• Prof.dr.sc. Ivica Klapan
 • (otorinolaringolog)
Razina pomoći 4,89 (131)
Ljubaznost 4,95 (132)
Zakonitost i etičnost 4,97 (130)
Vrijeme čekanja 4,82 (132)
Osoblje 4,96 (132)

O nama

"Poliklinika Klapan Medical Group" (u daljnjem tekstu: Poliklinika), nalazi se u Ilici 191A, u prvoj "pametnoj kući" koja je izgrađena u Hrvatskoj.

Osnivač Poliklinike je Prof. dr. sc. Ivica Klapan, dr. med., specijalist otorinolaringologije-kirurgije glave i vrata, subspecijalist plastično-rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata, redoviti profesor otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Medicinskim fakultetima Sveučilištá u Zagrebu i Osijeku (trajno zvanje). Profesor Klapan ima status "Visiting professor" na više američkih/EU medicinskih institucija. Stalni je član najprestižnijih svjetskih medicinskih akademija, komisija i društava u USA i EU.

Ova je medicinska ustanova registrirana za obavljanje dijagnostičkih i kirurških medicinskih djelatnosti u otorinolaringologiji-kirurgiji glave i vrata, kirurgiji-plastičnoj i estetskoj kirurgiji, dermatologiji i venerologiji, internoj medicini i alergologiji.

Sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta (rješenje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, urbroj: 534-07-03/1-07-9, klasa: UP/I-543-05/06-01/121) u Poliklinici rade ili su njezini konzultanti, liječnici više specijalisti iz područja kliničke medicine: interna medicina, citologija, patologija, otorinolaringologija-subspecijalisti plastično-rekonstrukcijske/estetske kirurgije, kirurgija-plastična i estetska kirurgija, dermatologija i venerologija, alergologija, anesteziologija i telemedicina. Sve medicinske usluge se naplaćuju prema službenom cjeniku Poliklinike Klapan Medical Group (odobrenje Hrvatske liječničke komore).

Poliklinika ostvaruje provjerenu i dobro uhodanu partnersku suradnju s kliničkim i općim bolnicama, biokemijskim, mikrobiološkim, citološkim, patohistološkim zavodima, radiološkim, oftalmološkim, ginekološkim i oprtopedskim poliklinikama i laboratorijima.

Poliklinika je dizajnirana prema najmodernijim arhitektonskim kriterijima današnjice u gradnji medicinskih ustanova ovog tipa, u cijelosti informatizirana, sa centralnom pohranom i zaštitom svih medicinskih podataka, računalnim sustavom za operacionalizaciju rada ustanove, te sa mogućnošću provedbe interaktivne telemedicinske dijagnostike i svekolike terapije (tele-kirurgija) u stvarnom vremenu („real time telemedicine“) sa bilo kojim ekspertnim medicinskim radilištem u Hrvatskoj i/ili svijetu.

Poliklinika posjeduje najmoderniju sofisticiranu medicinsku opremu za dijagnostiku i liječenje u svim specijalnostima za koje je licencirana i registrirana.

Usluge

<strong>OTORINOLARINGOLOGIJA – KIRURGIJA GLAVE I VRATA</strong> <ul> <strong>Ambulanta</strong> <li>Specijalistički ORL pregled (korištenje ATMOS Servant P-31, D)</li> <li>Subspecijalistički ORL pregled (rinolog, laringolog, otolog) (korištenje ATMOS Servant P-31, D)</li> <li>Kontrolni ORL pregled</li> <li>Kontrolni subspecijalistički ORL pregled</li> <li>Bris nosa/natofarinksa/ždrijela/antibiogram </li> <li>Lapiziranje nosne sluznice (zbog krvarenja/epistakse; x1) </li> <li>UZV sinusa (SinusScan®, Švedska i Toshiba® SSA-530A FAMIO 8 digitalni UZV, Japan)</li> <li>Audiološko testiranje: audiometrija (ADM Welch Allyn®, USA</li> <li>Audiološko testiranje: timpanometrija (TMP Welch Allyn®, USA)</li> <li>Fiberskopija (Olympus®/Japan, ENF P4 rino-laringo fiberskop) nosa, ždrijela, grkljana</li> <li>CD-Fiberskopija (Olympus®/Japan ENF P4 rino-laringo fiberskop) nos/ždrijelo/grkljan (glasnice)</li> <li>Endoskopija (00, 300, 700) nosa i ždrijela (endoskopi Carl Storz®, D)</li> <li>CD-Endoskopija (00, 300, 700) nosa i ždrijela (endoskopi Carl Storz®, D)</li> <li>Rinomanometrija (A1 GM Instruments®, Škotska, UK) </li> <li>Akustična rinometrija (NR6 GM Instruments®, Škotska, UK)</li> <li>Otomikroskopija (Otopront®/Carl Zeiss®, D)</li> <li>Displacement („čokiranje“)(3x)(aplikacija kapljica ukjlučena u cijenu)</li> <li>Politzer po Pretzu (4x)</li> <li>Ispiranje i lokalna toaleta oba uha (ATMOS, Servant, 370 C)</li> <li>Aerosol inhalacije/lijekovi (x6-8</li> <li>Liječenje Lasotronic MED-130 laserom (LLLT; low-reactive level laser therapy) i Rhinolight® fotobiostimulacijom („biolaser“; rinofototerapija) sluznice nosa i sinusa (alergije, vazomotorne nealergijske promjene sluznice, kronične upale nosa i sinusa) (ISO 9001:2000; ISO 13485:2003 EC Certificate 2004) (jedan tretman) </li> <li>Liječenje Lasotronic MED-130 laserom (LLLT; low-reactive level laser therapy) i Rhinolight® fotobiostimulacijom („biolaser“; rinofototerapija) sluznice nosa i sinusa (alergije, vazomotorne nealergijske promjene sluznice, kronične upale nosa i sinusa) (ISO 9001:2000; ISO 13485:2003 EC Certificate 2004) (x6 tretmana) </li> <li>Liječenje Lasotronic MED-130 laserom (LLLT; low-reactive level laser therapy) i Rhinolight® fotobiostimulacijom („biolaser“; rinofototerapija) sluznice nosa i sinusa (alergije, vazomotorne nealergijske promjene sluznice, kronične upale nosa i sinusa) (ISO 9001:2000; ISO 13485:2003 EC Certificate 2004) (dodatnih 6-8 tretmana održavanja) </li> <li>Dg/Th. Punkcija maksilarnih sinusa (jednokratna; ispiranje/instilacija lijeka)</li> <li>Punkcija sinusa sa postavljanjem ventilacijskih cjevčica u sinuse/instilacija lijeka (x4-8)</li> <li>Kompjutorizirana prijeoperacijska animacija dvije regije glave (nos, uške, očni kapci, lice) (SW 3D Doctor, USA)</li> <li>Kompjutorizirana prijeoperacijska animacija jedne regije glave (nos, uške, očni kapci, lice) (SW 3D Doctor, USA) </li> <li>Prije- i poslijeoperacijska kompjutorizirana izrada 3D maske/kalupa cijelog lica, za potrebe plastično-rekonstrukcijskih i estetskih operacija (face lifting, blefaroplastika, rinoplastika, otoplastika)</li> <li>3D-kompjutorizirana dg. bolesti nosa/sinusa (SW 3D Doctor, USA) </li> <li>VE-dijagnostika (virtualna endoskopija) 3D-modela glave bolesnika (3DVE-2D MSCT)</li> <strong>Operacije</strong> <li>Laser/Diatermo kirurgija jedne donje nosne školjke (GIMA Diatermo MB 200)(prijeoperacijska priprema, anestezija, instilacija lijeka, poslijeoperacijska detamponada/toilette uključena u cijenu)</li> <li>Laser/Diatermo kirurgija obje donje nosne školjke (GIMA Diatermo MB 200) (prijeoperacijska priprema, anestezija, instilacija lijeka, poslijeoperacijska detamponada/toilette uključeni u cijenu)</li> <li>Injekcija Kenaloga ili Depo Medrola</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- kirurgija madeža i ateroma (pregled i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključeni u cijenu)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- kirurgija benignih tumora kože (pregled i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključeni u cijenu)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- kirurgija malignih tumora kože (pregled i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključeni u cijenu)</li> <li>Laringomikroskopija, ET-anestezija (PHD dg. nije uključen u cijenu)</li> <li>Sinusoskopija maksilarnog sinusa (00,300,700/Carl Storz®) </li> <li>Postavljanje ventilacijskih cjevčica u jedno uho</li> <li>Postavljanje ventilacijskih cjevčica u oba uha</li> <li>Postavljanje cjevčica/bubnjić (dvije)(uključena cijena cjevčice)</li> <li>Traheotomija</li> <li>Osteoplastična operacija jednog maksilarnog sinusa</li> <li>Revizija osteoplastičnih operacija maksilarnog sinusa (ET anestezija, kao i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključena u cijenu)</li> <li>45. Plastično-rekonstrukcijska operacija nosnog septuma (septoplastika)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska operacija nosnog septuma (septoplastika) uz dodatnu korekciju nosive koštane baze septuma/maksilarna kost</li> <li>Revizija septoplastike</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska operacija mekog nepca/uvule („hrkanje“)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- op. odstojećih uški (otoplastika)</li> <li>Revizija otoplastike</li> <li>Operacija lateralnih i/ili medijalnih cisti vrata (ET anestezija)</li> <li>Polipektomija (op. nosnih polipa)</li> <li>Funkcijska endoskopska kirurgija paranazalnih sinusa (FESS)</li> <li>Revizija funkcijske endoskopske kirurgije paranazalnih sinusa (FESS)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska operacija perforacije nosnog septuma </li> <li>Revizija operacije perforacije nosnog septuma</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- op. nosne piramide/rinoplastika (zatvorene i otvorene tehnike)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- op. nosnog septuma i piramide/ septorinoplastika</li> <li>Revizija septorinoplastike</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska operacija različitih defekata (nedostataka) nosne piramide (npr. ugradnja heterotransplantata Porex®, USA) (cijena implantata nije uračunata)</li> <li>Kompjutorizirana digitalna 3D-VE-endoskopska mikrokirurgija nosa/sinusa sa VE-kompjutoriziranom navigacijom (3D-C-VE-FESS)</li> <li>Izdavanje medicinske dokumentacije i konzultacijskog mišljenja </li> </ul> <strong>DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA</strong> <ul> <li>Specijalistički dermatovenerološki pregled djece i odraslih primjenom modernog kompjutorskog sustava praćenja liječenja i foto-video dokumentacije (spec. dijagnostika i liječenje nisu uključeni)</li> <li>Kontrolni dermatovenerološki pregled</li> <li>Dijagnostika akutnih i kroničnih bolesti kože, kose i noktiju (terapija nije uključena)</li> <li>Kompjutorizirana dermatoskopska dijagnostika i praćenje svih pigmentnih promjena primjenom digitalnog SONY-DermLite II Multi-Spectral dermatoskopa</li> <li>Jednokratno ”mapiranje” svih madeža jednog bolesnika, kao i njihova pohrana u banci podataka Poliklinike Klapan Medical Group, izdavanje medicinske dokumentacije i konzultacijskog mišljenja </li> <strong>Flebologija</strong> <li>Pregledi</li> <li>Sklerozacija vena i kapilara (do 2 vene/kapilare)</li> <li>Sklerozacija vena i kapilara (2-4 vene/kapilare)</li> <li>Liječenje kroničnih rana</li> <li>Liječenje Lasotronic MED-130 laserom (LLLT; low-reactive level laser therapy) i Rhinolight® fotobiostimulacijom („biolaser“; rinofototerapija) sluznice nosa i sinusa (alergije, vazomotorne nealergijske promjene sluznice, kronične upale nosa i sinusa), poboljšanje mikrocirkulacije, liječenje rana nakon povreda i operacija, metaboličkih i degenerativnih procesa, alopecijá, psorijaze (6-8 tretmana) </li> <li>Liječenje Lasotronic MED-130 laserom (LLLT; low-reactive level laser therapy) i Rhinolight® fotobiostimulacijom („biolaser“; rinofototerapija) sluznice nosa i sinusa (alergije, vazomotorne nealergijske promjene sluznice, kronične upale nosa i sinusa), poboljšanje mikrocirkulacije, liječenje rana nakon povreda i operacija, metaboličkih i degenerativnih procesa, alopecijá, psorijaze (dodatnih 6-8 tretmana održavanja) </li> <strong>Medicinska kozmetologija</strong> <li>Dermatološko-kozmetološki tretman</li> <li>Tretmani prije i poslije blefaroplastike i face liftinga</li> <li>Anti-aging tretman: terapija sitnih i dubokih bora lica, ispunjavanje bora, ožiljaka, sasvim novo preoblikovanje obrisa lica i vrata primjenom preparata hijaluronske kiseline: RESTYLANE® (Q-Med AB, Švedska, Swiss gel, Švicarska i Varioderm®, Adodern® GmbH, Njemačka) ESTHELIS (Anteis S.A., Švicarska) i GLYTONE (Pierre Fabre Dermatologie Esthétique, F), uz kontinuirano stručno praćenje specijalistá dermatovenerologa i plastičnog kirurga (u uslugu uključena zasebna aplikacija svakog preparata i preparat) </li> <li>Mezoterapija, primjenom FILORGA NCTF 135HA (hyaluronic acid high concentration + polyrevitalizing solution; Laboratories Filorga, Paris, Francuska), provodi se tretman kože lica, vrata i dekoltea, unosom kompleksa vitamina, minerala, nukleinskih i amino kiselina, koenzima, hijaluronske kiseline te reducensa (cijena za svaki pojedinačni tretman)</li> <li>Krioterapija bradavica i keratoza </li> <li>Elektrokoagulacija teleangiektazija</li> <li>Ekskohleacija</li> <strong>Dermokirurgija</strong> <li>Plastično-rekonstrukcijska- kirurgija madeža i ateroma (pregled i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključeni u cijenu)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska-kirurgija benignih tumora kože (pregled i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključeni u cijenu)</li> <li>Plastično-rekonstrukcijska- kirurgija malignih tumora kože (pregled i cjelokupna poslijeoperacijska njega uključeni u cijenu)</li> <li>Biopsija tumora</li> </ul> <strong>INTERNA MEDICINA</strong> <ul> <li>Prvi pregled, anamneza, interpretacija nalaza/pretraga, status, auskultacija, mjerenje krvnog tlaka/RR, terapija, izdavanje medicinske dokumentacije</li> <li>Kontrolni pregled</li> <li>EKG (12-kanalni), interpretacija nalaza</li> <li>Izdavanje ekspertnog konzultacijskog mišljenja</li> </ul> <strong>MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE</strong> <ul> <li>Obrisak rane bakteriološki (uzimanje i transport uzorka uključen u cijenu)</li> <li>Obrisak vanjskog zvukovoda bakteriološki (uzimanje i transport uzorka uključen u cijenu)</li> <li>Obrisak nazofarinksa bakteriološki (uzimanje i transport uzorka uključen u cijenu) </li> <li>Obrisak vestibuluma nosa bakteriološki (uzimanje i transport uzorka uključen u cijenu) </li> <li>Obrisak ždrijela (uzimanje i transport uzorka uključen u cijenu) </li> <li>Obrisak jezika i bukalne sluznice – kvasci (uzimanje i transport uzorka uključen u cijenu)</li> </ul> <strong>ALERGOLOŠKO TESTIRANJE</strong> <ul> <li>Prvi pregled, anamneza, interpretacija nalaza/pretraga, status, terapija, izdavanje medicinske dokumentacije</li> <li>Kontrolni pregled</li> <li>Alergološka obrada (prick testiranje/inhalatorni alergeni) (15-20 alergena)</li> <li>Alergološka obrada (prick testiranje/alimentarni alergeni) (15-20 alergena)</li> <li>RIST, RAST testovi</li> </ul> <strong>PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOSTIKA (PHD)</strong> <ul> <li>Patohistološka dijagnostika (PHD) tumora kože, madeža, ateroma i sl. (jedan uzorak), transport uzorka, izdavanje nalaza i slika PHD preparata (digitalni oblik slike)</li> <li>Dodatna patohistološka dijagnostika (PHD) tumora kože primjenom testova proliferativnih nespecifičnih tumorskih markera (npr. Ki-67)</li> </ul> <strong>DODATNE USLUGE</strong> <ul> <li>Smještaj bolesnika u apartmanu poliklinike; satelitska/kabelska TV, zaseban toalet, cjelodnevni endovizijski nadzor apartmana (cijena/dan)</li> </ul>

Ugovor s HZZO

 • Ne Postoji

Ugovor s osiguravajućim društvima

 • Croatia
 • Uniqua
 • Basler

Članci

Prof.dr.sc. Ivica Klapan, otorinolaringolog

Adenoidne vegetacije („treći krajnik“)

Adenotomija spada među najčešće kirurške zahvate u otorinolaringologiji i jedan je od najčešćih zahvata u dječjoj dobi. Upravo zbog toga se često postavlja pitanje u kojoj ...
Cijeli članak
Prof.dr.sc. Ivica Klapan, otorinolaringolog

Ciste paranazalnih sinusa: Moderna dijagnostika i terapija

Ciste u paranazalnim sinusima se, kao i drugdje u tijelu, mogu definirati kao dobroćudne izrasline ispunjene tekućinom. Radi se o kroničnim, sporo rastućim tvorbama, koje mogu nastati u bilo kojoj...
Cijeli članak
Učitaj još članaka

Iskustva drugih

 • 17.8.2019. u 10:01 SATI
 • Korisnik: vik
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Prije 4 godine radio sam operaciju devijacije septuma u Splitu (bila mi je potpuno začepljena desna nosnica), problem s disanjem javio mi se još u djetinjstvu i od tad mučim muke s disanjem. Nakon operacije u Splitu mislio sam da će mi se stanje poboljšati ali nije mi bilo osobito bolje. Pogotovo jer mi se disanje nije popravilo, konstantno mi se slijevao sekret u grlo, imao sam glavobolje, osjećao sam umor kad bih se probudio ujutro. Obratio sam se prof.dr.sc Klapan-u za pregled i dogovorili operaciju. Na operaciji su mi smanjene dvije nosne školjke, radio je reoperaciju septuma jer je na MSCT snimkama bilo jasno vidljivo da nosna pregrada nije do kraja ispravljena, podignut mi je vršak nosa sa hrskavicom koja je bila slomljena i koju je prof. Klapan uspio iskoristiti da opet drži vršak nosa. Na prvoj operaciji na kojoj sam bio predlagali su mi uzimanje hrskavice iz uške uha na što tada srećom nisam pristao. Operacija je trajala sat i pol, i nakon 3 sata sam već bio kući, uz upute prof. Klapana nije bilo nikakvih problema s oporavkom, nakon 4 dana sam već bio na poslu :) Nakon što sam skinuo trakice iz nosa nakon operacije, prof. Klapan je preporučio odlazak na more kako bih drenirao sinuse, što mi je i pomoglo jer više nemam zaostalog sekreta u sinusima. Nakon operacije sam se preporodio nemam više glavobolje budim se prije alarma, nema više slijevanja sekreta u nos. Nakon ovoga svega mogu se samo zahvaliti prof.dr.sc Klapan-u i njegovom timu jer su mi promjenili život s rješavanjem problema koji me muči već godinama.

 • 9.8.2019. u 12:16 SATI
 • Korisnik: robot

Mene zanima operacija devijacije septuma kod gospodina Klapana, tj jest koliki je vremenski period od prvog pregleda pa do operacije i ako ima pusaca koji su isli na operaciju, kako sa cigaretama ? Dali se treba prestat pusit prije operacije ili to nema nikakve veze ?

 • 8.8.2019. u 18:03 SATI
 • Korisnik: LjerkaSaric
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Za gospodina doktora Ivicu klapana saznala sam preko cijenjenog portala najdoktor.com. Komentari pacijenata koje sam pročitala, a koji su samo riječi hvale odveli su me njemu i tu počinje kraj svih mojih patnji i muka sa sinusima. Imala sam četiri operacije sinusa - polipoze i operaciju nosne pregrade. Poslije svake operacije, uz redovnu terapiju (kapi za nos - kortikosteroidi, antihistaminici i fiziološka otopina) nestali su polipi i tegobe: natečena sluznica nosa, začepljeni nos, nazalni govor, disanje na usta, kihanje, curenje nosa, svrbež i naticanje nepca. To zdravo i dobro stanje je trajalo određeno vrijeme i onda ponovo patnja, začepljeni nos i disanje na usta. Antihistaminici su uredno rješavali problem svrbeži i oticanja nepca (što je vrlo neugodan osjećaj), kihanja i curenja nosa, ali disati sam mogla samo na usta i tako sve do 18.10.2018. godine kad sam došla u Poliklinku dr. Klapan. 29.10.2018. sam operirana i krenuli smo s laser terapijom. Od tada u mojoj terapiji nema histaminika niti kortikosteroida. Moja jedina terapija je svakodnevna higijena nosa, fiziološka otopina i u određenim vremenskim razmacima terapija lasera. Više nemam nikakvih problema: ne curi nos, ne kišem, nos nije začepljen, sluznica mog nosa je kao nova, nije natečena i ja normalno dišem na nos, a ne na usta, moje nepce ne natiče i ne svrbi me iako više ne pijem nikakve histaminike kojima sam prije rješavala takve probleme. Ja imam novi život i to kvalitetan i zato tisuće, tisuće puta hvala divnom, simpatičnom i nadasve stručnom doktoru Klapanu i njegovim divnim i ljubaznim sestrama. I još nešto, NEMA ČEKANJA - kod doktora ste u točno naručeno vrijeme. Od srca sve pohvale, svi superlativi profesoru doktoru Ivici Klapanu koji je vrhunski i od srca preporuke za polikliniku Klapan.

 • 10.6.2019. u 5:44 SATI
 • Korisnik: ndoktor

Poštovana gospodo cijenjenog portala www.najdoktor.com, cijenjena gdj. Bojana K., Primarno se zahvaljujem na mogućnosti koju ste nam Vi kao portal i cijenjena gdj. Bojana K., pružili u svezi očitanja na pitanje koje je postavljeno na kraju njenog komentara. Ujedno, ovo nam je dobrodošla prigoda da na javnoj mreži odgovorimo na slične, gotovo svakodnevne, upite koje postavljaju mnogi naši pacijenti, te ćemo ubuduće biti slobodni sve njih uputiti na ovaj odgovor na portalu www.najdoktor.com. Naime, nakon pregleda, dijagnoze (uz endo-fiberskopiju, MSCT, MRI, virtualnu endoskopiju, bezkontaktnu-virtualnu „fly through“ endoskopiju, itd), preporučenog tipa i oblika operacijskog liječenja (funkcijska, rekonstrukcijska, korektivna, virtualna, bezkontaktna-virtualna kirurgija, itd.,) jedan dio pacijenata ne može biti operiran u našoj medicinskoj ustanovi u dogledno vrijeme, kako bi to pacijentima odgovaralo. Navedeno proizilazi iz veoma jasne odredbe koju sam postavio u radu Poliklinike od njenog samog osnivanja, slijedom koje je određen i standard prema kojem se upisuju pacijenti u naš operacijski program, jer sve mora biti sukladno obliku/tipu operacije, obliku/tipu anestezije, procjeni dužine oporavka nakon operacije, mogućeg kraćeg/dužeg hospitalnog oporavka, cjelokupne dužine pobola nakon operacije, prethodnim operacijama pacijenta, njegovom općem mediicinskom statusu, itd., itd.. Naravno, prije svega navedenog, sve mora biti usklađeno s mojim osobnim obvezama na više medicinskih fakulteta u Hrvatskoj kao i mnogobrojnim medicinskim međunarodnim obvezama. Imajući u vidu da mi nismo velika medicinska ustanova (baš naprotiv), a da sve prethodno navedeno, uz zaista veoma obiman ambulantni program, ne dozvoljava „natrpavanje operacijskog programa“, primorani smo savjetovati izvjesnom broju naših hrvatskih i stranih pacijenata da se njihova buduća operacijska terapija, koju kod nas nije moguće provesti u dogledno vrijeme (ali uz jasnu naznaku što mi predlažemo u tom smislu), provede kod nekog od cijenjenih kolega (koje osobno poznajem), a koji su dokazni eksperti u svojoj struci (ovisno o dijelu Hrvatske ili inozemstvu odakle pacijent potiče). Naravno da se pacijentima preporuči točno određeno ime jednog ili više liječnika kojem/kojima se mogu obratiti (uz moju preporuku i potpisanu medicinsku dokumentaciju), kao što je savjetovano i cijenjenoj gdj. Bojani K.. Nota bene, slična preporuka je proslijeđena i nekolici pacijenata koji su bili dijagnostički obrađni u našoj Poliklinici nakon pregleda gdj. Bojane K., dana 30. svibnja 2019., kada je bila kod nas na pregledu. Vjerujem da će se navedeno stanje „popraviti“ u 2020. godini, kada ćemo u radnom odnosu imati još jednog poznatog sveučilišnog profesora-ORL-kirurga. Srdačan pozdrav Prof. dr. sc. Ivica Klapan, dr. med. Redoviti profesor (trajno zvanje), ORL-plastična kirurgija glave i vrata Član, Collegium ORLAS

 • 4.6.2019. u 21:03 SATI
 • Korisnik: VK
Razina pomoći
Ljubaznost
Zakonitost i etičnost
Vrijeme čekanja
Osoblje

Prije godinu dana prvi put sam posjetila dr Klapana zahvaljujuci pozitivnim komentarima na stranici. Duzi niz godina se borim sa polipima u nosu., nespavanjem, otezanim disanjem. Citajuci komentare mislila sam da sam nasla rjesenje svog problema. Prije par godina imala sam operaciju koja i nije bas uspjela. Svi simptomi su se brzo vratili i opet sve isto. Zakazan termin kod dr Klapana i moj odlazak. Objasnim situaciju doktor me pregleda, da terapiju da prodisem do operacije i kontrola. Sve je bilo sa velikom dozom ljubaznosti. Terapija uspjela, potrebna operacija i na moje veliko iznenadjenje doktor me vrati mojoj doktorici na operaciju. Iznenadjena tim potezom ali dobro. S obzirom da mi moja doktorica nije pomogla ni prvu operaciju, tako je bilo i sada. NISTA. Nakon jos godinu dana moje patnje, odlucim posjetiti opet dr Klapana. Dobijam iste upute, terapija, pa operacija. Odlucna da me ovaj put on operise, na moje pitanje kada moze, od doktora dobijam odgovor prvi termin je februar 2021. I da potrazim pomoc od njegovih kolega. Prosto ne mogu da vjerujem da se ceka toliko dugo operacija. Doktor jeste veliki strucnjak ali meni nije pomogao. Ostaje mi samo pitanje zasto.

Učitaj još komentara

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija

Prof.dr.sc. Ivica Klapan

(otorinolaringolog)