Zubni implantati: vrhunskom edukacijom do 100% uspjeha!

doc.dr.sc. Nikola Petričević, spec. stomatološke protetike
Zubni implantati: vrhunskom edukacijom do 100% uspjeha!

NajDr: Stomatologija, kao dio medicine, se naglo razvila u posljednje vrijeme. Čemu to možemo zahvaliti?

NP: Stomatologija je kao struka doživjela nekoliko naglih skokova u svom razvoju i jedan od njih možemo zahvaliti pronalasku anestezije i antibiotika. Razvojem implantata i trodimenzionalne rendgenološke tehnike snimanja dogodio se još jedan značajan pomak prema naprijed, čemu možemo i sami posvjedočiti znatno kvalitetnijim liječenjem u stomatološkim ordinacijama. Primjena novih metoda tek je zaživjela, a već je započeo novi korak naprijed primjenom tehnologije potpune digitalizacije, koja će zamijeniti postojeći način rada, kako u ordinaciji tako i u laboratoriju dentalne tehnike. Rezultat je sve uspješnije rješavanje kompleksnih implanto-protetskih slučajeva i isporuka mostova pacijentima u izrazito kratkom roku.


NajDr: Što se dogodilo sa implantologijom u posljednje vrijeme ?

NP: Razvojem materijala i tehnika implantologija je postala dostupna velikom broju liječnika kao pouzdana metoda nadomještanja izgubljenih zuba. Samim time povećao se i broj pacijenata koji su dobili implantate, a ujedno i smanjio broj onih koji su bili skeptični prema novim terapijskim opcijama. Danas je situacija obrnuta, pacijenti sami traže implantate kao jedino prihvatljivo rješenje, a što je natjeralo liječnike da se educiraju za navedene zahvate.


NajDr: Kada ste se vi upoznali sa implantatima?

NP: Implantologijom se bavim dugi niz godina i „uskočio sam u vlak u pravo vrijeme“, kada su se postupci ugradnje i planiranja poprilično unaprijedili primjenom 3D rendgen snimki i usavršavanjem konstrukcije samih implantata. Edukaciju sam započeo u Sveučilišnoj bolnici u Rimu, na ITI stipendiji međunarodnog udruženja implantologa, gdje sam bio uključen u prve korake primjene digitalnih tehnologija kojima možemo isplanirati sve kirurške i protetske faze rada unaprijed, prije nego je pacijent uopće sjeo na naš stolac. Svi navedeni postupci su razrađeni te klinički i znanstveno potvrđeni kao pouzdani.


NajDr: Koji slučajevi su najzahtjevniji u praksi?

NP: Kao veliki izazov u svom radu ću navesti i nadoknade jednog i nekoliko zuba u estetskoj zoni, odnosno prednjem dijelu gornjeg zubnog niza. Radi se o zoni koja je najvidljivija stoga i pacijenti imaju velika estetska očekivanja bez znanja koliko su postupci u tom području zahtjevni. Kod takvih, naizgled jednostavnih zahvata potrebno je veliko znanje i praksa stomatologa, kako kirurškog tako i protetskog, da bi keramička krunica u potpunosti estetski i funkcijski zamijenila prirodni zub.


NajDr: Koji su najbolji načini edukacije mladog stomatologa u području implantologije?

NP: Implantologija je zahtjevna disciplina, jer zahtjeva svladavanje čak triju specijalističkih područja: kirurgije, parodontologije i protetike. Svaku fazu rada potrebno je dobro isplanirati, a za to su nam potrebna posebna znanja koja možemo steći samo u najboljim centrima u svijetu, odnosno kod specijalista koji su osobno uključeni u razvoj novih terapijskih metoda. Kad se tome pridodaju znanja o biomaterijalima umjetne kosti i bezmetalnim protetskim materijalima stvari postaju još složenije.


NajDr: Možete nam navesti neke od centara izvrsnosti gdje ste se imali prilike educirati?

NP: Jedan od takvih centara vrhunske edukacije su Stomatološki fakultet u Hong Kongu, kao najbolji u svijetu za 2016. godinu, i centar za implantološku edukaciju u Baselu. Potrebno je istaknuti i ITI udruženje implantologa koje pruža vrhunsku edukaciju svojim članovima. U navedenim centrima sam prije nekoliko tjedana pohađao edukaciju iz najnovijih tehnologija kojima sa 100% uspjeha rješavamo sve slučajeve, od nedostatka jednog zuba do najkompleksnijih situacija kada nedostaju svi zubi i velik dio kosti. Nove tehnologije omogućavaju da vidite sve korake unaprijed, do zadnje faze gotovih mostova i proteza, kako bi zadovoljili estetsku i funkcijsku rehabilitaciju najzahtjevnijih slučajeva. Kao najbolji primjer naveo bi sve popularniju metodu sanacije potpune bezubosti ugradnjom 4-6 implantata po čeljusti i izradom fiksnih mostova u istom danu.


NajDr: Što nam možete reći za kraj?

NP: Na kraju možemo zaključiti da su pacijenti sve više informirani o najboljim metodama koje bi mogle biti rješenje za njihove zubne probleme. Da bi dobili najbolju uslugu obratit će se samo educiranim specijalistima iz područja implantologije, koji im mogu garantirati 100 % uspjeh.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija