Bolni i škljocavi prsti

dr. Blaženka Nekić, fizijatar
Bolni i škljocavi prsti

ŠKLJOCAVI PRST ili "TRIGER FINGER" šake je pojava otežanog ispružanja prsta pri čemu se čuje "škljocav" zvuk ili zvuk preskakanja. Ponekad prst nije moguće ispružiti i tada se to čini uz pomoć druge ruke. Kod dužeg trajanja otežano je i savijanje prsta, tada može nastatiti trajno zakočenje zgloba. Kretnje su otežane radi zadebljanja tetivne ovojnice uz korijen prsta i to zadebljanje sprječava "klizanje" tetive u tetivnoj ovojnici.
Bolest je češća kod žena u dobi od 50 do 60 godina i to na dominantnoj ruci.
Uzrok tegoba ponajprije su ponavljajući pokreti ili preopterećenje prstiju šaka. Problemi se isto tako mogu javiti kod upalnih reumatskih bolesti, infekcija, povišenih vrijednosti šećera u krvi i nekih drugih bolesti.
Fizijatar u razgovoru s pacijentom pokušava naći uzrok tegoba, a na pregledu obično ustanovi bolno zadebljanje u području korijena prsta, otežane kretnje popraćene škljocanjem, a češto i disfunkciju zgloba korijena prsta.
Liječenje se provodi fizikalnom terapijom sa rehabilitacijom šake, ponekad se primjenjuju injekcije glukokortikoida, a u težim slučajema radi se operativni zahvat.
U svojoj praksi radim mobilizaciju zglobova šake što značajno smanjuje bol i uspostavlja pokretljivost prsta. U nastavku liječenja provodi se fizikalna terapija, ciljano na mjestu boli, uz vježbe za šaku i edukacija o zaštiti šake u svakodnevnim životnim i radnim aktivnostima. Najbolji rezultati u liječenju postižu se primjenom novijih terapijskih postupaka kao što su udarni val i laser visokog intenziteta.
Preporučam izbjegavati pokrete koji previše opterećuju šaku i obratiti pozornost da su nož ili škare dovoljno oštri kako bi smanjile ili izbjegle tegobe kod određenih poslova.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija