HPV i trudnoća

prim.dr. Lidija Pejković, ginekolog
HPV i trudnoća

MOŽE LI HPV UTJECATI NA TRUDNOĆU?


Tipovi HPV-a koji uzrokuju rak vrata maternice jako su prošireni i nije poznato imaju li nepovoljan učinak na trudnoću. Ako i imate HPV, nema potrebe mijenjati uobičajen nadzor trudnoće.


ŠTO JE TESTIRANJE NA HPV?


Testiranje na hpv koristi se kako bi se doznalo imate li HPV. Iako trenutno nema lijeka za tipove HPV –a koji uzokuju rak vrata maternice, podatak o tome imate li HPV ili ne pomaže utvrditi rizik od bolesti. Ako nemate HPV rizik je vrlo mali i možete sa sigurnošću obavljati rutinske testove probira . U slućaju da imate HPV, koji ne nestaje sam od sebe , preporuća se dalje praćenje kako bi se otkrile promjenjene stanice vrata maternice i otklonile prije nego se razviju u rak.
Kakao je HPV jako proširen ali i kratkog životnog vijeka u maldih žena , HPV- test se ne preporuća u žena mlađih od 30 godina jer bis e otkrilo previše infekcija koje će nestati same od sebe bez ikakvih posljedica. 


KOJE JE ZNAČENJE NALAZA HPV-TESTA?


U Hrvatskoj se HPV- test uglavnom koristi za praćenje žena čiji Papa-test upućuje na blage promjene(ASCUS i LSIL) .
*Ako je HPV-test negativan, rizik za razvoj raka vrata maternice je vrlo nizak. Savjetuje se ponoviti Papa-test za godinu dana.
*Ako je HPV –test pozitivan rizik za razvoj raka vrata metrnice je veći i preporuća se kolposkopija, odnosno pregled vrata maternice povećalom. Ako se nađe promjena, ginekolog će vas uputiti na daljnje preglede.

 

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija