Digitalizacija u ordinaciji dentalne medicine

dr. Aleksandra Pavelić, stomatolog
Digitalizacija u ordinaciji dentalne medicineKako smo prihvatili nove digitalne tehnologije mi a kako naši pacijenti?
Vrijeme je u kojem je živoz bez digitalizacije nezamisliv .TEHNOLOGIJA I PACIJENT (u prvom planu) tehnologija koja se razvija nevjerijatnom brzinom i mi koji pravovremenom i sustavno edukacijom slijedimo te brze promjene nikad ne zaboravljajući tko mora biti u centru svega onoga što poduzimamo da bi naša usluga bila kvalitetnija ,brža,bolja- a to je uvijek naš PACIJENT.

Doktori dentalne medicine kao izraziti praktičari uvijek su spremni  prihvatiti  promjene kakve digtaalizacija donosi jer nas one  čine iznimno učinkovitim.Isto tako znamo da bez nas i naših educiranih suradnika u timu ni pacijent se neće naći u centru sveobuhvatne i kvalitetne usluge kakvu smo danas obavezni pružiti.

Za početak krenimo od marketinga, internet stranice same ordinacije ili poliklinike gdje izlazimo u svijet inernet ponude i uspostavljamo online kontakt sa pacijentom.Još bliži i brži smo s pacijentom ukoliko imamo chatbot kojim smo uvijek u direktom kontaktu i otvoreni za sve informacije. Prema nekim istraživanjema svaki drugi pacijent liječnika ili doktora dentalne medicine traži preko interneta gdje povezivanje ključnih riječi (naziva,usluga,fotografija tima i samog prostora ) ali i samog imena liječnika dovode pacijenta u ordinaciju. Dakle danas i liječnici ali i sami pacijenti moraju priznati da internet tražilice sve više traže umjesto njih ali odnos pacijent - liječnik temelji na povjerenju kojeg tek poslije treba "zaslužiti".

Kratko se osvrnimo na administraciju.

  - priprema i informiranje pacijenta u usmenoj ili pismenoj formi još prije dolaska u ordinaciju

  - upotreba kvalitetnih CRM sustava - softwera za upravljenje svih informacija vezanih za pacijenta koji  može pratiti status svakog pacijenta komunicirajući s njim,šaljući im podsjetnike za dolazak na redovite kontrole,savjete i ostale važne informacije.

Svakako doktor dentalne medicine danas svoje odgovore na kompleksna  i složena riješenja   pojedinih situacija može pronaći u brzoj i kvalitetnoj digitalnoj komunikaciji s kolegama.                                    

 DIGITALNA DIJAGNOSTIKA - najveći korak koji je napravljen digitaizacijiom i alat bez kojeg danas ne bi mogli zamisliti svakodnevni rad.

DIGITALNA RADIOGRAFIJA -danas smo bolji ,brži i precizniji uz niže doze zračenja

ORTOPAN -digitalna snimka koja prikazuje  gornju i donju čeljust s detaljnim prikazom koštane strukture i zubi.Ortopan je ujedno i najčešće korištena digitalna  pretraga koja zbog prelasaka u digitalni oblik ima prilikom snimanja znatno manju dozu zračenja a koristi se za procjenu patoloških stanja,trauma,prikaz trećih molara,procjenu mješane(mliječne i trajne) denticije i razvoja zuba.

BITE-WING-digitalna rentgenska zagrizna snimka ,pronalazi  skriveni karijesa između kontaktinih točaka zuba

KEFALOMETRIJSKE SNIMKE -važne za planiranje ortodontske terapije

CBCT - (cone beam computer tomography)- digitalna snimka koja uz pomoć trodimenzionalnog prkaza omogućuje točnu vizualizaciju zubnih struktura u njihovom stvarnom prikazu.Primjena CBCT-a je široka krenuvši od dijagnostike raznih patoloških stanja gdje anatomske strukture orofacijelne regije možemo milimetarski  precizno pregledati i uočiti bilo kakve promjene koje odstupaju od normalnog stanja.CBCT je pretraga koja je "zlatni " standard kod planiranja implatološkog zahvata čineći ga sigurnijim a mogućnost komplikacija tijekom i nakon zahvata minimalnom.

KOMPJUTERSKI VOĐENA IMPLATACIJA gdje CBCT ima posebno razvijen računalni softver za odabir i postavu gotovo svih komercijano dostupnih implantata osiguravajući SIGURNU ZONU oko implantata gdje postavljeni implantat sigurno neće biti u koliziji niti s jednom bitnom anatomskom strukturom.

Ovom popisu dijagnostičkih metoda možemo Diagodent -lasersku dijagnostiku karijesa,T-scan digitalnu analizu zagriza kojom jednostavno analiziramo razinu,snagu i pravilnost zagriza a uređaj zagrizom u foliju točno u postotcima registrira gdje pacijent grize jače gdje slabije odnosno daje nam uvid u snagu svakog pojedinačnog zuba i stabilnost cijelog zagriza.

DIGITALNA FOTOGRAFIJA - izuzetan alat u današnjoj dentalnoj medicini te važan element u dokumentaciji,komunikaciji i motivaciji pacijenta gdje kroz fotografiranje slučajeva prije i poslije terapije dr,med,dent. vodi evidenciju radova te analizira rezultat terapije što njemu ali i pacijentu daje uvid u napredak vlastitog rada .Digitalna fotografija bitan je i  komunikacijiski elemant između dr,med,dent i dentalnog tehničara.

INTAORALNI SKENER - metoda koja se nadograđuje na digitalnu fotografiju i zamjenjuje je.Skener daje trodimenzionalan prikaz stanja u ustima u prirodnoj boji i velikoj preciznosti.Našem pacijentu ovaj uređaj automatski daje prikaz postojećeg stanja u ustima te mogućnost analize i planiranja zajedno s nama.

CAD/CAM -( computer-aded design/ computer-aded manufacturing) tehnologija koja predstavlja revoluciju u izradi zubnih nadomjestaka a temelji se na računalnim 3D programima.Takav sustav odlikuje izrazita preciznost izrade i isključuje mogućnost ljudske pogreške.CAD/CAM sustav sastoji se od skenera koji  skenira granicu preparacije zuba u ustima i informaciju šalje u uređaj koji iz bloka odabranog materijala (titan,cirkonij,zlato)izrađuje jezgru nadomjestka na koju se nanosi keramika.Koristi se za izradu inleja,onleja,krunica,mostova i ljuskica.

SMILE DESIGN - dizajn i rekonstrukcija osmijeha gdje smile design sustavi implementiraju precizne dijagnostičke metode zajedno sa digitalnom fotografijom te nas zajedno sa pacijentom vode ka krajnjoj vizualizaciji konačnog riješenja odnosno osmijeha koji funkcionalno i estetski zadovoljava nas i pacijenta.Ova metoda omogućava razumjevanje odnosa zubi,mekih tkiva,usana uzimajući u obzir karakteristike lica tijekom pokreta ili izražavanja emocija.Postupak je multidisciplinaran jer u njemu sudjeluje cijeli tim strušnjaka a pacijentu daje mogućnost izravnog sudjelovanja u kreiranju izgleda svog budućeg osmijeha.

Možemo slobodno reći da je danas gledano sa pozicije nas terapeuta uzbudljivo biti dijelom digitalizacije u dentalnoj medicini jer tehnologija nas posao čini točnijim, jednostavnijim ,bržim i boljim a našeg pacijenta postavlja u kvalitetniji i ugodniji sustav koji će od prvog međusobnog  kontakta generirati jednu sjajnu i obostrano uspješnu dugotrajnu suradnju.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija