Vazektomija u privatnoj urološkoj ordinaciji Kapun

dr.med. Neven Kapun, urolog
Vazektomija u privatnoj urološkoj ordinaciji Kapun

Vazektomija je najsigurniji način spriječavnja neželjene trudnoće. U Velikoj Britaniji se iza 2000 obavljalo oko 40 000 zahvata godišnje. U SADu 1/3 parova koji pokušavaju spriječiti trudnoću izabire vazektomiju ili podvezivanje jajovoda kao metodu kontracepcije. U Hrvatskoj tu metode izabire samo manji broj parova.

U našoj ustanovi radi se klasična vazektomija. Pacijent na zahvat dolazi izbrijanog skrotuma. Nakon čišćenja operativnog polja,između palca i kažipsta fiksiramo duktus dajemo lokalnu injekciju 5 ml 2% xilocaina, prerežemo kožu, razmaknemo sa peanom potkožne strukture, sa kirurškom pincetom ulovimo duktus i izvućemo ga van, izprepariramo ga od okolnog tkiva, odprepariramo sve i najmanje ovojnice te krvne žile i živce. Stavimo peane, podvežemo sa svilom(3.0) 2x na proksimalnom kraju i jednom na distalnom. Odrežemo dio duktusa, stavimo u formalin. Učinimo hemostazu, te sa Vikrilom (4.0), podvežemo distalni kraj još jednom, te zašijemo kožu. Isto ponovimo na drugoj strani. Zahvat traje oko pola sata. Pacijent odleži u sali još 10 minuta. Nakon zahvata savjetujemo da pacijenta netko odveze kući. Dva dana strogog mirovanja. Sedam dana bolovanja. Uobičajni je postupak. Prva kontrola je nakon jedan ili dva dana. Dizanje tereta ne savjetuje se najmanje 5 dana. Slijedeća je kontrola nakon 10-12 tjedana i na toj kontroli pregledamo ejakulat, koji pacijent donese od kuće, nativno pod mikroskopom. Ukoliko spermija nema pacijent može imati odnose bez zaštite. U našoj se ambulanti za vazektomiju u radoblju od 2000 do 2010 za zahvat odlučilo 31 pacijent, a od 2010 do 12.2022 sveukupno 250 pacijenta. Za vrijeme zahvata pacijenti znaju prilikom pokušaja lociranja duktusa i funikulusa osjećati određene bolove lokalno u predjelu mošnje te prema donjem trbuhu. Potkožnu obojenost ćešće viđamo uz rane na skrotumu. Krvarenje iz samog potkožja i nakon toga sekreciju kroz desetak dana imali smo u jednom slučaju. Od kasnih komplikacija u dva slučaja došlo je do na opip i UZV potvrđenih manjih hematoma, koji su se kroz nekoliko tjedana resorbirali. U oba slučaja bio je propisan antibiotik. Kod jednog pacijenta došlo je do krvarenja u skrotum treći dan nakon zahvata. Nakon četiri tjedna hematom se resorbirao. Nelagodu u predjelu testisa koja se opisuje kao jedna od češćih komplikacija, naši pacijenti kod kontrole nakon 12 tjedana nisu opisivali, Desetak pacijenata je kod prvog pregleda ejakulata imalo određen broj spermija. Isti su 2 tjedna kasnije pokazali azospermiju.

Zaključak

Prema našim iskustvima vazektomija je siguran i rutinski urološki zahvat koj se radi ambulantno. Kod nas se u velikoj većini slučajeva radi iz nužde. Dakle kada su sve ostale mogućnosti kontracepcije iskljućene. Dobra informiranost pacijenta i njegove partnerice o zahvatu i određeno iskustvo operatera dobar su preduvjet za zadovoljstvo pacijenta, njegove partnerice i nas davatelja usluge.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija