Zubni implantati - tko ih ugrađuje i što se ugrađuje?

dr. Krešimir Doblanović, spec. oralne kirurgije
Zubni implantati - tko ih ugrađuje i što se ugrađuje?

 

 

Tko?

 

Često se ponavlja  pitanje tko je osposobljen pa i ovlašten za kiruršku ugradnju dentalnih implantata­. Svaki doktor dentalne medicine, s važećom licencom za rad, ovlašten je za ugradnju dentalnih implantata. Pitanje osposobljenosti je druga stvar. Specijalisti oralne kirurgije i parodontologije u sklopu svojih specijalizacija posebno se educiraju i osposobljavaju za kirurški dio implantoprotetskog liječenja te samim polaganjem specijalističkog ispita i završetkom specijalizacije imaju potebna znanja i vještine. To nikako ne znači da doktori dentalne medicine bez specijalizacije nemaju potrebna znanja i vještine. Dapače, neki odlični dentalni implantolozi nisu specijalisti već su potrebne vještine stekli dodatno ulažući u sebe na implantološkim tečajevima.

 

 

Što?

 

I površnim pregledom cijena implantoprotetskog liječenja vidimo da tu nešto ne štima. Kako ugradnja implantata negdje košta 3.000 kuna a negdje 5.500? Malo pacijenata si postavi pitanje što će im se zapravo ugraditi. Neka od najvažnijih pitanja na koje pacijenti trebaju dobiti odgovore prije ugradnje implantata:

 

  • Implantat kojega proizvođača se ugrađuje?
  • Koliko je dugo taj implantat na tržištu?
  • Koliko je dugo znanstveno praćen i kako je dobro znanstveno dokumentiran?
  • Ima li garancije na ugrađeni materijal, bilo da se radi o zubnom implantatu ili materijalu za koštanu regeneraciju i nadogradnju?

 

Nabavne cijene među materijalima koje koristimo i ugrađujemo u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji su ogromne. Uvijek imajte na umu da dentalni implantolozi ne (pre)prodaju materijal koji Vam ugrađuju nego svoje znanje i vještine koje su stjecali doslovno godinama!

 

 

Pitajte tko Vam i što ugrađuje!

 

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija