Regeneracija i liječenje matičnim stanicama u ortopediji

dr. Milan Milošević, ortoped | traumatolog
Regeneracija i liječenje matičnim stanicama u ortopediji

Ljudski organizam stvoren je za kretanje.

Sustav organa za pokretanje čovjeka sastoji se od velikog broja kosti, zglobova, mišića, ligamenata hrskavice i sl.  Sve navedeno tvori jedan savršeni sustav po kojem smo jedinstveni u odnosu na druga živa bića.

Produljenje životnog vijeka, ali i način života modernog čovjeka,  rezultira velikim promjenama u području svih zglobova.  Govorimo o „starenju“ zglobova ali i svih okolnih struktura koje tvore dinamičku cjelinu. Bolovi vrata i ramena,  smanjena snaga šaka, ograničene kretnje kukova, bolovi  i „škripanje“ koljena, samo su neke od posljedica koje pacijente dovode liječniku. Nastupaju tzv. artrotske promjene!

U liječenju se koristimo prvo neoperativnim klasičnim metodama fizikalne terapije, aplikacijama hijaluronske kiseline kao i kortikosteroida, te – biološkim liječenjem!

Ipak, u situacijama kada su iscrpljene sve mogućnosti konzervativnog liječenja, kirurško liječenje jedina je opcija. Tu razlikujemo poštedne endoskopske zahvate, koji se nazivaju – artroskopijama, te tzv. „otvorene“ zahvate, kod kojih se uglavnom misli na zamjenu nepovratno promijenjenih zglobova umjetnim materijalima, odnosno ugradnju endoproteza!

Dugi niz godina, operativno liječenje ugradnje  umjetnog zgloba (endoproteza), predstavljalo je jedini način pomoći u takvim uznapredovalim slučajevima destrukcije zgloba.

Kod operativnog liječenje ovih stanja, susrećemo se redovito sa upitima kod velikog broja pacijenata vezano uz  dugotrajan i često mukotrpan poslijeoperacijski oporavak! Naravno, u određenim slučajevima operacijsko liječenje doista je jedina opcija, no, trebali bi težiti izbjegavanju takvih velikih zahvata, kada god je to moguće.

Zahvaljujući novim spoznajama, danas smo u mogućnosti uputiti pacijente u proces BIOLOŠKOG LIJEČENJA. A to je primjena autologne kondicionirane plazme – ACP ili PRP metoda!

Osim oslobađanja tzv. faktora rasta, u postupku se  izlučuje i cijeli niz molekula potrebnih za  regeneraciju tkiva. Učinak autologne kondicionirane plazme na cijeljenje  mekih tkiva, rezultat je aktivacije nekoliko faktora rasta u našoj krvi. Upravo su  faktori rasta odgovorni za procese cijeljenja tkiva, njihova povećana koncentracija, ubrzava sanaciju kod ozljeda tetiva, ligamenata, mišića, i ostalih mekih tkiva. te znatno olakšava tegobe nastale  uslijed artroze ili „starenja“ zgloba.

Pored navedenoga, moderna ortopedija koristi i matične stanice u liječenju zglobnih promjena. MATIČNE STANICE našeg tijela  imaju sposobnost transformacije u bilo koji tip stanice. Nalazimo ih u koštanoj srži te u masnom tkivu (adipociti).

Ranija istraživanja su pokazala da adipociti u ovakvom okružju služe kao idealna biološka podloga koja oko sebe sadrži u potpunosti sačuvane mezenhimalne matične stanice sa mogučnošću  moduliranja imunološkog odgovora što rezultira REGENERACIJOM oštećenog tkiva.

Matične stanice bivaju izolirane u vrlo kratkom roku i spremne su za aplikaciju u željenu regiju. Glavna prednost ove tehnike je minimalna invazivnost i brzina tretmana.  Najčešća je primjena u područje velikih zglobova ljudskog tijela, koji su smješteni na donjim ekstremitetima – koljeno i kuk!

Dosadašnji rezultati takvog načina liječenja višu su nego ohrabrujući.

Zaključno, postoje stvari  koje nam mogu koristiti u prevenciji nastanka degenerativnih promjena koštano – zglobnog susutava; stalna tjelesna aktivnost odlična je prevencija oštećenja naših zglobova.  Izravne koristi od redovite tjelesne aktivnosti, ogledaju se prije svega na kvalitetnijem i duljem životu, jačim i otpornijim kostima, smanjenju bolova u zglobovima i mišićima, povećanju i održanju pokretljivosti i ravnoteže, smanjenju rizika od prijeloma i sporijem gubitku mišićne mase.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija