Da li je implantate za povećanje grudi potrebno mijenjati?

doc.dr.sc. Ivo Džepina, kirurg | plastični kirurg
Da li je implantate za povećanje grudi potrebno mijenjati?Povećanje grudi

je jedan od najčešćih operativnih zahvata u estetskoj plastičnoj kirurgiji i u posljednjih nekoliko godina bilježi se neprekidan rast u broju operiranih pacijentica. Lijepo oblikovane grudi su jedan od glavnih obilježja ljepote ženskog tijela, te je stoga popularnost ove operacije lako razumljiva. Prva operacija povećanja grudi pomoću silikonskih implantata učinjena je u Americi prije više od 50 godina i već od samog početka postojale su određene kontroverze vezane uz sigurnost ovog operativnog zahvata, no na sreću zahvaljujući opsežnim istraživanja provedenim diljem svijeta i velikom broju operiranih žena, dokazano je da silikonski implantati ne predstavljaju nikakav rizik po zdravlje i da se sa sigurnošću mogu koristiti.


Jedno od najčešće postavljanih pitanja prije ove operacije je „dugovječnost“ implantata, odnosno pitanje dali je nakon određenog vremena ugrađene implantate potrebno zamijeniti. Silikonski implantati nemaju svoj određeni “vijek trajanja“, te stoga ne postoji razlog da se implantati moraju mijenjati nakon 10 ili 15 godina, kao što se moglo u nekim člancima pročitati. Implantate je potrebno mijenjati ako dođe do pojave komplikacija kao što je: kapsularna kontraktura, ruptura implantata, neravnine na površini implantata ili loš položaj implantata. U praksi je najćešći razlog za odstranjenje implantata želja za većim grudima, pa se u tom slučaju stari manji implantat zamijeni za novi veći.


Moderni implantati koji se danas primjenjuju su tehnološki znatno napredniji od prvih modela, tako da je učestalost ovih komplikacija nakon operacije puno rjeđa. Važno je napomenuti da nisu svi implantati koji postoje ne tržištu jednake kvalitete. Najbolje kompanije koje proizvode implantate nude dožiovotnu garanciju od problema kao što je ruptura ili oštećenje implantata, a neke čak i garanciju od kapsularne kontrakture koje je najčešća komplikacija kod ovog operativnog zahvata. Svaka žena koja razmišlja o povećanju gudi treba obratiti pažnju dali kirurg posjeduje specijalizaciju iz plastične kirurgije i kakvo je iskustvo kirurga u izvođenju ovih zahvata, te koju vrstu implantata će kirurg koristiti za vrijeme operacije.

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija