Tijek i ugradnja zubnih implatata

dr. Ante Kovačić, stomatolog
Tijek i ugradnja zubnih implatata

Prvi dolazak u stomatološku ordinaciju podrazumijeva stomatološki pregled i analizu običnog ortopan snimka. Ako je pacijent zainteresiran  za ugradnju zubnih implantata, upućuje se na obavezno snimanje 3D ortopana, tj. CBCT snimka regije. Analizom CBCT snimke, dobiti ćemo informacije o raspoloživoj količini, strukturi i kvaliteti čeljusne kosti, kao i o položaju anatomskih struktura koje su od značaja za ugradnju implantata.

Po izradi detaljnog plana terapije, pacijenta detaljno  upoznajemo sa svim pojedinostima planiranog zahvata i eventualno dajemo ljekove kao pripremu za sam kirurško – implantološki zahvat koji se može izvesti već isti dan. Kirurška intervencija može trajati od pola sata za ugradnju jednog titanskog implantata, do nekoliko sati ako se planira rekonstrukcija zuba u cijelij čeljusti.

U narednih nekoliko dana, pacijent dolazi na kontrolu, a konci se obično uklanjaju nakon sedam dana. Ukoliko je  pacijent spriječen  i ne može sačekati  skidanje konaca, postavti ćemo tzv. resorbirajuće konce koji sami otpadnu nakon 2-3 tjedna, bez potrebe da se pacijent javlja svom stomatologu.

Narednih nekoliko mjeseci, čekamo da implantati srastu sa čeljusnom kosti. Taj period je varijabilan i iznosi od dva do četiri mjeseca, obzirom da postoje brojni faktori od kojih zavisi uspješna integracija implantata – kvaliteta i količina čeljusne kosti, postizanje inicijalne stabilnosti implantata pri ugradnji, postavljanje  umjetnih materijala oko implantata, kirurška tehnika i drugi. Na uspjeh zarastanja svakako utječe u velikoj mjeri i kvaliteta i dizajn samog implantata, a mi sa punim povjerenjem i na obostrano zadovoljstvo koristimo prvoklasne implantate, koji imaju vrlo visok postotak uspješnosti integracije.

Kad god je moguće, a svakako kod totalne bezubosti i većih parcijalnih bezubosti,  izrađuje se privremena proteza koju će pacijenti nositi u periodu srastanja implantata. Ako su implantati momentalno po ugradnji postigli visok stupanj stabilnosti (što se utvrđuje u toku operacije, posebnim aparatom) pacijentima je moguće izraditi privremeni most na tim implantatima, koji pruža mnogo veći komoditet  nego privremena proteza.

Nakon perioda zarastanja pacijent dolazi u ordinaciju i počinje izrada definitivnog protetskog rada.

Ukoliko ste Vi jedan od kandidata za zubne implantate, slobodno nas pozovite i zakažite besplatan pregled kako bismo Vam predočili sve mogućnosti, cijenu i dalje akcije.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija