Bolni i škljocavi prsti

dr. Blaženka Nekić, fizijatar

ŠKLJOCAVI PRST ili "TRIGER FINGER" šake je pojava otežanog ispružanja prsta pri čemu se čuje "škljocav" zvuk ili zvuk preskakanja. Ponekad prst nije moguće ispružiti i tada se to čini uz pomoć druge ruke. Kod dužeg trajanja otežano je i savijanje prsta, tada može nastatiti trajno zakočenje zgloba. Kretnje su otežane radi zadebljanja tetivne ovojnice uz korijen prsta i to zadebljanje sprječava "klizanje" tetive u tetivnoj ovojnici.

Bolest je češća kod žena u dobi od 50 do 60 godina i to na dominantnoj ruci.

Uzrok tegoba ponajprije su ponavljajući pokreti ili preopterećenje prstiju šaka. Problemi se isto tako mogu javiti kod upalnih reumatskih bolesti, infekcija, povišenih vrijednosti šećera u krvi i nekih drugih bolesti.

Fizijatar u razgovoru s pacijentom pokušava naći uzrok tegoba, a na pregledu obično ustanovi bolno zadebljanje u području korijena prsta, otežane kretnje popraćene škljocanjem, a češto i disfunkciju zgloba korijena prsta.

Liječenje se provodi fizikalnom terapijom sa rehabilitacijom šake, ponekad se primjenjuju injekcije glukokortikoida, a u težim slučajema radi se operativni zahvat.

U svojoj praksi radim mobilizaciju zglobova šake što značajno smanjuje bol i uspostavlja pokretljivost prsta. U nastavku liječenja provodi se fizikalna terapija, ciljano na mjestu boli, uz vježbe za šaku i edukacija o zaštiti šake u svakodnevnim životnim i radnim aktivnostima. Najbolji rezultati u liječenju postižu se primjenom novijih terapijskih postupaka kao što su udarni val i laser visokog intenziteta.

Preporučam izbjegavati pokrete koji previše opterećuju šaku i obratiti pozornost da su nož ili škare dovoljno oštri kako bi smanjile ili izbjegle tegobe kod određenih poslova.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija