NAJDOKTORI - 2018

NAJDOKTORI - 2018

Dragi korisnice i korisnici portala najdoktor.com obavještavamo vas da je ovo peta godina objave popisa najboljih doktorica i doktora po izboru korisnika portala najdoktor.com u Republici Hrvatskoj! Najavljujemo da nastavljamo sa prvobitnim ciljem da na temelju iskustava  stvaramo, što je moguće, realniju sliku o pojedinim doktoricama i doktorima u Republici Hrvatskoj. Komentar po komentar, i tako već sedam i pol godina, zajedno smo razvili bazu iskustava a koja je etablirala portal najdoktor.com kao centralno mjesto informiranja o iskustvima drugih s pojedinim doktoricama i doktorima.

Zahvaljujemo i pozdravljamo izniman trud svih vas, u dijeljenju vlastitih iskustava i pomaganju drugima.

Portal najdoktor.com smatra svojom obvezom da što kvalitetnije sastavi popis onih koje smatrate najboljima. Kriteriji po kojima je portal najdoktor.com birao najbolje doktorice i doktore jesu kako slijedi:

a) ukupan broj komentara;

b) odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i

c) kvaliteta samih komentara.

(neargumentirani komentari se nisu uzimali u obzir).

Također, kao i proteklih godina, komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijentica i pacijenata.

 

Portal najdoktor.com čestita svim doktoricama i doktorima koji su izabrani kao najbolji, ali i svima Vama korisnicama i korisnicima portala najdoktor.com, čiji je trud rezultirao ovim popisom!

Mi kao udruga smo tu da razvijamo što kvalitetniji portal kao platformu a odgovornost da damo svoj doprinos je na svima nama na način da podjelimo svoja iskustva kroz komentare i ocijene o svim doktoricama i doktorima koji su nas ikada liječili. Ne samo o onima s kojima smo imali iznimno pozitivno ili iznimno negativno iskustvo a najčešće je to tako jer što je intezivnija emocija to je i veća motivacija za pisanje komentara nego s svima kojima smo imali iskustvo kao njihovi pacijenti u nekom životnom trenutku.

Stoga koristimo ovu priliku da pozovemo sve Vas da date svoj doprinos tako da podjelite svoja iskustva o svim doktorima koji su vas ikada liječili.

 

 

Zbog lakše preglednosti, doktorice i doktori su popisani po gradovima i općinama, abecedno, unutar svake, abecedno poredane, specijalizacije.

 

 

NAJDOKTORI 2018. GODINE SU:

 

ABDOMINALNI KIRURG:

 

Hrvoje Tomasović  - Zagreb

 

 

ALERGOLOG:

 

Mato Ćurić – Osijek

 

 

ANESTEZIOLOG:

 

Sanja Toljan - Zagreb

 

 

DJEČJI KIRUG:

 

Nado Bukvić – Rijeka

 

Zenon Pogorelić – Split

 

Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car - Zagreb

 

 

DERMATOVENEROLOG:

 

Ivana Hlevnjak – Split

 

Sanja Gregurić, Suzana Ljubojević-Hadžavić, Željana Bolanča, Snježana Komadina, Ljiljana Škrinjar, Lena Kotrulja, Jolanda Kanižaj-Rajković, Maja Ceković, Snježana Kramarić, Dijana Celić – Zagreb

 

 

 

ENDOKRINOLOG:

 

Zoran Vučinović – Split

 

Dubravka Dvorščak – Varaždin

 

Maja Berković-Cigrovski, Gorana Mirošević, Tina Dušek, Davorka Herman-Mahečić – Zagreb

 

 

FIZIJATAR:

 

Mirjana Jukica – Split

 

Matija Žutelija Fattorini, Blaženka Nekić, Svetislav Polovina, Stjepko Bućan, Spomenka Sremac-Bohaček, Maja Mirković  - Zagreb

 

 

GASTROENTEROLOG:

 

Miloš Lalovac, Davor Hrabar, Marinko Marušić, Ivo Carić, Davor Radić – Zagreb

 

 

GINEKOLOG:

 

Abdulkader Gharib – Vukovar

 

Ivica Žuvela – Benkovac

 

Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović – Bjelovar

 

Slavko MarićBiograd na Moru

 

Ivan Vlastelić – Crikvenica

 

Zoran Tešanović, Zoran Cikatić – Dubrovnik

 

Darko Gusić, Mirjana Vrkljan-Radošević – Gospić

 

Dejan Šakoronja – Jastrebarsko

 

Linda Zanchi – Kaštela

 

Edmond Paljušaj - Općina Matulji

 

Zoran Popović, Siniša Matković, Sabina Galić, Mirjana Rubin, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Mićo Rosso – Osijek

 

Boris Uhač – Opatija

 

Nero Marinović – Omiš

 

Mirela Markanović-Mišan, Tomislav Perkov, Dragan Belci – Pula

 

Alen Dumančić – Pakrac

 

Domagoj Dokozić, Krešimir Musić – Požega

 

Lina Štefanić – Poreč

 

Irena Marinović  - Ploče

 

Miodrag Vezmar, Miljenko Manestar, Ivan Saftić, Herman Haller, Dubravka Kalinić, Aleks Finderle – Rijeka

 

Željko Blažinkov, Vesna Ćosić,  Leonardo Tomić, Krešimir Barišić - Slavonski Brod

 

Dubravka Branica, Zdeslav Benzon, Vedran Hrboka, Tihomir Bušić, Hrvoje Vlašić, Teo Budimir, Tatjana Postrak-Jukić, Tanja Vukušić-Pušić, Sandra Benzon, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Jelena Marušić, Jakov Viđak, Dino Markovina, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić – Split

 

Nenad Škvorc – Samobor

 

Lidija Pejković – Solin

 

Nelka Tomić – Šibenik

 

Zdenka Japundžić – Vinkovci

 

Aleksandar Jukić, Ivana Risek, Hrvoje Brijačak, Borislav Dokuzović – Varaždin

 

Krešimir Vranić, Ivica Vlatković, Ilva Marić, Edita Tadić – Zadar

 

Magid Ayoub – Zaprešić

 

Aleksandar Jukić, Ana Tikvica-Luetić, Tomislav Župić, Igor Srček, Josip Juras, Sandra Flisar, Sandra Novak, Tomislav Hafner, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev, Zlatko Topalović, Krunoslav Kuna, Mislav Herman, Josip Valetić, Željko Duić, Zdravko Jeleković, Vladimir Novak, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Pavo Perković, Zahi Khouri, Neven Tučkar, Vladimir Janđel, Višnja Tadić, Ljubomir Jokanović, Karlo Tomičić, Boris Franulović,  Višnja Latin, Danijel Šeba, Vedran Kardum, Ulla Marton, Trpimir Goluža, Marina Šprem, Ivan Grbavac, Ante Vuković, Ivan Bolanča, Držislav Kalafatić,  Tihana Mazalin, Sanja Tadić, Sanja Boras, Jasenka Grujić Koračin, Bruno Vuletić,  Snježana Belak, Romana Dmitrović, Sanja Gršić-Burić, Ratko Matijević, Nataša Šemnički, Miro Šimun Alebić, Milan Pavlović, Martina Ujević, Mario Ćurić, Maja Gudelj, Vladimir Blagaić, Lenija Pavić-Lugović,  Karmen Dubreta, Josip Đelmiš, Mario Kerner, Mario Podgajski, Ivka Djaković, Ingrid Marton, Ilija Alvir, Goran Vujić, Erden Radončić, Dženis Jelčić, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Darko Husar, Danka Mirić-Tešanić, Duško Pall, Dario Majnarić, Danijela Lučić, Damir Kovačević, Damir Bagović, Branko Rajhvajn, Berivoj Mišković,  Ana Zovak – Zagreb

 

 

HEMATOLOG:

 

Slobodanka Ostojić-Kolonić, Sandra Bašić-Kinda, Pavle Rončević - Zagreb

 

 

INTERNIST:

 

Robert Matutinović, Milan Marković – Split

 

Vedran Tomašić, Tajana Silovski, Tajana Filipec-Kanižaj, Marica Bračić-Kalan, Ljubica Vazdar, Ingrid Prkačin, Inga Mandac-Rogulj, Gordana Štajminger, Dean Mileta - Zagreb

 

 

KARDIOLOG:

 

Ante Anić  - Zadar

 

Jure Mirat, Edvard Galić, Aleksander Ernst - Zagreb

 

 

KARDIOKIRURG:

 

Hrvoje Gašparović, Igor Rudež - Zagreb

 

 

KIRURG:

 

Darko Krstov – Dubrovnik

 

Kanito Bilan, Ognjen Barčot – Split

 

Zvonko Zadro, Hrvoje Kisić, Branislav Kocman, Amir Ibukić, Tin Ehrenfreund,  Josip Lovrić - Zagreb

 

 

MAKSILOFACIJALNI KIRURG:

 

Predrag Knežević, Tomica Bagatin, Ivan Zajc - Zagreb

 

 

MIKROBIOLOG:

 

Javorka Leko-Grbić - Split

 

 

NEFROLOG:

 

Krešimir Galešić  - Zagreb

 

 

NEUROLOG:

 

Dragan Mejakić – Ogulin

 

Ingrid Škarpa-Prpić – Rijeka

 

Darijo Sučević, Mario Mihalj – Split

 

Željka Petelin-Gadže, Vida DemarinVesna Brinar, Pavao Krmpotić, Morana Ivičić – Zagreb

 

 

NEUROKIRURG:

 

Bojan Milanov – Pula

 

Vlatko Ledenko – Split

 

Dinko Štimac – Rijeka

 

Zdravko Heinrich, Vjekoslav Jeleč, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Pavle Miklić, Miroslav Vukić, Marin Stančić, Krešimir Rotim, Jurica Maraković, Goran Mrak, Josip Paladino, Hrvoje Jednačak, Vatroslav Čerina, Darko Chudy, Andrej Desnica, Damir Tomac – Zagreb

 

 

 

ORALNI KIRURG:

 

Willy Kocjan – Rijeka

 

Marijan Baranović - Slavonski Brod

 

Damir Roki - Varaždin

 

Krešimir Doblanović, Marko Bajs, Filip Štimac, Davor Brajdić, Leonard Bergovec, Krešimir Johman, Jurica Krhen, Brankica Borisov, Berislav Perić - Zagreb

 

 

OFTALMOLOG:

 

Darko Batistić, Dobrila Karlica – Split

 

Zlatko Juratovac, Nenad Vukojević, Nadežda Bilić, Miro Kalauz, Maja Bohač, Irena Škegro, Gorana Pavičić, Damir Bosnar, Jelena Petrinović-Dorešić  - Zagreb

 

 

ONKOLOG:

 

Jelena Roganović – Rijeka

 

Tomislav Orešić, Ljerka Eljuga, Ivan Milas, Fedor Šantek, Andrej Roth, Adem Hajredini - Zagreb

 

 

ORTODONT:

 

Daria Štambuk-ĆosićMateja JelićMartina Ivanec Sapunar - Zagreb

 

 

ORTOPED:

 

Zdravko Jotanović, Danijel Lopac - Općina Lovran

 

Miroslav Hašpl - Općina Krapinske Toplice

 

Ivan Rakovac - Općina Funtana

 

Tomislav Čengić, Ozren Kubat, Trpimir Vrdoljak, Danijel Matek , Tomislav Đapić, Tomislav Smoljanović, Mislav Jelić, Miljenko Franić, Milan Milošević, Ivan Bojanić, Ivan Benčić, Darko Antičević, Alan Mahnik, Tomislav Ribičić, Damir Hudetz – Zagreb

 

 

OPĆI KIRURG:

 

Jakov Mihanović – Zadar

 

Franjo Rudman, Ana Dimova (ex.Majsec-Budak), Zrinko Madžar, Zoran Veir, Tomislav Baotić, Stipislav Jadrijević, Vide Bilić, Mladen Japjec, Mislav Rakić, Leonardo Patrlj, Krešimir Bulić, Emil Kinda – Zagreb

 

 

OBITELJSKA MEDICINA:

 

Mirjana Krstić-Arbanas, Janja Radić – Bakar

 

Mario Čurlin, Dragana Adžović-Andrić – Dubrovnik

 

Ana Karlak-Mahovlić – Đurđenovac

 

Snježana Vučić-Peris – Karlovac

 

Nenad Delić – Knin

 

Dragica Polančec-Fodor – Koprivnica

 

Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić, Valentina Hečimović, Albina Dumić – Osijek

 

Ivana Križanić – Petrinja

 

Zvjezdana Ćatović, Magda Martinčević-Diminić – Pula

 

Aleksandar Ljubotina, Damir Ševeljević, Eda Karlović, Jadranka Šoić, Nina Bašić-Marković, Ljiljana Radović-Antolović – Rijeka

 

Silvana Milovac, Jadranka Bandalo-Žebčević, Doris Pallaoro-Šarotić – Split

 

Emina Mehičić - Slavonski Brod

 

Ivana Prpić-Znidarčić – Sambor

 

Maja Milinković - Sveta Nedjelja

 

Sanja Šikić-Kukić - Velika Gorica

 

Sanja Škudar-Popović – Varaždin

 

Marija Sotinac – Vinkovci

 

Ana Dunatov, Biljana Žigurski-Mračić, Damir Biloglav – Zadar

 

Kristina Turk, Renata Kučan, Vlasta Nemet-Krznarić, Vlatka Topolovec-Nižetić, Sanja Župan-Kovačić, Sanja Mehmedović, Danko Fratrić, Nives Tarle-Bajić, Ivan Pokrovac, Željko Razum, Vlatka Nevistić, Vjekoslava Amerl-Šakić, Verica Brozović-Kisić, Vera Šoštarić-Želalić, Vanja Gojak-Marjanović, Valentina Nakić, Tamara Perleta-Stambolija , Tajana Lovnički-Kontent, Snježana Rožić-Stipčić, Sanja Badrić-Ranilović, Oskar Crnalić, Nevenka Sremac, Nada Majić, Mladen Štritof, Mladen Prlina, Mirjana Čop-Katunar, Milan Mazalin, Ljubica Lazić-Vuletić, Ljuba Rauški-Naglić, Jasna Stilinović, Jasminka Bunjevčević-Šeša, Jadranka Suton, Jadranka Grbić, Hrvoje Uremović, Hrvoje Tiljak, Gabrijela Papić, Davor Mlikotić, Goran Nekić, Dario Čurik, Branka Martinović-Juroš, Branislava Čilić, Tatjana Lovnički-Kontent, Blanka Jakić, Koraljka Marušić, Biserka Mrgan-Tomičić, Biserka Jankolija, Anita Krišto, Željka Šubarić, Marija Antonija Jurković – Zagreb

 

 

OTORINOLARINGOLOG:

 

Bojan Fanfani – Karlovac

 

Zlatko Kljajić, Draško Cikojević, Zaviša Čolović, Robert Tafra, Ivan-Anđelko Lisec – Split

 

Domagoj Butigan – Varaždin

 

Marko Velimir Grgić, Vinko Borčić, Tomislav Baudoin, Robert Trotić, Renato Janušić, Mirko Ivkić, Mihael Ries, Lana Kovač-Bilić, Krešimir Gršić, Ivan Rašić, Josip Markešić, Ivica Klapan, Ivan Ožegović, Siniša Stevanović, Goran Gudelj, Davor Vagić, Borut Marn, Boris Šimunjak, Boris Filipović, Boris Bumber – Zagreb

 

 

PSIHIJATAR:

 

Spomenko Ilić – Bjelovar

 

Anamarija Milun – Popovača

 

Igor GirottoRijeka

 

Damir Mrass, Anđelko Beg – Split

 

Nikola Drobnjak - Vukovar

 

Zorana Kušević, Željka Smerdelj, Tihana Jendričko, Marijan Montani, Ljiljana Škrinjarić, Herman Vukušić, Goran Jurcan, Rudolf Gregurek, Anto Orešković, Davor Zdunić, Branko Potočnik  - Zagreb

 

 

PARODONTOLOG:

 

Dario Bojčić - Split

 

 

PSIHOTERAPEUT:

 

Iva Stasiow  - Zagreb

 

 

PULMOLOG:

 

Saša Srića, Mihovil Vrčić, Sanja Popović-Grle - Zagreb

 

 

PLASTICNI KIRURG:

 

Bojan Ignatovski - Daruvar

 

Matija MiletićIvo Džepina, Rado Žic, Mladen Duduković,  Dinko BagatinZagreb

 

 

PEDIJATAR:

 

Danijel Kardoš – Belišće

 

Marija Spajić – Karlovac

 

Dinka Belobrajić - Kraljevica

 

Jadranka Petrović-Schneider, Jadranka Arambašić, Bojana Petrov-Križanović – Osijek

 

Tatjana Ravnić-Bunčić, Mirna Milevoj-Ražem – Pula

 

Neven Čače, Sanjin Kilvain, Gordana Tomašić-Čubranić – Rijeka

 

Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Vitomir Metličić, Snježana Kapor-Jeričević, Meira Kraus, Dubravko Matić, Denis Mladinić-Vulić, Blanka Labura – Split

 

Ilonka Artuković – Samobor

 

Kornelija Kovač - Velika Gorica

 

Davorka Vitlov-Čirjak – Zaprešić

 

Ivona Brbora, Ana Balažin-Vučetić, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Stipe Čular, Sandra Vukšić, Oskar Lučev, Oleg Jadrešin, Milivoj Jovančević, Metka Regan, Marinka Marić, Lidija Sekulović-Uzelac, Iva Palčić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski, Arnes Rešić, Andrea Kostinčer-Pojić, Andrea Cvitković-Roić - Zagreb

 

 

RADIOLOG:

 

Otmar Rubin – Osijek

 

Nikola Ivan Leder – Velika Gorica

 

Željko Herceg, Vinko Vidjak, Marija Marušić, Ivo Gregurić, Drago Odak, Bojan Jernej - Zagreb

 

 

REUMATOLOG:

 

Vesna Budišin – Čakovec

 

Dušanka Kaliterna-Martinović – Split

 

Miroslav Mayer, Miroslav Harjaček, Branimir Anić - Zagreb

 

 

STOMATOLOG:

 

Miroslav Korda – Dubrovnik

 

Zorana Čizmić – Općina Dugi Rat

 

Luka Lubina – Knin

 

Ljiljana Peharda-Ivić  - Općina Vidovec

 

Vladimir Haring, Sanja Mihaljčić, Mirela Veselinović, Josip PrpićJosip Čes, Dijana Tomičić, Anastazija Aščić-Tokić – Osijek

 

Tomislav VuletićNeven Crepulja, Goran Grenko  - Rijeka

 

Dea Jurić-PerkovićAnte Kovačić, Mia Roglić – Split

 

Ivica Knežević – Samobor

 

Milija Baldić-Lukšić – Trogir

 

Vladimir Hađinac – Vinkovci

 

Ninoslav Jolić – Vukovar

 

Ivan Marić, Sergej Kuštera – Zadar

 

Karla Ledić, Marta Krolo, Blanka Jozinović, Nenad Baltić, Sandra Petaros-Sikirić, Aleksandra Pavelić, Sanja Štefančić, Vladimir Basić, Valerija Milković-Budimlija, Sanja Konjević-Jelenčić, Nino Balenović,  Rifet Herić, Nina Farkaš, Nikola Petričević, Marko Matutinović, Mario Sesar, Maja Štimac-Jagodić, Luka Stojić, Marija Sović-Buntjelić, Kristina Horvat, Ivana Petrović-Poljak, Nikola Krišto, Nenad Klasić, Josip Marcelić, Jadranka Labura, Ivana Golubić Bago, Ivan Miletić, Ivan Sertić, Ivan Katalinić, Igor ivanković, Nives Romana Beketić-Lušić, Inga Vučković, Gordana Krupić, Goran Katona, Davor Matković, Zlatan Vajzović, Davor Jokić, Blaženko Crnojević, Davor Ćurković, Maja Flajnik, Tatjana Knego, Marin Radić, Tajana Kušeta-Antić, Darko Čajić, Blanka Radujković, Marija Stilinović-Bjelica, Janko Naka, Majda Plišić, Biserka Dumnica, Berislav Mostarac, David Basač  - Zagreb

 

 

SPEC. NUKLEARNE MEDICINE:

 

Josip Staničić, Sanja Kusačić-Kuna – Zagreb

 

 

SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE:

 

Jozo Ćosić, Mirna Munitić, Ivo Gašparac - Zagreb

 

 

TORAKALNI KIRURG:

 

Igor Nikolić, Dinko Stančić-Rokotov - Zagreb

 

 

UROLOG:

 

Predrag Mamontov – Pula

 

Kristian Krpina – Rijeka

 

Nikola Knežević, Neven Kapun, Igor Tomašković, Dalibor Čičin-Šain, Igor Grubišić, Ahmad El-Saleh, Miroslav Tomić -Zagreb

 

 

VASKULARNI KIRURG:

 

Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

Doktori medicine

Doktori stomatologije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Nepoznato

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija