3D-N-CAS-FESS-operacija nosa, sinusa i baze lubanje

prof.dr.sc. Ivica Klapan, otorinolaringolog
3D-N-CAS-FESS-operacija nosa, sinusa i baze lubanje
 
 
 
 
Prikaz primjera operacije bolesnika s patološkim procesom koji je bio smješten u sinusima i orbiti (očnoj šupljini), u Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Republika Hrvatska, EU (www.poliklinikaklapan.com)
 
 
 
 
3D-N-CAS-FESS-operacija (3D-navigation computer assisted functional assisted sinus surgery) nosa i sinusa, s primjenom kompjutoriziranih anatomskih RP (rapid prototyping) modela glave bolesnika u realnom vremenu za vrijeme operacije (3D-NCAS-RP-FESS).
 
Klasične radiografske (Rtg) pretrage nisu naročito upotrebljive u dijagnostici bolesnih (patoloških) stanja, osobito u slučaju koji je definiran nalazom patoloških promjena (prikaz statusa ovdje opisanog bolesnika). Kompjutorsko postprocesiranje podataka dobivenih kompjutoriziranom tomografijom visoke razlučivosti u bolesnika s patološkim supstratom
lociranim u anatomskom arealu glave prikazanog bolesnika (64 slice MSCT), može biti vrlo korisno u dijagnostici i prijeoperacijskoj obradi, što se dnevno koristi u dijagnostici i kirurgiji glave u zagrebačkoj Poliklinici Klapan Medical Group. Koristi se i virtualna endoskopija (VE; virtual endoscopy), VS (virtual surgery) i trodimenzionalno volumno renderiranje (3DVR), temeljem MSCT podataka, kako bi se demonstirale sve tehničke prednosti ovih metoda u kliničkoj praksi. VE i 3D VR jasno prikazuju anatomske strukture orbite, paranazalnih sinusa i nosa kao i sve ostale okolne anatomske strukture, vjerno prikazujući oštećenja graničnih zidova sinusa (anteriornih etmoidnih cellula), potom orbite (laminae papiraceae,
djelomično konzumirana patološkim procesom), kao i promjená u statusu intraorbitalnih anatomskih elemenata (npr. dislokacija m. rectus medialisa), itd., te njihovih odnosa prema okolnim anatomskim strukturama. Stoga se danas u svijetu sasvim pouzdano može zaključiti da VE i 3D-VR pružaju izuzetno vrijednu, plastičnu i pouzdanu informaciju za otorinolaringologa-kirurga glave i vrata koji provodi operacijsku terapiju i/ili radiologa, koji prije operacije jasno dijagnostički definira anatomske odnose u regiji koja će potom biti operacijski liječena. Ovaj pristup (npr. u kirurgiji glave/nosa, sinusa, baze lubanje, orbite), danas u svijetu predstavlja sam „zlatni standard“. Ponosni smo da i mi u Hrvatskoj, već duže vrijeme (od daleke 1994 godine, kada je prof Klapan izveo jednu od prvih operacija ovog tipa
u svijetu) imamo kliničku ustanovu u kmojoj se prakticira ova vrsta dijagnostike i kirurgije (www.poliklinika-klapan.com).
 
Ocijenjujući prednosti i nedostatke virtualne endoskopije (VE) u rutinskoj dijagnostici i prijeoperacijskoj pripremi bolesnika, oboljelih od različitih bolesti koje imaju utjecaj na status i funkciju orbite, nosa, sinusa i baze lubanje, možemo sasvim pouzdano ustvrditi da u usporedbi sa stvarnom endoskopijom, VS i VE imaju niz prednosti, a da primjenom virtualne
kirurgije (VS) tijekom same operacije možemo sam operacijski zahvat provesti brže, pouzdanije, nadasve preciznije i sigurnije za bolesnika. Ovako definirana kirurgija u cijelosti stiče naziv „minimalno invazivnog zahvata“. Moguće je ponoviti isti postupak više puta te je zbog toga višestruko vrijedna za edukaciju.
 
 
 
Prof. dr. sc. IVICA KLAPAN, dr. med.
Specijalist otorinolaringolog-kirurg glave i vrata
Subspecijalist, plastično-rekonstukcijska kirurgija glave i vrata
Redoviti profesor (trajno zvanje), ORL-plastična kirurgija glave i vrata
Medicinski fakulteti, Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku, RH, EU
Osnivač/ravnatelj, Poliklinika Klapan Medical Group, Zagreb
Osnivač Poliklinike, profesor Ivica Klapan, specijalist otorinolaringologije i plastičnorekonstrukcijske
kirurgije glave i vrata, redoviti profesor otorinolaringologije i kirurgije glave i
vrata na Medicinskim fakultetima Sveučilištá u Zagrebu i Osijeku. Profesor ima status "Visiting
professor" na više američkih/EU medicinskih institucija. Stalni je član najprestižnijih svjetskih
medicinskih akademija, komisija i društava u USA i EU.
 
 
 
 
 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija