3D-N-CAS-FESS - operacija nosa, sinusa i baze lubanje

prof.dr.sc. Ivica Klapan, otorinolaringolog
3D-N-CAS-FESS - operacija nosa, sinusa i baze lubanje

Prikaz primjera operacije bolesnika s tumorskom novotvorbom (operacija samo broz desnu nosnicu bolesnika), koja je zauzimala dio desnog maksilarnog i frontalnog sinusa, prednje i stražnje etmoidne sinusa, cijeli desni nosni kavum, gornje ždrijelo i dio srednjeg ždrijela bolesnika, u Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Republika Hrvatska, EU (www.poliklinika-klapan.com).

3D-N-CAS-FESS-operacija (3D-navigation computer assisted functional assisted sinus surgery) nosa i sinusa, s primjenom kompjutoriziranih anatomskih RP (rapid prototyping) modela glave bolesnika u realnom vremenu za vrijeme operacije (3D-N-CAS-RP-FESS).

U modernoj rino-kirurgiji, za vrijeme korištenja 3D prostornih modela kirurškog polja tijekom operacijskog zahvata uočena je potreba preciznog pozicioniranja vrha instrumenta (endoskopa, forcepsa i sl.) unutar kompjutoriziranog modela glave pacijenta. Pomoću posebnog modela VE (virtualne endoskopije, tj. simulacije prodora endoskopa kroz operacijsko polje) i kompjutoriziranog modela moguća je priprema operacije kao i cjelokupna simulacija zahvata na kompjutoriziranom modelu stvarnog bolesnika. Takva operacija je provedena i u ovom slučaju u Poliklinici Klapan Medical Group, gdje je primjenom 3D-digitalizatora, ne samo za vrijeme virtualne dijagnostike ili virtualne kirurgije (tj. provođenja „operacije“ prije prave realne operacije), moguće odrediti vrh instrumenta (simuliranog endoskopa) unutar stvarnog kirurškog polja, te ga prikazati na kompjutorskom modelu glave pacijenta. Navedeni postupci umnogome pridonose sigurnosti pacijenta, same operacije i sveukupne pouzdanosti cjelokupnog tijeka i ishoda operacije, kao što je prikazano u primjeru ovog operacijskog zahvata.

Jedan od glavnih ciljeva naše trodimenzijske računalom poduprte 3D-navigacijske- kompjutorizirane-funkcijske endoskopske kirurgije sinusa (3D-N-CAS-FESS) (prof. Klapan je kao jedan od pionira ove kirurgije u svijetu proveo prvu operaciju u Hrvatskoj i jednu od prvih u svijetu 03. lipnja 1994. godine; vidi www.poliklinika-klapan.com), bio je izraditi računalom potpomognut 3D-pristup prijeoperacijskom planiranju, intraoperacijskom vođenju i poslijeoperacijskoj analizi anatomskih regija nosa, paranazalnih sinusa, orbite i baze lubanje. Ovakav iznimno moćan pristup omogućuje nemjerljivo značajno bolji uvid u operacijsko polje, uključujući naravno i veću sigurnost samoga zahvata.

Razvoj tehnologije zadnjeg desetljeća omogućuje medicini uvid u najsitnije detalje ljudskog tijela “izvan granica mogućeg”. Uporaba ovih spoznaja rezultira nizom poboljšanja u dijagnostici i terapiji različitih bolesnih stanja. Složeni dijagnostički uređaji za kompjutoriziranu tomografiju (CT), magnetsku rezonancu (MRI), ultrazvučne pretrage (UZV), sustavi za nuklearnu medicinu te ostali dijagnostičko interventni uređaji koji kao rezultat uporabe prikazuju sliku promatranog podučja ljudskog tijela, omogućili su brzu i kvalitetnu dijagnostiku. Korištenjem tako složenih uređaja liječnici su mogli dijagnosticirati i najmanje promjene anatomskih odnosa u ljudskom tijelu. Izuzetno vrijedne informacije, o anatomskim odnosima željenih regija tijekom planiranja i provođenja endoskopske kirurgije, pruža kvaltetna CT dijagnostika. Time endoskopska kirurgija dobija značajno na sigurnosti. Ipak, unatoč niza prednosti, postoje nedostaci ovakvog razumijevanja antomije glave. Ne može se, na primjer, sasvim precizno odrediti lokacija vrha endoskopa ili bilo kojeg instrumenta u prostoru, u odnosu na ciljno mjesto prikazano na CT-slici. Kirurzi su se stoga prisiljeni maksimalno koncentrirati, osloniti na iskustvo, ponekad na intuiciju, kao bi omogućili stvarni i vizualni napredak operacije. Stoga se ukazala potreba za razvojem novog pristupa pri prikazu glave bolesnika prije, tijekom i nakon kirurškog zahvata. Osnovni zahtjev, koji proizlazi iz navedenih potreba, uporaba je računalnog sustava za prikaz anatomskih 3D-struktura i cjelovitih kirurških polja, koji će biti liječeni operativnim putem. Ovaj pristup omogućuje kirurgu značajno bolji uvid u operacijsko polje kao i značajno veću sigurnost same operacije. Dosadašnja uporaba računala za prikaz anatomskih cjelina ljudskog tijela, omogućavala je samo dijagnostiku i eventualno pripremu operacijskog postupka. Uporaba računalom stvorenog 3D-modela kirurškog polja, za vrijeme same operacije, u dosadašnjoj praksi, nije uobičajena. Za uporabu računala u stvarnom vremenu tijekom kirurškog zahvata, potrebno je izraditi sklopovsku i programsku opremu za povezivanje medicinskog instrumentarija sa računalom, te za upravljanje računalom pomoću tako povezanog instrumentarija i naprednih višemedijskih sučelja. Tijekom razvoja 3D C-FESS metode upotrebljavali smo različite programske sustave za izradu modela kirurškog polja primjenom “volume rendering” tehnika prostornog renderiranja. Prva modeliranja obavljali smo VolVis, Volpack/Vprender, GLWare programima na DEC Station 3100 računalu. Razvojem 3D Viewnix V1.0 softwarea započeli smo njegovu uporabu. Danas upotrebljavamo 3D Viewnix V1.1 sustav, AnalyzeAVW sustav, T-Vox sustav, te OmniPrO2 sustav na računalima Silicon Graphics O2, Origin200 i Origin2000. Uporabom 3D prostornog modela kirurškog polja tijekom kirurškog zahvata uočena je potreba pozicioniranja vrha instrumenta (endoskopa, forcepsa i sl.) unutar računalnog modela (u radu tima prof. Klapana, od 1994 godine). Osnovni je problem prenošenje koordinatnog sustava kirurškog polja stvarnog bolesnika u koordinatni sustav računalnog 3D prostornog modela tog istog bolesnika koji je prethodno bio izrađen iz niza CT snimaka tijekom pripreme operacije. Uporaboom računalnih mreža u medicini omogućene su kvalitetne hitne intervencije i konzultacije zatražene od strane udaljenih i slabije opremljenih medicinskih centara u cilju što kvalitetnijie dijagnostike i liječenja (npr. kirurgije), kako bi se bolesnik što kvalitetnije obradio (rješenje ponuđeno u obliku izuzetno uspješne TELE-3D-N-CAS-FESS-operacije nosa, sinusa i baze lubanje (ovaj tip operacije, po prvi put u svjetskoj i hrvatskoj medicini uspješno je proveo tim profesora Klapana 1998. godine, na relaciji ORL Klinika/KBC Zagreb – ORL KlinikaKBC Osijek) . Osim toga, konzultacijama s kirurgom, liječnik u udaljenom dijagnostičkom centru može obaviti prikladno snimanje željene anatomske regije bitne za kasniju operaciju koju će obaviti konzultirani kirurg u udaljenom bolničkom centru (veoma uspješno višekratno primjenjeno u redovitim tele-konzultacijama-operacijama profesora Klapana sa različitim bolničkim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu; DZ Makarska, KBC Osijek, DZ Vrgorac, DZ Supetar- otok Brač, DZ otok Hvar, KBC Split, DZ otok Krk, Osaka-Japan, Washington DC-USA, Tromso-Norveška, Luxembourg LX, Innsbruck-Austria, Ancona/Bari-Italija, itd.).

Prof. dr. sc. IVICA KLAPAN, dr. med.
Specijalist otorinolaringolog-kirurg glave i vrata
Subspecijalist, plastično-rekonstukcijska kirurgija glave i vrata
Redoviti profesor (trajno zvanje), ORL-plastična kirurgija glave i vrata
Medicinski fakulteti, Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku, RH, EU
Osnivač/ravnatelj, Poliklinika Klapan Medical Group, Zagreb
Osnivač Poliklinike, profesor Ivica Klapan, specijalist otorinolaringologije i plastično- rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata, redoviti profesor otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Medicinskim fakultetima Sveučilištá u Zagrebu i Osijeku. Profesor ima status "Visiting professor" na više američkih/EU medicinskih institucija. Stalni je član najprestižnijih svjetskih medicinskih akademija, komisija i društava u USA i EU.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija