Psihoterapija i psihološko savjetovanje u liječenju depresije

dr.med. Iva Stasiow, psihoterapeut
Psihoterapija i psihološko savjetovanje u liječenju depresije

Psihoterapija i psihološko savjetovanje pokazali su se vrlo uspješnima kao monoterapija kod lakših i srednje teških oblika depresija, a kod teških depresija neizostavni dio liječenja uz medikamentoznu terapiju. Vrlo je bitno obratiti pažnju kako pojedinac sam sebi može pomoći i što okolina može učiniti za osobu koja je u depresiji. Liječenje depresije je najčešće kombinirano.

 

Psihoterapija i psihološko savjetovanje i njihovi oblici, uključujući i psihoterapiju kratkotrajnu (10-13 tjedana), mogu pomoći depresivnoj osobi. Psihoterapija „razgovorom” pomaže pacijentima da steknu uvid i riješe svoje probleme razgovorom s psihoterapeutom, ponekad u kombinaciji sa „zadaćama” između terapijskih sesija.

„Bihevioralni” psihoterapeut pomaže pacijentima naučiti kako imati više zadovoljstva i nagrade kroz vlastite aktivnosti, kako se odučiti od matrica ponašanja koje doprinose ili su posljedica njihove depresije. Dvije kratkotrajne psihoterapije koje su se pokazale od pomoći u nekim vrstama depresije su interpersonalna i kognitivna/bihevioralna psihoterapija.
Interpersonalni psihoterapeut koncentrira se na poremećene osobne odnose pacijenata, koji uzrokuju i naglašavaju depresiju. Kognitivni/bihevioralni psihoterapeut pomaže pacijentima promijeniti negativan način razmišljanja i ponašanja, koje je često povezano s depresijom.

Psihodinamična psihoterapija i psihološko savjetovanje, koje se ponekad koriste u liječenju osoba sa depresijom, koncentriraju se na rješavanje konfliktnih osjećaja pacijenta. Ta psihoterapija obično se obavlja kad se depresivni simptomi značajno poboljšaju. Općenito, teški oblici depresija, pogotovo ona depresija koja se vraća, trebaju lijekove (ili ECT u posebnim uvjetima), uz ili prije psihoterapije, za postizanje najboljeg rezultata.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija