Lijekovi i terapije za liječenje povećane prostate

dr.med. Neven Kapun, urolog
Lijekovi i terapije za liječenje povećane prostateDanas se u terapiji povećane prostate i sindroma donjih mokraćnih puteva  s uspjehom upotrebljavaju najčešće dvije osnovne skupine lijekova.


To su Alfa-blokatori (doksazosin, tamsulosin, terazosin i alfazosin i najnoviji siladosil) i inhibitori 5-alfa reduktaze (Proscar –finasterid i dutasterid-Avodart) i  još nove tri skupine parasimpatolitici, PDE-5 inhibitori i antiduerički hormon dezmopresin.

Alfa-blokatori su lijekovi kojima je djelovanje dokazano na brojnim studijama. Na tržištu su više od 15 godina i upotreba tih lijekova u liječenju  prostatičnih tegoba je u stalnom porastu. Djeluju na receptore u vratu mjehura i prostati te opuštaju glatke mišiće i tako omogućuju bolje mokrenje i smanjuju simptome. Točno djelovanje još uvijek nije jasno, jer na velikim studijama nije dokazano da je mlaz bitno bolji uz upotebu lijekova.
Dokazano je da djeluju brzo i da već nakon 7 dana pacijenti osjećaju poboljšanje. To se poboljšanje očituje u smanjenju tegoba za 20-50%, a sam mlaz je bolji za 20-30%. Koliko će to poboljšanje trajati  još ne znamo, ali sve su naznake da se radi o dugotrajnijoj koristi . Ako do poboljšanja ne dođe za 8 tjedana lijek treba ukinuti.
Najčešći štetni učinci i pojave te vrste lijekova su niski tlak nakon mokrenja i inače, retrogradna ejakulacija, mršavljenje, osjećaj punoće nosa i rjeđe opća slabost.
Kod nas je prvi registrirani lijek iz te skupine  bio doksazosin.  Mana ovog  lijeka je što se mora  postepeno uvoditi, zbog čestih hipotenzija (pada tlaka) kod pacijenata sa urednim tlakom, a oni sa niskim ga u pravilu uopće ne mogu koristiti. Prednost mu je što istovremeno može regulirati tlak kod pacijenata sa hipertenzijom.


Drugi lijek zove se tamsulosin. Ovaj lijek zbog svoje selektivnosti ima manje padova tlaka, ne mora se uvoditi postepeno i dokazan mu je vrlo mali broj nuspojava. Ima i  mana, tzv. retrogradna ejakulacija, koja se pojavljuje češće nego kod ostalih lijekova iz skupine.
Silodosin je novi lijek koji se pojavio na tržištu (Europa). Zbog jake selektivnosti ima dobre rezultate, bez znakova ortostatske hipotenzije ali sa više retrogradne ejakulacije.

Za one koji uzimaju, a do sada nisu znali...

VAŽNO!
Pacijenti koji koriste lijekove za poboljšavanje erekcije PDE-5 inhibitora-Viagra, Levitra i Cialis ne smiju se uzimati uz doksazosin...Novije studije pokazale su da postoji određena interakcije tih dvaju vrsta lijekova što može rezultirati naglim padom tlaka u stojećem položaju... Lijekovi se smiju uzimati uz tamsulosin (Omnic 0,4), što tom lijeku daje još jednu prednost.


Druga skupina lijekova koja po rezultatima a i potrošnji ne zaostaje za prethodnima su inhibitori 5-alfareduktaze. U toj su skupini dva lijeka: finasterid (Proscar) koji se već godinama s uspjehom koristi kod nas i u svijetu i noviji preparat sličnih karakteristika Dutasterid (Avodart).
U mnogim je studijama dokazano da ti lijekovi smanjuju volumen prostate za 20-30%, smanjuju simptome za 15-20%, a povećavaju i jačinu mlaza mokraće. Da bi došli do maksimalnog učinka, lijek se mora uzimati barem 6 mjeseci. Dutasterid djeluje na dva izoenzima, pa jače smanjuje nastanak dihidrotestosterona, te bi po nekim studijama njegovo djelovanje počelo već za 3 mjeseca. Preporuka je da se ti lijekovi koriste kod većih prostata, tj. onih volumena 30-40 ml, i većih. Lijekovi  smanjuju i broj akutnih zastoja urina, a time i smanjuju potrebu za op. zahvatom. Djelovanje finasterida je dokazano i nakon 10 godina.

Velika mu je prednost što su nuspojave minimalne. Uzimanje lijeka smanjuje vrijednosti PSA u pravilu na pola, te se može unatoč uzimanju detektirati sumnja na karcinom prostate.
Istovremeno korištenje finasterida i Alfa blokatora daje najbolje rezultate . Tu kombinaciju svakako treba koristiti kod težih pacijenata,tj. onih koji imaju veće tegobe i kojima je brza progresija bolesti vrlo vjerojatna.
Noćno mokrenje može biti veliki problem. Jedno od mogućih rješenja a često i najbolji lijek je upotreba antidiuretičkog hormona deszmopresina (kod nas registrirani lijek Minirin). Lijek se uzima prije spavanja u najčešćoj dozi od 0,1 mg. Sat prije uzimanja lijeka ne smije se uzimati tekućina.
Parasimpatolitiki su lijekovi koji smanjuju simptome donjih mokraćnih putova djelujući na mjehur u kojem smanjuju neinhibirane kontrakcije. Kod nas se koriste više takvih lijekova (Vesicare,Detrunorm, Emselex,Oxibutinin). Prije su se više koristili kod žena a danas i kod muškaraca, često i u kombinaciji sa alfa blokatorima.
Fitoterapija se u Europi često koristi u liječenju povećane prostate tj. sindroma donjih mokraćnih puteva. Upotreba iste terapije raširila se i preko bare. Različite ekstrakte biljaka teško je odrediti, a posebno je teško odrediti komponentu koja ima neku biološku aktivnost. Nekoliko studija pokazalo je određenu djelotvornost fitopreparata koji sadrže Pygeum africanum ili Serenou repens. Mnoga pitanja unatoč tome ostaju otvorena i za sada se fitoterapija  u liječenju tegoba sa otežanim mokrenjem nema preporuku u Europskim smjernicama.Imate li probleme s mokrenjem mogućnost impotencije vam je veća!

Više studija potvrdilo je
da pacijenti koji imaju probleme s mokrenjem imaju često probleme sa erekcijom. Liječenjem i izliječenjem istih problemi sa potencijom su manji.

PDE-5 inhibitori, lijekovi koji se koriste već 15 godina uspješno kod liječenja impontecije (erektilne disfunkcije) u žiži su interesa kao moguća nova terapija u liječenju povećane prostate. Do sada su nam  pacijenti kao anegdotu pričali da imaju super mlaz kad uzmu Viagru, Levitru ili Cialis. Sada je dokazano da se izoenzimi PDE-5 i PDE-4 nalaze u povećanoj koncentraciji u glatkim mišićima prijelazne zone prostate. Više studija pokazalo je da su da se kod pacijenata koji su ih uzimali svakodnevno, smanjile tegobe sa mokrenjem i to statistički značajno smanjuju  tegobe(IPSS), a u nekim studijama dokazan je i bolji mlaz. Osim što djeluju na prostatu djeluju i na tonus mišića mjehura pa vjerojatno smanjuju i simptome iritacije.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija