Uloga doktora dentalne medicine u ranom otkrivanju zločudnih bolesti u usnoj šupljini

dr. Aleksandra Pavelić, stomatolog
Uloga doktora dentalne medicine u ranom otkrivanju zločudnih bolesti u usnoj šupljiniSpasiti ljudski život svakom je liječniku najuzvišeniji cilj ,dužnost i obveza. Upravo smo se mi doktori dentalne medicine našli u ovoj važnoj ulozi pri ranom otkrivanju izuzetno opake zloćudne bolesti kakva je rak usne šupljine. Znamo li da je to daleko najteža bolest s kojom se naša stomatološka struka susreće problematika ranog otkrivanja itekako ovisi o kompetentnosti doktora dentalne medicine.


On osim ranog prepoznavanja te bolesti ima i važnu ulogu u pomoćnom liječenju te izbjegavanju nuspojava osnovnog liječenja ( posljedica primjene citostatika ili zračenja glave i vrata). Naša je uloga tim veća jer ukoliko se oralni karcinom otkrije na vrijeme postižemo visoki postotak (80%) petogodišnjeg preživljavanja ,samo je liječenje manje traumatično za našeg pacijenta za zdravstveni sustav liječenje je manje opterećujuće.


Što to mi kao doktori dentalne medicine ne smijemo zanemariti:

 • sve ranice crvene,crveno -bijele ili bijele nejasnog uzroka na oralnoj sluznici koje ne cijele
 • kroz duži vremenski period na uobičajenu terapiju
 • sve kvržice i povećanje tkiva u usnoj šupljini i vratu
 • teškoće pri gutanju i žvakanju
 • naglo rasklimavanje zubi bez određenog razloga
 • promuklost koja ne prolazi
 • povećani limfni čvorovi vrata nepoznatog uzroka
 • natisci i bolni dekubitusi uslijed loših protetskih radova

Bitno je napomenuti da oralni karcinom u ranom stadiju NE UZROKUJE BOL iako ga postojanje boli naravno NE ISKLJUČUJE.

FAKTORI RIZIKA kod nastanka oralnog karcinoma su PUŠENJE I ALKOHOL a rizična su skupina muškarci stariji od 50 god. života.
NAJČEŠĆA LOKACIJA ovog karcinoma je:

 • dno usne šupljine
 • donja strana jezika- naročito stražnji dio i postranični
 • dijelovi jezika uz kutnjake

 • AKTIVNOSTI RANOG OTKRIVANJA ZLOĆUDNE BOLESTI USNE ŠUPLJINE:

 • anamneza u kojoj nam naš pacijent iznosi svoje poteškoće  a mi ga pomno slušamo ne ignorirajući niti jednu pojedinosti prateči funciju govora ,boju glasa ,skretanje od bilo kakvog prijašnjeg statusa
 • sveobuhvatan pregled usne šupljine ,zubi,jezika osobito donje strane te postraničnih strana jezika uz donje kutnjake  te limfnih čvorova vrata
 • edukacija pacijenata specijalno onih rizičnih o potrebi redovitih kontrola u našim ordinacijama dentalne medicine - svakih 6 mjeseci jer bi se na taj način šira populacija naših pacijenata mogla uključiti i pomoći ranom otkrivanju ove teške i za ishod života opasne bolesti.

 • Svaki ljudski život je beskrajno vrijedan a mi ga našim znanjem i edukacijom o svjesnosti opasnosti možemo SAČUVATI ne samo našem pacijentu nego i cijeloj obitelji i široj zajednici.

  Moramo biti ta prva stepenica prema spašavanju života jer nam je ta uloga namijenjena, moramo reagirati, prepoznati bolest poslati pacijenta na daljnju obradu (makar se radilo i o benignoj promjeni).Imamo jedinstvenu potencijalnu ulogu u očuvanju  ŽIVOTA.

  Taj je potencijal utkan u osnovne temelje naše struke i naša ga je obaveza iskoristit na najbolji način.


  Doktori medicine

  Doktori stomatologije

  Bjelovarsko-bilogorska županija

  Brodsko-posavska županija

  Dubrovačko-neretvanska županija

  Grad Zagreb

  Istarska županija

  Karlovačka županija

  Koprivničko-križevačka županija

  Krapinsko-zagorska županija

  Ličko-senjska županija

  Međimurska županija

  Nepoznato

  Osječko-baranjska županija

  Požeško-slavonska županija

  Primorsko-goranska županija

  Šibensko-kninska županija

  Sisačko-moslavačka županija

  Splitsko-dalmatinska županija

  Varaždinska županija

  Virovitičko-podravska županija

  Vukovarsko-srijemska županija

  Zadarska županija

  Zagrebačka županija