3D-N-CAS-FESS-operacija nosa, sinusa i baze lubanje

prof.dr.sc. Ivica Klapan, otorinolaringolog
3D-N-CAS-FESS-operacija nosa, sinusa i baze lubanje

Prikaz primjera operacije bolesnika s opsežnom tumorskom novotvorbom (gljivični tumor) koja je gotovo u potpunosti zauzimala cijeli lijevi maksilarni sinus bolesnika (operacija 3D-N-CAS-FESS-s navigacijskom-VE-kirurgijom nosa i sinusa), u Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Republika Hrvatska, EU (www.poliklinika-klapan.com).

3D-N-CAS-FESS-operacija (3D-navigation computer assisted functional assisted sinus surgery) nosa i sinusa, s primjenom kompjutoriziranih anatomskih RP (rapid prototyping) modela glave bolesnika u realnom vremenu za vrijeme operacije (3D-N-CAS-RP-FESS).

3D-dijagnostika (computer-based system and extended visualization) i uporaba kolorificiranih (obojanih različitim bojama) 3D-patoloških supstrata u nosu, paranazalnim sinusima i bazi lubanje, za potrebu svakodnevne rutinske dijagnostike u zagrebačkoj Poliklinici Klapan Medical Group. Prikaz 3D-dijagnostike patološkog supstrata u paranazalnim sinusima, kao i korištenja RP-modela (real-time processing and fusion of the 3D CT data and endoscopic video) omogućuje liječniku dijagnostiku i najmanjih promjena anatomskih odnosa/bolesnih stanja u području nosa, paranazalnih sinusa i baze lubanje. Mogućnosti primjerene preoperativne, neinvazivne vizualizacije prostornih odnosa anatomskih i patoloških struktura, uključujući i one izuzetno osjetljive, veličina i opseg patološkog procesa te precizno predviđanje tijeka budućeg kirurškog zahvata, omogućuje kirurgu u bilo kojem 3D-N-CAS (3D-kompjutorom asistirana kirurgija) ili Tele-3D-N-CAS postupku značajne prednosti u prijeperacijskoj procjeni stanja bolesnika, kao i smanjenje rizika intraoperacijskih komplikacija, uporabom VK (virtualne kirurgije) ili dijagnostike.

Svi se postupci izvode s većom sigurnošću i pouzdanošću. 3D-dijagnostika upalnih bolesti sinusa s prikazom ekstrapoliranih patoloških tvorbi u sinusima (kojima se mogu izmjeriti veličina, oblik, itd.) tijekom diferencijalne dijagnostike gracilnih promjena oblika, veličine i rasprostranjenosti upalnog procesa. 3D-anatomski prostori sinusa, zahvaćeni upalnim promjenama sluznice, prikazani su u zasebnoj veličini, ali i u kontekstu arhitekture samih dijelova labirinta sinusa, kao i zrakopraznih prostora. Naprednije tehnologije pregledavanja 2D i 3D prostornih modela omogućuju simulaciju endoskopske operacije i planiranje tijeka buduće operacije (virtualna endoskopija/“virtual endoscopy“, tj. endoskopija koja načelno "nije provedena" na realnom/stvarnom bolesniku, već na kompjutorskom modelu glave bolesnika, dizajnirana iz njegovih kvalitetnih crno-bijelih (naknadno diferencijalno kolorificiranih)-MSCT-koronarnih-aksijalnih-sagitalnih--presjeka), kao što je u ovom slučaju provedeno u Poliklinici Klapan Medical Group u Zagrebu (više INFO vidi www.poliklinika-klapan.com i www.mef.hr/MODERNRHINOLOGY). Ulaskom u modele i prodorom kroz operabilne regije, ORL-kirurg spoznaje s kojim će se problemima suočiti za vrijeme prave, realne operacije, koja slijedi nakon virtualne endoskopije i/ili virtualne kirurgije. Na taj se načim obavlja priprema za realnu operaciju koja slijedi, određujući između ostalog i najkraći, kao i najsigurniji put provođenja buduće planirane operacijske terapije.

Zahtjev-“u stvarnom vremenu”-znači da simulacija mora pratiti radnje liječnika (ORL-kirurga) koji se kreće u prividnoj stvarnosti (virtual reality in medicine). Računalni sustav također mora pohranjivati u memoriji trodimenzionalni (3D) model prividne stvarosti. U tom slučaju, sustav za prividnu stvarnost u stvarnom vremenu će obnavljati 3D-grafičku vizualizaciju kretanji/pomaka korisnika, tako da je na zaslonu uvijek prikaz radnje koja se odvija istovremeno. Na kraju tele-operacije ORL-kirurg uspoređuje prijeoperacijske i poslijeoperacijske snimke i modele operacijskog polja i proučava videosnimke samog zahvata. Korištenjem intraoperacijskih snimaka, mogu se dizajnirati animirani zapisi stvarnog tele-operacijskog zahvata. Virtualna kirurgija (VK) nudi mogućnost prijeoperacijskog planiranja u modernoj rinologiji 21. stoljeća (više INFO na gore navedenim web adresama).

Upotreba računala tijekom operacije u stvarnom vremenu zahtjeva razvitak sklopovske (hardvera) i programske podrške (softvera) za spajanje medicinskih instrumenata sa računalom te za upravljanje računalom sa tako spojenim instrumentima (multimedijskim sučeljem).

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija