Implantologija

dr. Dario Bojčić, stomatolog | spec. parodontologije
Implantologija

Implantati su titanski vijci koji se ugrađuju u kost i nadomještaju izgubljeni zub ili više njih. Nakon detaljne anamneze, kliničkog i radiološkog pregleda, pristupa se kirurškom zahvatu ugradnje implantata. Postupak je bezbolan i obavlja se u lokalnoj anesteziji uz antibiotsku profilaksu. Ako se pacijent pridržava postoperativnih uputa, oteklina i bol su minimalni ili ih uopće nema.

Titan je biokompatibilan i ne izaziva reakcije organizma a potrebno je 3-4 mjeseca da kost u potpunosti obuhvati implantat. Nakon toga se pristupa izradi protetskog nadomjestka. Implantati su idealan način protetskog rješavanja kada nedostaje samo jedan zub jer tako čuvamo susjedne zube. S implantatima se rješavaju slučajevi kada nedostaju zubi nosači za most pa se izbjegava nošenje proteze.

Čak i u slučaju potpune bezubosti sa 4-6 implantata može se izraditi mosna konstrukcija. Kad pacijentu nedostaje kosti može se augmentacijom kosti ili podizanjem dna maksilarnog sinusa postići uvjeti za ugradnju implantata. Pošto implantati imaju slabiju otpornost prema upali pacijent treba dobro održavati oralnu higijenu i redovito dolaziti na kontrolne preglede.

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija