  - Varaždin

Vladimir Blagaić - Velika Gorica

Zdenka Japundžić - Vinkovci

Edita Tadić, Ilva Marić, Zdenko Matas - Zadar

Miro Šimun-Alebić,  Nassabain Khaled, Gordan Rački, Trpimir Goluža, Zlata Srebreniković, Ana Zovak, Ivan Grbavac, Zrinka Komadina-Estatiev, Topalović Zlatko, Višnja Tadić, Ivan Bolanća, Tihana Mazalin, Dražan Butorac, Jasenka Grujić- Koračin, Zdenko Paral, Višnja Latin,  Dragana Ljubojević, Romana Dmitrović, Danijel Šeba, Danijela Lučić, Bruno Vuletić, Sanja Gršić-Burić, Renata Dragun, Zdravko Jeleković, Goranka Hudiček-Martinčić, Mislav Herman, Dubravko Barišić, Držislav Kalafatić, Antun Balaša, Milan Kos, Đurđa Žigmundovac-Klaić, Snježana Belak, Dražen Lučinger, Neven Tučkar, Ratko Matijević, Boris Franulović, Mario Kerner, Mario Ćurić, Ante Vuković, Damir Zudenigo, Dario Majnarić,  Berivoj Mišković, Tomislav Župić, Mario Podgajski, Ulla Marton, Danka Mirić-Tešanić, Željko Duić, Branko Rajhvajn, Maja Gudelj, Damir  Bagović,  Ingrid Marton, Karlo Tomičić, Mario Kerner, Ilija Alvir, Tomislav Čanić, Darko Husar, Nataša Šemnički, Siniša Stanković, Erden Radončić, Snježana Škrablin, Ozren Grgić, Karmen Dubreta, Darko Tomica, Goran Vujić , Sanja Boras, Josip Valetić, Bauman Renato, Josip Đelmiš, Ljubomir Jokanović - Zagreb

Magid Ayoub, Elvira Matijević - Zaprešić

 

Hematologija:

Slobodanka Ostojić-Kolonić, Radovan Vrhovac, Sandra Bašić-Kinda - Zagreb

 

Infektologija:

Goran Tešović - Zagreb

 

Interna medicina:

Robert Matutinović, Milan Marković - Split

Tajana Filipec-Kanižaj, Tajana Silovski, Marina Lampalo, Vedran Tomašić, Marica Bračić-Kalan, Vedran Batarelo, Dean Mileta, Inga Mandac-Rogulj, Ingrid Prkačin, Ljubica Vazdar - Zagreb

 

Kardiologija:

Hrvoje Stipić - Krapina

Ante Obad – Split

Ante Anić - Zadar

Edvard Galić, Miomir Vesković, Vera Slatinski, Jure Mirat, Aleksander Ernest - Zagreb

 

Kardiokirurgija:

Igor Rudež, Hrvoje Gašparović - Zagreb

 

Kirurgija:

Maksilofacijalna:

Ivan Zajc, Predrag Knežević, Naranđa Aljinović-Ratković, Mišo Virag - Zagreb

 

Opća:

Darko Krstov - Dubrovnik

Giordano Bačić - Rijeka

Ognjen Barčot, Dragan Krnić  - Split

Emil Kinda , Franjo Rudman, Mladen Petrunić  , Zrinko Madžar, Stipislav Jadrijević, Amir Ibukić , Leonardo Patrlj, Tomislav Baotić, Pavo Kostopeč, Mladen Japjec - Zagreb

 

Oralna:

Leonard Bergovec - Čakovec

Davor Brajdić - Karlovac

Willy Kocjan - Rijeka

Marijan Baranović - Slavonski Brod

Krešimir Doblanović, Berislav Perić, Marko Bajs, Jurica KrhenZagreb

 

Plastična:

Vice Grabovac  - Split

Mladen Duduković, Ivo Džepina, Kinčl Miroslav, Rado Žic , Zoran Veir, Dinko Bagatin - Zagreb

 

Torakalna kirurgija:

Dinko Stančić-Rokotov, Igor Nikolić - Zagreb

 

Vaskularna:

Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

 

Mikrobiologija:

Javorka Leko-Grbić - Split

 

Nefrologija:

Krešimir Galešić  - Zagreb

 

Neurokirurgija:

 Marcel Marcikić - Slavonski Brod

Josip Paladino, Krešimir Rotim, Darko Chudy, Vatroslav Čerina, Goran Mrak, Marin Stančić, Hrvoje Jednačak, Pavle Miklić, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Miroslav Vukić, Damir Tomac, Vjekoslav Jeleč, Jurica Maraković  - Zagreb

 

Neurologija:

Dario Sučević , Mario Mihalj - Split

Ervina Bilić, Mario Habek,  Željka Petelin, Vesna Brinar, Morana Ivičić - Zagreb

 

Nuklearna medicina:

Ivan Mihaljević – Osijek

 

Obiteljska medicina:

Janja Radić -  Bakar

Marica Polegubić -  Biograd na moru

Ljubica Hunjadi – Čakovec

Mario Čurlin -  Dubrovnik

Snježana Vučić-Peris -  Karlovac

Nenad Delić -  Knin

Rene Puharić,  Ljiljana Šepić  -  Opatija

Vesna Samardžić-Ilić, Ljiljana Išmić, Zrinjka Dananić, Aleksandra Vojvodić, Albina Dumić   - Osijek

Željko Mršić -  Požega

Petra Jurišić,  Eda Karlović, Damir Ševeljević, Neda Ćuk, Laura Ambrozić-Pavković, Ines Diminić-Lisica, Ljiljana Radović-Antolović, Nina Bašić-Marković , Aleksandar Ljubotina, Željana Strišković - Rijeka

Ivana Prpić-Znidarčić - Samobor

Jasmina Grbić,  Antun Bukvić, Darka Šeremet - Slavonski Brod

Doris Pallaoro-Šarotić, Eda Trs-Matešić, Ariana Medini, Anka Koštić,Mešin, Jadranka Bandalo-Žebčević, Jadranka Radman, Ilko Tranfić - Split

Sanja Škudar-Popović, Silvija Cikač – Varaždin

Sanja Šikić-Kukić  - Velika Gorica

Marija Sotinac,Ozren Koščić  - Vinkovci

Biljana Žigurski-Mračić - Ana Dunatov - Zadar

Tajana Lovnički-Kontent, Valentina Nakić, Verica Brozović-Kisić, Željka Šubarić, Iva Stasiow, Branislava Čilić,  Nada Majić,Vesna Tabak, Jelena Ević, Aida Jelaska, Hrvoje Uremović, Vjekoslava Amerl-Šakić, Vera Šoštarić-Želalić, Dario Čurik, Iva Cigić, Nevenka Sremac, Jadranka Grbić, Marina De Zan , Željko Razum, Vanja Gojak-Marjanović, Ada Mikulić,  Mirjana Čop-Katunar, Nives Tarle-Bajić, Mladen Štritof , Blanka Jakić, Mladen Prlina,  Sanja Župan-Kovačić, Davor Mlikotić , Biserka Jankolija , Milan Mazalin, Sanja Badrić-Ranilović,  Dijana Parać-Bebek, Dubravka Došen, Vlatka Nevistić, Jasminka Bunjevčević-Šeša -  Zagreb

 

Oftalmologija:

Dobrila Karlica – Split

Miro Kalauz, Zlatko Juratovac, Jelena Dorešić-Petrinović, Tomislav Vidović, Rajko Kordić,  Damir Bosnar, Nenad Vukojević, Gorana Pavičić, Neda Striber – Zagreb

 

Onkologija:

Jelena Roganović - Rijeka

Andrej Roth, Ivan Milas, Tomislav Orešić, Martina Bašić-Koretić, Adem  Hajredini, Fedor Šantek, Ljerka Eljuga, Ilona Sušac - Zagreb

 

Ortopedija:

Zdravko Jotanović - Lovran

Hrvoje Mitrović  - Slavonski Brod

Lopac Danijel – Gospić

Miljenko Franić, Ivan Benčić, Tomislav Smoljanović , Mislav Jelić, Ivan Bojanić, Tomislav Đapić, Danijel Matek, Darko Antičević, Igor Šmigovec, Damir Hudetz ,  Milan Milošević - Zagreb

 

Otorinolaringologija:

Ivan-Anđelko Lisec , Zlatko Kljaić, Robert Tafra, Zaviša Čolović   - Split

Domagoj Butigan - Varaždin

Siniša Stevanović  - Virovitica

Lana Kovač-Bilić, Robert Trotić, Renato Janušić, Livije Kalogjera, Mirko Ivkić, Baudoin Tomislav, Ivica Klapan, Mihael Ries, Borut Marn, Boris Filipović, Ivan Ožegović, Vinko Borčić , Tin Znaor, Boris Bumber, Goran Gudelj, Domagoj Parazajder, Ivan Rašić - Zagreb

 

Pedijatrija:

Ivona Brbora – Dubrovnik

Dušica Gazdić-Kvakan - Čakovec

Stana Gardijan - Jastrebarsko

Tatjana Ravnić-Bunčić -  Pula  

Jadranka Petrović-Schneider, Bojana Petrov-Križanović - Osijek

Srećko Severinski, Neven Čače - Rijeka

Ilonka Artuković -  Samobor

Tatjana Brzica - Slavonski Brod

Dubravko Matić, Snježana Kapor-Jeričević, Blanka Labura, Meira Kraus, Ada Kirn - Split

Kornelija Kovač  - Velika Gorica

Milivoj Jovančević, Metka Regan,  Diana Puževski,  Miroslav Dumić, Lidija Sekulović-Uzelac, Mirjana Tomčić, Iva Palčić , Marinka Marić, Marina Lichter-Štajduhar, Andrea Kostinčer-Pojić, Stipe Čular, Erina Leona-Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Oleg Jadrešin - Zagreb

Davorka Vitlov-Čirjak  - Zaprešić

 

Psihijatrija:

Anamarija Milun -  Popovača

Igor Girotto -  Rijeka

Vjera Munitić, Anđelko Beg  - Split

Nikola Drobnjak - Vinkovci

Spomenko Ilić - Virovitica

Branko Potočnik, Jurcan Goran, Marijan Montani, Željka Smerdel, Dubravko Kužina, Ljiljana Škrinjarić, Tihana Jendričko, Zoran Madžarac, Rudolf Gregurek, Andreja Borovečki, Majda Grah, Zorana Kušević, Jadran Morović, Herman Vukušić, Aran Tomac, Davor Moravek, Živko Malnar - Zagreb

 

Pulmologija:

Ivan Alerić, Saša Srića, Mihovil Vrcić - Zagreb

 

Radiologija:

Sunčana Žuteković – Dugo Selo

Otmar Rubin - Osijek

Vinko Vidjak, Ivo Gregurić, Bojan Jernej, Željko Herceg - Zagreb

 

Radioterapist:

Ana Mišir - Krpan - Zagreb

 

Reumatologija:

Dušanka Kaliterna-Martinović  - Split

Miroslav Harjaček, Branimir Anić, Miroslav Mayer - Zagreb

 

Stomatologija:

Franjo Hopek, Andrija Čorba  -  Bjelovar

Petar Bajan - Dugo Selo

Ivan Vanjaka, Nenad Savić - Kaštela

Luka Lubina - Knin

Mirela Veselinović, Ivona Bambir-Lesko, Sanja Mihaljčić,  Anastazija Aščić, Josip Prpić, Vladimir Haring, Josip Češ - Osijek

Matej Pirc - Požega

Željka Poljanić, Tomislav Vuletić, Goran Grenko  - Rijeka

Dario Bojčić, Tina Ugrin, Ante Kovačić, Držislav Pavičić - Split

Ivica Knežević - Samobor

Sonja Gazić-Pokupec  - Velika Gorica

Sergej Kuštera - Zadar

Inga Vučković, Nina Farkaš, Daria Štambuk-Čosić, Andrej Božić,  Vladimir Basić, Siniša Varga, Nino Balenović, Igor Ivanković,  Berislav Mostarac, Marija Stilinović Bjelica, Kristina Horvat,  Davor Tarle,  Luka Stojić, Marija Sović, Blaženko Crnojević, Romana Beketić-Lušić, Ivan Miletić, Darko Čajić , Jadranka Labura, Blanka Radujković , Ivan Katalinić, Davor Matković, Biserka Dumnica, Davor Čurković, Nenad Baltić,  Ivo Gašparac, Sanja Konjević-Jelenčić, Ivana Golubić-Bago, Lidija Šulevski, Brankica Borisov, Rifet Herić, Ivica Anić,  Nenad Klasić, Josip Marcelić, Mateja Jelić, Zlatan Vajzović, Zoran Kalina, Renata Lončar-Drugović  - Zagreb

 

Urologija:

Predrag Mamontov - Pula

Igor Tomašković , Neven Kapun, Ahmad el Saleh - Zagreb

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija