Ortopan, usluge snimanja cijele čeljusti

dr. Ante Kovačić, stomatolog
Ortopan, usluge snimanja cijele čeljusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U našoj klinici, pružamo usluge snimanja cijele čeljusti (ORTOPAN).

Ortopan je rendgenska snimka obiju čeljusti, tj. gornjeg i donjeg zubnog niza, dijela maxilarnih sinusa i temporomandibularnih zglobova.

Na njemu se mogu razlučiti koštane i meke strukture.

Rendgenski snimci zuba i čeljusti, najčešće su dijagnostičke metode, koje dr. daju uvid u stanje struktura koje nisu vidljive kliničkim pregledom u ordinaciji.

 

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija