Kako djecu sa ADHD-om i njihove roditelje podučiti preventivi i pripremiti za zahvat u ordinaciji dentalne medicine

dr. Aleksandra Pavelić, stomatolog
Kako djecu sa ADHD-om i njihove roditelje podučiti preventivi i pripremiti za zahvat u ordinaciji dentalne medicinePoremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (eng. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, ADHD) je stanje za koje je karakterističan vrlo visok stupanj motoričke aktivnosti kao manifestacija vrlo visoke aktivnosti uma. S obzirom da 6% ukupne dječije populacije ima ADHD ,dijete, roditelj i doktor dentalne medicine moraju biti uigrani tim koji će oralnu higijenu djetetu približiti i učiniti je veselom svakodnevnom rutinom.Zašto je to neophodno?

Prevencija karijesa i oralne bolesti kod djece sa ADHD-om je jako važna zbog toga što ti naši mali pacijenti nemaju koncentracije niti strpljenja za obavljanje tako " dosadnog"  posla kao što je temeljito pranje zubi ,a ljekovi koje koriste imaju neke od nuspojava koje uzrokuju suhoću usta , dakle idealnu situaciju za razvoj karijesa i pardontih bolesti .

Izuzetna aktivnost djeteta sa ADHD-om može dovesti i do trauma zuba, a uzmemo li u obzir da su to djeca u postotku više izložena agresiji svojih vršnjaka, u našem timu je svakoko neophodan i učitelj-ica.Roditelji, oralna higijena i ADHD ?

Strpljenje i predanost moraju biti glavni roditeljski alati u svakodnevnoj oralnoj higijeni jer upravo u ovakvim  slučajevima prevencija je ključna .Oralna higijena koja podrazumjeva temeljito pranje zubi tri puta dnevno ne manje od tri minute je imperativ a k tome bi svakako nadodali potpunu kontrolu unosa visoko složenih šećera u hrani i napitcima počevši od samog rođenja.Svaki je od ovih naputaka neophodan: na samom početku brisanje zubića" najdražim ,veselim" ručnikom ili pranje mekanom četkicom ,ispiranje prirodnim oralnim vodicama, unošenjem dovoljne količine vode .

Floridacija zubi te korištenje paste sa kalcijevim fosfatom uvelike smanjuju rizik od karijesa.

Roditelji , doktor dentalne medicine i ADHD ?

Neophodno je pronaći dobrog obiteljskog stomatologa koji je upoznat sa cijelom obitelji i djetetom sa ADHD-om. Obavijestiti ga što dijete voli , pa u tom ozračju od samog posjeta napraviti natjecateljsku IGRU. Mi kao terapeuti djeci prilazimo objašnjavajući svaki dio zahvata koristeći se naravno uvijek istim šarenim didaktičkim pomagalima (veliko ogledalo , šarena četkica , model za četkanje uz objašnjenje kako zube prati ). Nakon obajšnjenja i relativno brzog zahvata koji se opetovano prekida puštajući dijeti da se malo poigra  slijedi nagrada u vidu BODOVA koji na kraju prerastu u "jednu veliku NAGRADU" . Neophodno je da termin dolaska bude jutarnji kada je dijete odmoreno i da roditeljima  ne bude teško za jedan mali zahvat doći i nekoliko puta.

ADHD kao složeno stanje zahtjeva zajedničku , kontinuiranu suradnju svih liječnika koje dijete prate.Mi kao doktori dentalne medicine kada se suočimo sa malim pacijentima koji su nepažljivi , nemirni i nisu u skladu sa samostalnim rutinskim postupcima moramo posumnjati da je uzročni faktor ADHD, što roditelji koji put ignoriraju .

Ti naši mali , veliki pacijenti zahtjevaju suosjećanje , strpljenje, razumjevanje i kreativnost u određivanje učinkovitih strategija oralne zdravstvene zaštite .

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija