Kada i koliko često odlaziti na ginekološki i pregled dojki?

dr. Višnja Tadić, ginekolog

GINEKOLOŠKI PREGLED:

1. posjet - potrebno je obaviti odmah na početku spolnog života, a najkasnije u 20-oj godini života.

2. ostali - svaka žena taj pregled treba do svojih visokih godina obavljati barem 1 puta godišnje - eventualni učestaliji posjeti ginekologu ovise o nalazu, dogovoru te odluci ginekologa ili citologa.

PREGLED DOJKI:

1. Žene bez pojave raka dojke u bliže rodbine  - od 20 do 35 godina

- samopregled dojki 1 put mjesečno

- klinički pregled dojki svake 2-3 godine

- UZV po odredbi liječnika

2. Žene bez pojave raka dojke u bliže rodbine  - od 35 do 40 godina

- samopregled dojki 1 put mjesečno

- UZV pregled 1 put godišnje

- klinički pregled 1 put godišnje

- bar jednom učinjena mamografija

3. Žene bez pojave raka dojke u bliže rodbine  - više od 40 godina

- samopregled dojki 1 put mjesečno

- klinički pregled 1 put godišnje

- UZV pregled 1 put godišnje

- mamografija svake dvije godine

4. Žene s pojavom raka dojke u bliže rodbine

- samopregled dojki 1 put mjesečno

- klinički pregled 2 puta godišnje

- UZV pregled 2 puta godišnje

- prva mamografija s 35 godina

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija